Onzekere kerstvakantie voor dertien hoogbegaafde kinderen

Een afscheidsbijeenkomst in plaats van een gezellig kerstdiner. Dat is het beeld dat initiatiefnemer van onderwijs voor hoogbegaafde kinderen Lara van Beek schetst. In de raadscommissie Onderwijs en Samenleving deed zij, samen met zes ouders, een emotionele oproep om haar Leids Initiatief voor Educatie (LIVE) niet op te heffen per 1 januari 2019. “Waar is het recht op onderwijs voor deze hoogbegaafde kinderen?”

Sinds eind augustus wordt een groep van dertien kinderen voor vier dagen per week opgevangen in het voormalige postkantoor aan de Van ’t Hoffstraat in Leiden. Het gaat om kinderen die hoogbegaafd en -sensitief zijn en vaak al jaren thuiszitten omdat regulier onderwijs niet geschikt voor hen is. Tijdens de raadscommissie vertelde één van de ouders dat haar kind zelfs niet langer wilde leven, omdat ze op school niet begrepen werd. “Ze werd niet gezien voor wie ze is en ging ernstig twijfelen aan haar zelfbeeld.”

Geen onderwijs
Verantwoordelijk wethouder Marleen Damen (Zorg) zit flink met de kwestie in haar maag. “We wisten al vrij snel in de zomer dat het niet mogelijk is om LIVE met onderwijsgeld te financieren”, legt ze uit, “omdat het geen onderwijsinstelling is of daaraan is verbonden.” Daarom besloot Damen om het initiatief dan maar te financieren vanuit het Persoonsgebonden Budget voor de jeugdzorg. “Maar daar werden we teruggefloten door de rechter, die zei dat je niet met jeugdhulpgeld, onderwijs mag financieren.”

Wethouder Marleen Damen in gesprek met IJsbrand Terpstra

Vanwege die impasse dreigt het initiatief nu per 1 januari 2019 te worden stopgezet. “Ik heb twee tienerdochters van 15 en 17 jaar oud bij LIVE. De één zat al vijf jaar thuis, de ander tweeënhalf jaar”, vertelde vader Oscar Meuvels afgelopen dinsdag tijdens een emotioneel betoog in de raadscommissie. Hij smeekte de aanwezige raads- en commissieleden om in actie te komen. “U bent nu de laatste die kan voorkomen dat mijn kind op 1 januari voor een dichte deur staat.” Volgens de ouders heeft LIVE ervoor gezorgd dat hun kinderen weer plezier hebben in het leven, waar dat voorheen niet zo was.

Recht op onderwijs
Damen geeft aan dat de gemeente er haar best voor doet dat er geen kinderen thuis komen te zitten – ‘kinderen hebben gewoon het recht om naar school te gaan’ – maar de bal ligt volgens haar bij de scholen. “Wij kunnen het initiatief niet structureel financieren, maar we blijven wel in gesprek met het initiatief en de scholen om te kijken wat we kunnen doen.” Per kind wordt er nu naar een persoonlijke oplossing gezocht, maar volgens de de ouders ligt die niet in (aangepast) regulier onderwijs. “Je kunt een kind niet in een vorm duwen waar het niet in past”, zei Meuvels daarover.

“Hoeveel overleggen, rapporten en verslagen zijn er nog nodig? Waar is het recht op onderwijs voor deze kinderen?”, stelt initiatiefnemer en onderwijskundige Lara van Beek. Ze gaf aan voortdurend van het kastje naar de muur te worden gestuurd, terwijl er voor de kinderen maar geen oplossing komt. “Het loopt constant stuk op de financiering en op wet- en regelgeving. Is die regelgeving er niet om ons juist te helpen?”

Water bij de wijn
Of het initiatief op 1 januari 2019 daadwerkelijk de deuren sluit, is op dit moment nog niet duidelijk. Zowel de ouders, LIVE als de wethouder geven aan dat ze met elkaar en met scholen in gesprek zijn.”Beide partijen zullen wat water bij de wijn moeten doen”, vindt Damen. “De scholen zullen echt moeten kijken wat wij kunnen doen om dat passend onderwijs te bieden, de ouders zullen moeten kijken hoe ze het binnen het systeem toch zo goed mogelijk voor hun kind kunnen regelen met de hulp van jeugdzorg.”

Volgens wethouder Damen zou voor een aantal kinderen inmiddels een passende oplossing zijn gevonden, maar dat spreekt LIVE tegen. “Bij ons weten is nog geen één ouder akkoord gegaan met het aanbod vanuit Proo Leiden (koepel van vijftien scholen, red.)”, zegt Muriel Blom namens het initiatief. “We gaan weer in gesprek met de gemeente en de schoolbesturen.”

Leiden Onderwijs Politiek Leids Initiatief voor Educatie


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×