In de winter wordt er geschaatst op Veld 11. (Foto: Robbert Beurse).

Leden IJsclub Zoeterwoude stemmen over de komst van een skeelerbaan

In een extra Algemene Leden Vergadering op donderdag 14 juni vraagt de IJsclub Zoeterwoude haar leden om goedkeuring voor de aanleg van een skeelerbaan. De goedkeuring vindt door stemming plaats.

Na uitgebreid en intensief onderzoek door de skeeler werkgroep naar de haalbaarheid van de aanleg van een skeelerbaan heeft het bestuur in de vergadering van donderdag 19 april j.l. tot aanleg van een skeelerbaan op Veld 11, mits de leden daarmee akkoord gaan. De aanleg is, volgens het bestuur, een uitgelezen mogelijkheid de ijsclub niet alleen een wintersport club te laten zijn, maar ook een zomerclub. Uit onderzoek in de regio en onderzoek van de KNSB blijkt dat een skeelerbaan een aantrekkende werking heeft op nieuwe leden. En internationaal is skeeleren als onmisbaar onderdeel in de training van schaats talenten erkend.

Er zit aan de aanleg van een skeelerbaan natuurlijk ook een financieel aspect. Het bestuur heeft hiernaar gekeken en de initiatieven van de werkgroep uitgebreid bestudeerd.

Het is haalbaar, mits voldaan aan een aantal voorwaarden:
• Uitbreiding van de verkoop van koek en zopie: tijdens trainingen, wedstrijden en bij andere evenementen.
• Trainingen en wedstrijden van regio clubs worden tegen betaling gefaciliteerd (hier is vanuit regio vraag naar).
• Er zal een vrijwilligers groep van ongeveer 9 mensen nodig zijn.

De bijna 60.000 euro die de aanleg van de baan zal gaan kosten zal voor 50% worden gefinancierd uit de reserves van de IJsclub. Een lening van de gemeente en donaties vanuit het Heinekenfonds en het RABO fonds moeten een groot deel van het restbedrag opbrengen. De club hoopt voor het restbedrag van 5000 euro subsidie van de gemeente te krijgen.

Stemmen
Om tot een gedragen besluit te komen van de gehele vereniging roept het bestuur alle leden op om te stemmen over de aanleg van een eigen skeelerbaan.
Om daarin tegemoet te komen wil het bestuur ook de mogelijkheid bieden te stemmen via e-mail en ter vergadering per stembiljet. Statutair is een meerderheid van stemmen nodig.

Regels voor het stemmen per e-mail zijn:
• Ouders van kinderen onder de 16 jaar zijn stem gerechtigd namens hun kind eén stem uit
te brengen met vermelding van hun lidmaatschap nummer; zonodig op te vragen via
info@ijsclubzoeterwoude
• Voor het stemmen per stembiljet of e-mail is het lidmaatschap nummer nodig en dat is te vinden op uw lidmaatschap pasje van de ijsclub. zonodig op te vragen via info@ijsclubzoeterwoude.nl.
• Per e-mail is één stem geldig.
• Meerdere stemmen in één mail zijn ongeldig.
• Dubbele lidmaatschap nummers maken de stemmen ongeldig.
• Bij ontbreken van lidmaatschap nummer is de stem ongeldig.
• De stemming per e-mail start 48 uur voor de Algemene Leden Vergadering en sluit 18.00 uur
op donderdag 14 juni 2018.
• Het tellen van de stemmen wordt door het bestuur gedaan met vertegenwoordiger van de
leden.
• De uitslag is bindend en wordt aan het einde van de vergadering bekend gemaakt.

Advertentie

Sport Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×