Het pand aan de Steenschuur waarin het hostel zal komen (foto: Gerry van Bakel)

College verdedigt procedure vergunning hostel aan Steenschuur/Levendaal

Het Leidse college ziet geen onoverkomeljke bezwaren bij de komst van een hostel met 92 bedden aan Steenschuur 16 en Levendaal 2. Wethouder Paul Laudy geeft niets toe bij de beantwoording van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie over de gevolgde procedure en de wenselijkhheid van een hostel op die plek in de binnenstad. Buurtbewoners zijn teleurgesteld in de opstelling van het college en hopen op actie van de nieuwe gemeenteraad.

Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen diende fractievoorzitter Mart Keuning van de ChristenUnie schriftelijke vragen in, onder andere of de gevolgde procedure niet te licht is voor deze vergunningsverlening waarvan de impact voor de buurt zo groot is en waartegen de buurtbewoners officieel bezwaar hebben gemaakt. De hoorzitting bij de Bezwaarcommissie vond al plaats op 16 maart, een advies aan het college van burgemeester en wethouders wordt medio april verwacht.

Wethouder Laudy zegt in een reactie op de vragen dat de procedure die gevolgd is de juiste gang van zaken is. Hij zegt toe dat de gemeente de overlast van het hostel in de gaten zal houden en de regels zal handhaven. Laudy zegt dat een onderzoek vooraf naar de overlast niet mogelijk is en hij verwacht ook dat de uiteindelijke overlast op die plek mee zal vallen.

Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Paul Laudy over het hostel Steenschuur 16/Levendaal 2.

Buurtbewoner Fred van der Loo is het daar in het geheel niet mee eens. Van der Loo zegt dat de gemeente ten onrechte doet alsof ze niet anders kan, maar dat het college wel degelijk een andere afweging had kunnen maken. Volgens Van der Loo kijkt de gemeente vooral naar de belangen van de projectontwikkelaars en bouwers en niet naar die van de bewoners van de stad.

Verslaggever Gerry van Bakel in gesprek met Fred van der Loo.

Wethouder Laudy zegt verder dat hij het advies van de commissie bezwaarschriften afwacht. Hij sluit niet uit dat er nog een ander besluit kan worden genomen. Fred van der Loo reageert dat de bewoners een gang naar de rechter niet zullen schuwen als het zover moet komen.

 

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×