(Foto: S.J. de Waard via Wikimedia Commons).

Leiderdorp onderzoekt verkeersstromen met ANPR-camera's

Tussen 10 en 24 september plaatst de gemeente Leiderdorp op twee plaatsen in het dorp kentekenherkenningscamera’s. Rond de Spanjaardsbrug en in Leiderdorp Zuid. De gemeente wil zo in kaart brengen welke rol de brug vervult in het Leiderdorps wegennet. De verkregen informatie gebruikt de gemeente bij het innemen van een standpunt over het al dan niet afsluiten van de brug voor het (vracht)autoverkeer.

Ook worden de uitkomsten van het kentekenonderzoek gebruikt voor het inventariseren welke hoeveelheid verkeer op de route Vronkenlaan, Van Poelgeestlaan en Laan van Ouderzorg doorgaand of bestemmingsverkeer is. Die informatie moet uitsluitsel geven of, en zo ja, welke maatregelen moeten worden genomen.

Verderop in het dorp meten de camera’s hoeveel verkeer er via de route Ericalaan/Acacialaan, Simon Smitweg/Engelendaal, Simon Smitweg/Alrijne ziekenhuis of Hoofdstraat, dan wel Mauritssingel/Achthovenerweg rijdt. Deze informatie wordt gebruikt voor het bestemmingsplan Amaliaplein.

alle verkregen informatie wordt door de gemeente ook gebruikt voor de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan van Leiderdorp.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×