Sleutelstad en Unity tijdens hun presentatie in Voorschoten. (Foto: Voorschotense Krant).

Commissariaat voor de Media legt unanieme omroepkeuze Leidse raad naast zich neer

Het Commissariaat voor de Media wil Unity aanwijzen als lokale omroep voor Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Het commissariaat volgt daarmee de adviezen van Voorschoten en Zoeterwoude en negeert de unanieme wens van de Leidse gemeenteraad om Sleutelstad als lokale omroep aan te stellen. Oegstgeest sprak geen voorkeur uit. Doorgaans betekent dat dat de zittende omroep mag blijven. Het commissariaat redeneert in zo’n geval dat er blijkbaar geen reden is om een andere omroep aan te wijzen.

Bij de vandaag bekendgemaakte omroepbeslissing gaat het om een zogenaamd ‘voorgenomen besluit’ van Commissariaat voor de Media. Alle betrokken partijen kunnen hun visie op dit voorgenomen besluit geven tijdens een hoorzitting op dinsdag 30 oktober. Na deze hoorzitting neemt het Commissariaat een definitief besluit.

“Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van het lokale bestuur,” zo staat te lezen in het besluit van het commissariaat.  De gemeenteraad van Leiden heeft de voorkeur voor Lorelei (Sleutelstad) uitgesproken. De argumenten die de gemeente Leiden geeft, vindt het commissariaat onvoldoende als onderbouwing.

Het Commissariaat schrijft dat het de gemeente Leiden de afgelopen maanden heeft gevraagd om haar advies nader te onderbouwen. “Dit heeft echter nog niet tot een toereikend advies geleid. Omdat er geen signalen zijn dat de huidige lokale media-instelling Holland Centraal niet naar behoren heeft gefunctioneerd, is het Commissariaat voornemens om, in afwijking van het voorkeursadvies, Holland Centraal te behouden als lokale publieke
media-instelling voor de gemeente Leiden.”

Hoorzitting en definitief besluit
Het Commissariaat nodigt de betrokken aanvragers Holland Centraal en Lorelei en de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden uit om hun visie op het voorgenomen besluit te geven op een hoorzitting op dinsdag 30 oktober 2018. Ter voorbereiding op de hoorzitting kunnen betrokken partijen schriftelijke informatie met het Commissariaat delen. De gemeente Leiden kan deze mogelijkheid ook gebruiken om alsnog nadere onderbouwing voor haar advies te leveren. Na de hoorzitting neemt het Commissariaat een definitief besluit.

Advertentie

Leiden Maatschappij Oegstgeest Politiek Regio Voorschoten Zoeterwoude RTV Lorelei


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×