(Foto: Partij voor de Dieren Zuid-Holland).

Partij voor de Dieren tegen uitbreiding varkensstal in Zoeterwoude

De fractie van de Partij voor de Dieren in de provinciale staten van Zuid-Holland heeft een serie vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten over de voorgenomen uitbreiding van varkenshouderij Captein in Zoeterwoude. Het bedrijf aan de Weipoortseweg wil het aantal varkens uitbreiden van 200 naar 1200. “Daardoor zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk toenemen”, aldus fractievoorzitter Carla van Viegen van de statenfractie van de PvdD.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is tegen de uitbreiding. Van Viegen: “Die is slecht voor de gezondheid van omwonenden en bovendien mogelijk in strijd met zowel het bestemmingsplan van de gemeente Zoeterwoude als het provinciale ruimtelijke beleid.” Van Viegen wil dat het provinciebestuur de plannen in dat geval tegenhoudt.

De partij wijst ook op een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarin wordt gewezen op de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen die in de buurt van een veehouderij wonen. “Door de uitbreiding van de varkensstal zal bovendien de uitstoot van het broeikasgas CO2 sterk toenemen”, zegt Van Viegen die betwijfelt of die toename wel toelaatbaar is. Ze wil daarom weten hoe de eigenaar van de varkensstal de extra CO2-uitstoot denkt te gaan compenseren.

Advertentie

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×