Kandidaat-raadslid Bart Lavrijsen van de VVD Voorschoten brengt onveilige verkeerssituaties in het dorp in beeld. (Foto: PR).

Veel reacties na oproep VVD Voorschoten over onveilige verkeerssituaties

Begin februari vroeg de VVD Voorschoten aandacht voor de veiligheidssituatie op de rotonde bij de Leidseweg en de Raadhuislaan ter hoogte van het gemeentehuis. De partij stelde schriftelijke vragen aan het college en riep Voorschotenaren op om onveilige verkeerssituaties te melden. “Aan die oproep is massaal gehoor gegeven,” stelt kandidaat-raadslid Bart Lavrijsen: “Veel Voorschotenaren hebben ons benaderd om onveilige verkeerssituaties te melden. We zijn bij verreweg de meeste melders persoonlijk op bezoek geweest om de verkeerssituaties samen met hen te bekijken. Dat is belangrijk, omdat we de situatie dan ter plekke kunnen bekijken en¬†hierover in gesprek kunnen gaan.”

Vooral de verkeerssituatie op de Leidseweg, in de Krimwijk, de Nassauwijk, rondom het centrum en in Noord-Hofland baren veel mensen zorgen. “Maar we ontvingen ook meldingen uit Adegeest, Vlietwijk en Starrenburg,”¬† zegt Lavrijsen: “Mobiliteit en veiligheid is voor de VVD altijd een belangrijk onderwerp geweest. In het recente verleden vroeg onze fractie al aandacht voor de verkeersveiligheid op de Leidseweg-Noord, de Papelaan, de Koningin Julianalaan en rondom de scholen. Die focus blijven we houden.”

De VVD gaat de verzamelde meldingen inclusief verbetersuggesties bundelen en aan het College van B&W aanbieden.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×