Op de Brielselaan in Rotterdam staat al een vergelijkbare warmtehub, waarbij de technische ruimte en de silo esthetisch aan elkaar verbonden zijn. (Foto: Google Maps).

Leiderdorp krijgt 'warmtehub' met grote silo

In het kader van de Zuid-Hollandse Warmterotonde die door Leiderdorp gaat lopen, krijgt het dorp volgend jaar een ‘warmtehub’. In dit tussenstation, met een hoogte van 12 meter, wordt warm water uit de Rotterdamse havens tijdelijk opgeslagen voordat er huizen mee zullen worden verwarmd. Wethouder Willem Joosten (Duurzaamheid) stelt in december een bouwlocatie voor aan de gemeenteraad.

In 2020 stopt Leiden met het gebruik van gas voor de verwarming van de stad en wordt dan aangesloten op de Warmterotonde. Via het systeem van (warm)waterleidingen door Zuid-Holland kan restwarmte uit de Rotterdamse havens dan worden gebruikt elders huizen te verwarmen. Naast veel leidingen, zijn daar ook tussenstations voor nodig. “Een warmtehub zorgt ervoor dat de continuïteit van warm water gegarandeerd blijft”, legt Joosten uit. “Dat als de watertoevoer stokt, je nog een buffer hebt.”

Wethouder Willem Joosten in gesprek met verslaggever IJsbrand Terpstra

Watersilo
Ook Leiderdorp gaat gebruik maken van die Warmterotonde, als eerste bij het gasloos maken van de Oranjewijk. Het bouwen van de warmtehub lijkt daarom een logische zet, die ook zeker zichtbaar zal worden in het dorp. “Het is echt een behoorlijk gebouw, van 12 meter hoog en 16 meter breed, met ook nog een pijp erop”, schetst de wethouder over de installatie, die uit twee delen bestaat: een warmtesilo en een technische ruimte. “De warmwatersilo heeft dezelfde hoogte als het gemeentehuis”, vergelijkt Joosten, “en daar komt dan dus nog een groot vierkant gebouw bij voor de techniek.”

Willem-Alexanderlaan
Waar het gebouw moet gaan komen, blijft nog even onduidelijk. “Het college heeft nu een aantal opties, waar wij de gemeenteraad in december een voorstel over zullen doen”, aldus Joosten. Eerder noemde de wethouder al wel de Willem-Alexanderlaan als geschikte locatie voor het tussenstation. “Daar hebben we nog best wel wat stukken grond en kavels die daarvoor in aanmerking komen”, zei hij in het kader van de Oranjewijk, die als eerste van het gas af moet gaan.

Duurzaamheid Leiderdorp Politiek Warmterotonde


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×