Merenwijk-bewoners Ant Brandenburg en Li Lian Tjen in de studio van Politiek071. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Merenwijk-enquête bevestigt: groen behouden en geen woningbouw

Sinds de lancering van de gemeentelijke enquête over de toekomst van ‘het Hart van de Merenwijk’, was het gelijknamige actiecomité nergens anders meer mee bezig. Hun doel was om de vragenlijst door zoveel mogelijk mensen in te laten vullen, omdat het groen in de wijk behouden moet worden en woningbouw tot een minimum moet worden beperkt. “Ons is gevraagd om de lijst zo breed mogelijk te verspreiden, dus dat hebben we gedaan”, zegt Ant Brandenburg van het actiecomité in Politiek071.

Dat was niet voor niets. Nadat ruim een jaar geleden bleek dat er plannen waren voor woontorens in het wijkpark, is er bijna constant actie gevoerd. De uitkomsten van de enquête – die door 1537 mensen is ingevuld – geven nu precies weer waar de het actiecomité zich van meet af aan al hard voor maakt: zestig procent ziet liever geen woningbouw en het groene park moet worden behouden. Dat stemt Ant Brandenburg en Li Lian Tjen van het actiecomité voorzichtig positief.

Merenwijk-bewoners Ant Brandenburg en Li Lian Tjen in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Parkranden
Toch rekent de groep bewoners zich nog niet rijk. In de enquête wordt namelijk ook gevraagd wie van de respondenten de ‘parkranden’ geschikt zou vinden voor woningbouw. Tjen: “Die vraag wordt dan toch wel gesteld, ondanks dat in het beleidsakkoord staat dat er niet in groen gebouwd wordt.” Brandenburg wijst naar de constructie van ‘groen voor groen’. “Dat betekent dat er wel gebouwd mag worden, maar dat het dan elders meer groen wordt. Dan ben je dus eigenlijk weer het park aan het verkleinen”, aldus Brandenburg, die nog maar eens aangeeft hoe erg ze van het park houdt. “En ik ben niet de enige, we genieten daar allemaal van, is uit de enquête gekomen.”

De meest geschikte locatie voor woningbouw, zo blijkt uit de enquête, is op de vernieuwde Kopermolen. Daar koos 65% van de respondenten voor bij de vraag wat de beste plek is, op het moment dat er toch gebouwd gaat worden. “Maar de vraagstelling was zo, dat je niet kon aangeven dat er niet gebouwd moet worden in het hart van de Merenwijk”, legt Tjen uit. “Er is gestuurd op het bouwen op de Kopermolen”, vult Brandenburg aan.

Winkels en horeca
De twee Merenwijk-bewoners zijn overigens best te spreken over de manier waarop de gemeente nu omgaat met de toekomst van de Kopermolen. “We hebben de vragen bijvoorbeeld van te voren in kunnen zien, waardoor we ze wel wat minder sturend hebben kunnen maken”, vertelt Brandenburg, die daarnaast blij is dat de gemeente nu aan de knoppen zit, in plaats van projectontwikkelaar Van der Vorm. “Er mag namelijk ook wel gebouwd worden, maar willen dat daar goed over na wordt gedacht en dat niet de projectontwikkelaar de vrije hand wordt gegeven om er een toren van honderd meter neer te zetten.”

Als we vervolgens kijken wat er – in plaats van woningbouw – dan wel moet gebeuren, kiest een ruime meerderheid in de enquête voor extra niet-dagelijkse winkels (speelgoed, kleding) en meer horeca in de wijk. “Ook meer plekken om samen te zitten, bankjes en speelplekken voor kinderen”, gaat Brandenburg verder, naast nog een ander idee voor een ontmoetingscentrum. Ook ziet ze dat mensen graag een verbetering van de openbare ruimte willen. “Dat de tegels bijvoorbeeld recht liggen en dat het veiliger manoeuvreren is in en om de Kopermolen.”

Gebiedspaspoort
De uitkomsten van de enquête worden in december in de gemeenteraad besproken. Dan gaat het over een gebiedspaspoort, waarin kaders worden vastgesteld waarmee bij de herontwikkeling van de Kopermolen rekening moet worden gehouden. Brandenburg: “We zijn heel benieuwd wat die kaders worden en of onze wensen daarbinnen passen.”

Advertentie

Leiden Politiek vernieuwing kopermolen


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×