Het bestuur van het Leids Mediafonds met van links naar rechts: Milja de Zwart, René Roodheuvel, Bob Nieman, Ionica Smeets en Rick van Dijk. (Foto: Buro JP).  

Journalistiek fonds start dit najaar met eerste aanvraagronde

Het Leids Mediafonds is van start gegaan met de eerste bestuursvergadering. Het fonds is een initiatief van de gemeente Leiden die er dit jaar 250.000 euro voor heeft uitgetrokken. Doel is het versterken van de journalistiek in de regio Leiden. De gemeente heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds financieel te ondersteunen. Het is het eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans moet zijn voor lokale en regionale journalistiek.

In de eerste vergadering heeft het bestuur uitgesproken de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral te zoeken in onderzoeksjournalistiek en andere vormen van journalistieke verdieping. Daarnaast is de rol van de journalistiek in de sociale samenhang in de regio een belangrijk aandachtspunt voor het fonds.

Besloten is dat aanvragen voor het fonds in een voorjaars- en een najaarsronde kunnen worden ingediend. De voorwaarden waaraan die aanvragen moeten voldoen, zal het bestuur van het Leids Mediafonds medio juni bekendmaken. Ook wordt dan de aanvraagprocedure gepubliceerd. Dan is het ook mogelijk om voor de eerste ronde in oktober 2018 een aanvraag in te dienen.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Strijk (D66, cultuur) over de start van het fonds.

Het fonds gaat ook de journalistieke partijen in de Leidse regio inventariseren en vervolgens in juni een kennismakingsbijeenkomst organiseren. Het fonds wordt beheerd door een stichting die functioneert op afstand van de gemeente Leiden en wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek i.o.

Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die op grond van hun ervaring in de journalistiek en de communicatie zijn benoemd. Het bestaat uit Bob Nieman (voorzitter), Ionica Smeets (secretaris), Rick van Dijk (penningmeester), René Roodheuvel (lid) en Milja de Zwart (lid).

Advertentie

Leiden Politiek Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×