Het CDA Voorschoten heeft Esmée van Herk begin juli uit de fractie gezet. Nu heeft ze besloten door te gaan als raadslid en haar zetel te houden. (Foto: Chris de Waard).

Weggestuurd CDA-raadslid Esmeé van Herk blijft in Voorschotense gemeenteraad

Het door het CDA Voorschoten uit de fractie gezette raadslid Esmée van Herk blijft raadslid. Daarmee kan het CDA naar haar zetel fluiten en moet de partij het de komende jaren met drie raadszetels doen. Die worden bezet door fractievoorzitter René Zoetemelk en de raadsleden Cees Bremmer en Mark van Oostrum.

Dat Van Herk haar zetel houdt, valt slecht bij het CDA, maar Van Herk wijst erop dat ze in haar eentje een kwart van alle stemmen binnenhaalde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. “Ik was goed voor twee zetels dus ik heb natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar die 553 mensen die op me gestemd hebben. Ik heb de afgelopen weken goed nagedacht en ik ben gewoon nog niet klaar met de politiek”.

CDA-fractievoorzitter René Zoetemelk wil nog niet inhoudelijk reageren: “We hebben kennis genomen van de beslissing van Esmée. Het CDA komt volgende week met een reactie,” is alles wat hij er nu over kwijt wil.

Hoe de partij van Van Herk gaat heten, weet ze nog niet precies, maar gebruikelijk is dat voor de duidelijkheid richting de kiezers bij afsplitsingen de eigen naam wordt gebruikt voor zo’n nieuwe lijst. Dat zou dan dus de Lijst van Herk of Groep van Herk worden. Dat is overigens geen verplichting. De naamgeving is niet in de Kieswet geregeld en een raadslid wordt op persoonlijke titel verkozen en benoemd en mag bij afsplitsing zelf de naam bepalen. Afspraken met de eigen partij (voor afscheiding), zelfs als ze notarieel zijn vastgelegd, zijn strijdig met de Kieswet en daardoor nietig.

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×