Merenwijk-enquête bevestigt: groen behouden en geen woningbouw

9

Sinds de lancering van de gemeentelijke enquête over de toekomst van ‘het Hart van de Merenwijk’, was het gelijknamige actiecomité nergens anders meer mee bezig. Hun doel was om de vragenlijst door zoveel mogelijk mensen in te laten vullen, omdat het groen in de wijk behouden moet worden en woningbouw tot een minimum moet worden beperkt. “Ons is gevraagd om de lijst zo breed mogelijk te verspreiden, dus dat hebben we gedaan”, zegt Ant Brandenburg van het actiecomité in Politiek071.

Dat was niet voor niets. Nadat ruim een jaar geleden bleek dat er plannen waren voor woontorens in het wijkpark, is er bijna constant actie gevoerd. De uitkomsten van de enquête – die door 1537 mensen is ingevuld – geven nu precies weer waar de het actiecomité zich van meet af aan al hard voor maakt: zestig procent ziet liever geen woningbouw en het groene park moet worden behouden. Dat stemt Ant Brandenburg en Li Lian Tjen van het actiecomité voorzichtig positief.

Merenwijk-bewoners Ant Brandenburg en Li Lian Tjen in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Parkranden
Toch rekent de groep bewoners zich nog niet rijk. In de enquête wordt namelijk ook gevraagd wie van de respondenten de ‘parkranden’ geschikt zou vinden voor woningbouw. Tjen: “Die vraag wordt dan toch wel gesteld, ondanks dat in het beleidsakkoord staat dat er niet in groen gebouwd wordt.” Brandenburg wijst naar de constructie van ‘groen voor groen’. “Dat betekent dat er wel gebouwd mag worden, maar dat het dan elders meer groen wordt. Dan ben je dus eigenlijk weer het park aan het verkleinen”, aldus Brandenburg, die nog maar eens aangeeft hoe erg ze van het park houdt. “En ik ben niet de enige, we genieten daar allemaal van, is uit de enquête gekomen.”

De meest geschikte locatie voor woningbouw, zo blijkt uit de enquête, is op de vernieuwde Kopermolen. Daar koos 65% van de respondenten voor bij de vraag wat de beste plek is, op het moment dat er toch gebouwd gaat worden. “Maar de vraagstelling was zo, dat je niet kon aangeven dat er niet gebouwd moet worden in het hart van de Merenwijk”, legt Tjen uit. “Er is gestuurd op het bouwen op de Kopermolen”, vult Brandenburg aan.

Winkels en horeca
De twee Merenwijk-bewoners zijn overigens best te spreken over de manier waarop de gemeente nu omgaat met de toekomst van de Kopermolen. “We hebben de vragen bijvoorbeeld van te voren in kunnen zien, waardoor we ze wel wat minder sturend hebben kunnen maken”, vertelt Brandenburg, die daarnaast blij is dat de gemeente nu aan de knoppen zit, in plaats van projectontwikkelaar Van der Vorm. “Er mag namelijk ook wel gebouwd worden, maar willen dat daar goed over na wordt gedacht en dat niet de projectontwikkelaar de vrije hand wordt gegeven om er een toren van honderd meter neer te zetten.”

Als we vervolgens kijken wat er – in plaats van woningbouw – dan wel moet gebeuren, kiest een ruime meerderheid in de enquête voor extra niet-dagelijkse winkels (speelgoed, kleding) en meer horeca in de wijk. “Ook meer plekken om samen te zitten, bankjes en speelplekken voor kinderen”, gaat Brandenburg verder, naast nog een ander idee voor een ontmoetingscentrum. Ook ziet ze dat mensen graag een verbetering van de openbare ruimte willen. “Dat de tegels bijvoorbeeld recht liggen en dat het veiliger manoeuvreren is in en om de Kopermolen.”

Gebiedspaspoort
De uitkomsten van de enquête worden in december in de gemeenteraad besproken. Dan gaat het over een gebiedspaspoort, waarin kaders worden vastgesteld waarmee bij de herontwikkeling van de Kopermolen rekening moet worden gehouden. Brandenburg: “We zijn heel benieuwd wat die kaders worden en of onze wensen daarbinnen passen.”

Delen

9 reacties

 1. Typisch Merenwijk. Er moeten meer woningen in Leiden komen maar de Merenwijk doet niet mee. Ik zou zeggen laten wij de Merenwijk losmaken van Leiden en weggeven aan Warmond.

 2. Onze kinderen willen ook heel graag een woning net zoals de tegenstanders vroeger !!!

 3. Gerard van Hees op

  Gerart, dat gevoel bekruipt mij ook wel een beetje. Er zijn hier, ik woon zelf in de Merenwijk, ook mensen die helemaal niet willen bouwen. Dat is een egoïstisch standpunt dat niet meer kan gegeven het tekort aan woningen in onze regio. In het artikel wordt al vermeld dat op het winkelcentrum zelf kan worden gebouwd. En de brandweer vertrekt ook uit de wijk en daar zou ook gebouwd kunnen worden. En er zijn ook wel plekjes voor piepkleine woningen (tiny houses) en wellicht woonboten. De Merenwijk is een kinderwijk en laten we ook onze kinderen kansen bieden op de woningmarkt. Jouw suggestie om af te scheiden naar Warmond (dat is gemeente Teylingen) neem ik niet over. Leiden is onze stad!

 4. Een Leids burger op

  De meest geschikte locatie voor woningbouw, zo blijkt uit de enquête, is op de vernieuwde Kopermolen. Nou, zet het maar vol dan met woontorens daar. 🙂

  • Idd! Dit zeker gewaardeerd worden door de duizenden woning zoekende in Leiden die vaak noodgedwongen de stad moeten verlaten!

 5. Ik woon zelf in de Horsten en heb niets van een enquête gezien! Want de wijk telt bijna 15.000 inwoners maar bij dit soort enquêtes selecteren ze altijd een geselecteerd gezelschap! Want er kunnen nog genoeg woningen bij op en rondom de Kopermolen, iets wat ook zeker bij draagt aan de verpaupering aldaar.

 6. De uitkomsten van die ‘breed-uitgezette’ enquête kent een groot wij zijn van WC eend en…. gehalte.
  .
  Ik ken twee mensen vanuit de Horsten die helemaal geen enquête hebben gezien.
  .
  Overal in Leiden moet gebouwd worden om Leidenaren te kunnen huisvesten. Dus ook in de Merenwijk.

 7. Ook nieuwe woningbouw in de Merenwijk blijkt uit de enquête maar niet in het bestaande groen. Dat is de kwestie!

 8. Dat er in het park gebouwd ging worden is onzin. Aan de parkzijde van de huidige Pelmolen / Watermolen flats zouden 2 woontorens verrijzen vastgekoppeld aan de huidige flats. Om het metrage groen gelijk te houden zou een deel van het huidige winkelcentrum gesloopt worden. O.a. de “Chinees”.

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline