Het gebied Noortveer met op het ene kavel de kassen

Voorschoten blijft hopen op overeenstemming rond Noortveer

De Voorschotense wethouder Marcel Cramwinckel kan het niet genoeg benadrukken. De onteigening van het perceel met kassen langs de Kniplaan in zijn gemeente kan op elk moment worden stopgezet als er alsnog overeenstemming wordt bereikt over de overdracht van de grond aan de gemeente. “en dat kan ook nog na donderdagavond als de raad naar verwachting het collegevoorstel overneemt voor de herontwikkeling van het gebied”, zegt Cramwinckel die behoorlijk met de kwestie in zijn maag lijkt te zitten.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marcel Cramwinckel over de onteigening en herontwikkeling van het gebied Noortveer aan de Knipweg in Voorschoten.

De locatie Noortveer, bestaande uit twee percelen aan de Kniplaan, worden herontwikkeld. Er komen negentien woningen. Het ene perceel is al van de gemeente, het deel waar de kassen staan niet. Omdat overeenstemming uitblijft, gaat de gemeente nu over tot onteigening om zo de plannen alsnog door te kunnen voeren.

De gemeente wil de woningen over de twee percelen verdelen, zodat er een plan kan worden gerealiseerd met veel groen en mooie zichtlijnen richting de Duivenvoordecorridor. “Dan krijg je ook een meer geleidelijke overgang naar de bebouwing”, zegt Cramwinckel die ook zoveel mogelijk rekening wil houden met ecologische waarden. “En dat kan niet als je heel dicht op elkaar bouwt op één perceel”.

Morgen buigt de raad zich niet alleen over de wijziging van het bestemmingsplan, maar ook over de onteigeningsprocedure. Het kan vervolgens nog jaren duren voor de herontwikkeling van het gebied kan starten. De onteigeningsprocedure is tijdrovend en ook staat het te nemen besluit open voor bezwaar van de tegenstanders.

 

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×