Voor de opslag van wind- en zonne-energie kan een buurtbatterij een uitkomst zijn. (Archieffoto: Sleutelstad).

Onderzoek naar buurtbatterijen in Oegstgeest

De gemeente Oegstgeest gaat onderzoeken of er in het dorp een pilot kan worden gestart met een buurtbatterij. Daartoe wordt de wethouder opgeroepen in de raadsbreed ingediende motie ‘Experimenteer Ruimte Duurzame Energie’. De komende tijd zullen er gesprekken worden gevoerd met energieaanbieders en bedrijven om hun interesse in zo’n experiment te polsen.

De motie komt uit de koker van VVD’er Marcus Rolloos, die tijdens de afgelopen verkiezingen al duidelijk maakte te willen werken aan een duurzamer Oegstgeest. “Er wordt steeds meer zonne-energie opgewekt, maar dat gebeurt vaak op momenten dat de vraag niet hoog is”, aldus Rolloos. In een buurtbatterij kan energie dan tijdelijk worden opgeslagen, waarna het ’s avonds gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het opladen van elektrische auto’s. “Dat je daarmee de onbalans in het netwerk kunt opheffen, is heel aannemelijk.”

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-raadslid Marcus Rolloos, wethouder Huri Sahin en HvO-raadslid Karin Rosdorff

Living Lab Smart Charging
De gemeente zelf bouwt niet van zulke buurtbatterijen, dat doen de netbeheerders. Toch kan wethouder Huri Sahin (Duurzaamheid) wel een verschil maken. “Soms heb je als gemeente een stimulerende rol en kan je met relevante partijen in gesprek gaan. Dan kan je aangeven dat wij dit een belangrijke ontwikkeling vinden.” De gemeente gaat zich voor die gesprekken aansluiten bij het Living Lab Smart Charging, waarin met verschillende partijen naar het energieverbruik van de toekomst wordt gekeken. “Overigens kunnen ook inwoners en ondernemers zelf het initiatief nemen voor zulke vormen van energie”, aldus de wethouder. “Dat kan ook.”

Veiligheid
Hart voor Oegstgeest (HvO) wees tijdens de behandeling van de motie nog op de veiligheid van een buurtbatterij, nadat in de media eerder aandacht werd besteed aan een aantal incidenten. “Het gaat om nieuwe materie. Een buurtbatterij bevat bepaalde stoffen, waarbij brand grote gevolgen kan hebben”, aldus HvO-raadslid Karin Rosdorff. Volgens wethouder Sahin beoordeeld de brandweer per geval of er risico’s voor de omgeving zijn en is daarover in het algemeen weinig te zeggen. “Maar als het tot een buurtbatterij komt, zullen we natuurlijk ook die veiligheidsaspecten moeten afwegen.”

Advertentie

Duurzaamheid Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×