De kandidaten van ONS Voorschoten bij de presentatie van de kandidatenlijst in januari. (foto: PR).

ONS Voorschoten presenteert verkiezingsprogramma 'Realisme is de toon'

De lokale politieke partij ONS Voorschoten heeft haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Als belangrijkste punten noemt de partij het direct overleg in Voorschoten, financiële gezondheid van de gemeente en goede voorzieningen voor de jeugd. In Politiek071 lichtte lijsttrekker Glenn Zeelt daarnaast toe waarom hij vindt dat Voorschoten zelfstandig moet blijven en hoe hij de wachtlijsten voor sociale woningbouw wil gaan verkorten.

Het verkiezingsprogramma heeft de titel Realisme is de toon gekregen, omdat ‘de gemeente een bestuursperiode tegemoet gaat waarin er grote uitdagingen zijn die we met elkaar moeten oplossen’. Daarmee doelt de partij op de bezuinigingen die gedaan moeten worden. Een van de uitdagingen daarbij is het ophouden van zwembad ’t Wedde. ‘Wij willen in ieder geval dat zwemmen in Voorschoten mogelijk blijft, maar het moet goedkoper’, aldus Zeelt in Politiek071. Hij wil vooral op zoek naar nieuwe klanten, zodat het zwembad meer inkomsten kan vergaren.

Lijsttrekker Glenn Zeelt van ONS Voorschoten in de studio bij IJsbrand Terpstra om over het verkiezingsprogramma te praten

Financiën
In het algemeen is de partij van mening dat er geen uitgaven kunnen worden gedaan zonder dat er sprake is van een goede meerjarige  financiering. ‘Dat kan betekenen dat heel goede ideeën uitgesteld moeten worden of niet door kunnen gaan’, aldus de partij. Volgens Zeelt is alleen maar bezuinigen echter niet de oplossing. ‘Je moet kijken waar je dingen anders kunt doen, we zullen creatief moeten zijn’, aldus Zeelt. Als voorbeeld noemt hij collectief vervoer van mindervaliden in plaats van particulier vervoer. ‘Het gaat erom dat mensen het huis uit kunnen en als dat dan goedkoper kan, is dat wel zo prettig.’

Sociale woningbouw voor Voorschotenaren
ONS Voorschoten wil ook een inhaalslag maken als het om goedkope sociale huurwoningen gaat. Daarmee wil de partij iets doen aan de lange wachtlijsten op dit gebied. Opvallend is dat wanneer er nieuwe woningen beschikbaar komen, ze die met voorrang aan Voorschotenaren wil toewijzen. ‘Of dat allemaal kan, moet we nog wel gaan bekijken’, zei Zeelt daarover met het oog op regionale afspraken over sociale woningbouw, ‘maar waar een wil is, is een weg.’

Regio
De partij staat overtuigend voor een zelfstandige gemeente in de Leidse regio. Zeelt vindt dat de gemeente vanuit zelfstandigheid op zoek moet gaan naar gezamenlijke belangen. ‘Want dat we moeten samenwerken, staat als een paal boven water. Voorschoten is geen eiland en dat zal het ook niet worden.’ Mocht een fusie echter een kostenbesparing kunnen opleveren – doordat het aantal ambtenaren kan worden verminderd – dan wil Zeelt een fusie nog wel eens opnieuw bekijken. ‘Als het goedkoper kan dan moet je dat altijd doen. Maar ik weet niet of een fusie altijd goedkoper is, geen idee’.

‘Bestuurlijke middenpartij’
De afgelopen jaren maakte ONS Voorschoten deel uit van de coalitie in de gemeente, wat goed is bevallen. Zeelt noemde zijn partij ‘zowel rechts als links’, waarmee zij naar eigen zeggen een verbindende factor kan zijn in de gemeenteraad. Zeelt hoopt dat zijn partij ook de komende vijf jaar mee kan besturen, maar wilde nog geen wethouderskandidaat noemen. ‘Hans Rasch (de huidige wethouder, red.) heeft aangegeven door te willen gaan, maar daarover beslissen de leden pas na de verkiezingen’, aldus Zeelt.

 

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×