Leidse raad pleit voor splitsing uitzendgebied Unity

De gemeente Leiden is niet van plan om geheime notulen van de vertrouwelijke vergadering van de raadscommissie Werk & Middelen naar het Commissariaat voor de Media in Hilversum te sturen. Als het commissariaat kennis wil nemen van de inhoud van het verslag van die Leidse omroepdiscussie mogen ze de stukken komen inzien bij de griffie van de gemeente Leiden.

De raad voerde in november 2017 achter gesloten deuren de inhoudelijke discussie over de keuze tussen Sleutelstad en Unity als lokale omroep voor de komende jaren. De raad is bang dat met het opsturen van de vertrouwelijke stukken het risico bestaat dat ze alsnog openbaar worden. Bijvoorbeeld omdat iemand ze via een WOB-verzoek opvraagt bij het commissariaat. En dat wil de raad niet. “Er is immers niet voor niets gekozen voor een behandeling achter gesloten deuren,” zo was de algehele stemming gisteravond in de laatste vergadering van de raadscommissie Werk & Middelen in de huidige samenstelling.

De vrees van de Leidse raad is niet helemaal ongegrond. De stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal, dat is de houder van de zendvergunning van Unity, heeft al een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Leiden om inzage te krijgen in het verslag van de vertrouwelijke vergadering. Dat verzoek is geweigerd. Gisteravond besloot de raad ook het bezwaar te verwerpen dat Holland Centraal had ingediend tegen de weigering.

Het Commissariaat voor de Media moet ergens dit voorjaar beslissen wie in Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude de lokale omroepvergunning krijgt. Dat doet het commissariaat op basis van zwaarwegende adviezen van de betrokken gemeenteraden. Het commissariaat drong de afgelopen maanden aan op een gezamenlijk advies van de betrokken gemeenteraden. Dat kwam er niet. In tegendeel. Leiden adviseert Sleutelstad, Voorschoten en Zoeterwoude houden liever Unity en Oegstgeest sprak geen voorkeur uit.

Chris de Waard sprak met D66-fractievoorzitter Jeffrey van Haaster over de Leidse omroepkeuze.

Opsplitsen verzorgingsgebied
Leiden moet nu aan het commissariaat nader motiveren waarom wordt gekozen voor Sleutelstad en niet voor de bestaande publieke omroep. Volgens het commissariaat is dat namelijk een ingrijpend besluit, waardoor men zich er in Hilversum nogmaals van wil vergewissen dat Leiden snapt wat die keuze betekent.

Dat de Leidse raad zich dat prima realiseert, bleek eerder al uit de uitgebreide motivatie van het uitgebrachte advies. De raad doet er nu een schepje bovenop en stuurt een brief aan het Commissariaat voor de Media om het bestaande uitzendgebied op te splitsen. Sleutelstad kan dan de omroep voor Leiden worden, terwijl Unity dan de omroep kan blijven voor Voorschoten en Zoeterwoude. Oegstgeest zou zich dan alsnog bij een van de omroepen kunnen aansluiten.

Advertentie

Leiden Politiek Regio RTV Lorelei


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×