Jan Nieuwenhuis wordt binnenkort opnieuw beëdigd als wethouder. (Archieffoto: Chris de Waard).

VVD, PrO en CDA sluiten Oegstgeester coalitieakkoord 'Groen, sterk en betrokken'

De onderhandelende partijen in Oegstgeest, VVD, PrO en CDA, hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt. Het akkoord met de titel ‘Groen, sterk en betrokken’ wordt deze week door de onderhandelaars voorgelegd aan hun fracties. Op donderdag 7 juni wordt tijdens een perspresentatie het definitieve akkoord gepresenteerd.

“Het is een ambitieus akkoord dat een antwoord geeft op de opgaven waar Oegstgeest voor staat. Ook de goede sfeer waarin het akkoord tot stand is gekomen mag vertrouwen geven in de toekomst van dit toch al mooie dorp”, meent procesbegeleider Roel Freeke.

De partijen hebben ook hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Door de VVD wordt Matthijs Huizing voorgedragen. Huizing, voormalig fractievoorzitter in Oegstgeest en voormalig Tweede Kamerlid, zal onder andere de portefeuilles Financiën, Vastgoed, Afvalbeleid en Dorpsmarketing bekleden. PrO draagt GroenLinks-fractievoorzitter in de Provinciale Staten Huri Sahin voor als wethouder. Zij zal onder andere de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Wonen en Leefomgeving gaan vervullen. Door het CDA wordt huidig wethouder en voormalig directeur bij het ministerie van Economische Zaken Jan Nieuwenhuis voorgedragen voor onder meer de portefeuilles Zorg, Jeugd, Economie, Verkeer, Sport en Groen.

Op donderdag 14 juni worden tijdens een gemeenteraadsvergadering de kandidaat-wethouders ter benoeming voorgedragen. Op die avond zal de gemeenteraad ook het coalitieakkoord bespreken.

Advertentie

Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×