Van links naar rechts, de raadsleden Bart Lavrijsen (VVD), Saskia Boom (D66) en Joop Bos (GroenLinks).

Voorschotense raad stemt voor onteigening van perceel op de Kniplaan

In het gebied ten zuiden van de Kniplaan in Voorschoten wil de gemeente een wijk met negentien woningen gaan bouwen. De raad stemde daarom in met de herbestemming van het gebied Noortveer. Om de bouw te realiseren was het besluit om de onteigeningsprocedure tegen glastuinbouwbedrijf Sunshine Grow te starten onontkomelijk. Het bouwproject is het laatste onderdeel van de bouwplannen in de Duivenvoordecorridor, het gebied tussen Voorschoten en Leidschendam.

Daarvoor moest de gemeente wel een erg bijzondere procedure inzetten, de onteigeningsprocedure. De rechter gaat bepalen wat het glastuinbouwbedrijf Sunshine Grow precies waard is en tegen die prijs zal de gemeente het bedrijf uitkopen. Toch gaan de onderhandelingen door. “Ik heb goed contact en hoop er alsnog uit te komen”, zegt wethouder Cramwinckel. De eigenaar van het glastuinbouwbedrijf Jos van den Berg hoopt daar ook op en roept in een brief aan de raad de gemeente op een fatsoenlijke manier mee te werken aan de verplaatsing van zijn bedrijf naar een nieuwe locatie.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met wethouder Marcel Cramwinckel

De raad stemde unaniem, maar volgens CDA-raadslid Cees Bremmer ‘met pijn in het hart’ voor het voorstel. “Het algemeen belang, de woningen als kostendrager voor het vergroenen van de Duivencorridor, weegt zwaarder dan het individuele belang van een bedrijf dat elders een herstart kan maken. Het is echt een laatste middel, maar zonder dat middel kan het project niet afgerond worden”, aldus Bremmer.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met CDA-raadslid Cees Bremmer

Het project Noortveer viel ook niet in goede aarde bij Stan Dessens die namens dertien natuurorganisaties met een alternatieve bouwtekening de raad op andere gedachten probeerde te brengen. “Bij ons eigen plan geven we ten opzichte van het plan van de gemeente de helft van de natuur terug aan de Duivenvoordecorridor”, aldus Dessens.

Verslaggever Lieuwe van Slooten sprak met Stan Dessens

Advertentie

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×