Sport- en recreatiecentrum De Klaverhal in Zoeterwoude loopt tegen het einde van de technische levensduur. Tijd dus om alternatieven te onderzoeken.

Onderzoek naar toekomstige sportaccommodaties in Zoeterwoude

Tegen de tijd dat het verouderde Sport- en Recreatiecentrum De Klaverhal in Zoeterwoude gesloopt wordt, moet er een gedegen plan op tafel liggen voor de toekomst van de sportaccommodaties in het dorp. Een onderzoek naar de toekomstige behoeftes moet aan zo’n plan ten grondslag liggen. Ook de beste plek voor een nieuwe hal moet daarin meegenomen worden. De hele Zoeterwoudse gemeenteraad steunt die oproep van de VVD en Progressief Zoeterwoude.

Chris de Waard in gesprek met fractievoorzitter Mathieu Paardekooper van de VVD Zoeterwoude.

Niet alleen de huidige gebruikers van de hal moeten worden geconsulteerd bij de toekomstplannen, maar ook andere verenigingen en bijvoorbeeld scholen. Ook die maken tenslotte gebruik van de sportvoorzieningen in Zoeterwoude.

Chris de Waard in gesprek met raadslid Pieter Goossen van Progressief Zoeterwoude.

Als er op termijn nieuwe sportfaciliteiten in Zoeterwoude-Dorp en Rijndijk komen, kan dat ook een positieve invloed hebben op de aanwas van nieuwe leden bij de sportverenigingen, zo verwachten de fracties van PZ en de VVD die de motie indienden. Op dit moment kampen veel verenigingen met teruglopende ledenaantallen en ook het aantal vrijwilligers staat onder druk. Met een nieuw en groter aanbod kan dat tij naar verwachting gekeerd worden.

Advertentie

Politiek Sport Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×