Schaatsbestuur voelt zich niet serieus genomen en dreigt met aftreden

3

Het voltallige bestuur van Stichting Schaatshal Leiden dreigt op te stappen, nadat een laatste poging om een 333 meter ijsbaan te realiseren in hun ogen niet serieus wordt genomen door de wethouder. Onlangs heeft de stichting een plan aangedragen om zelf de ontbrekende kleine twee miljoen euro te bekostigen.

Reanne van Kleef in gesprek met voorzitter Jos Arts van Stichting Schaatshal Leiden over het mogelijke opstappen van het bestuur.

“We eisen niet dat de gemeente akkoord gaat met ons plan, maar wel dat het wordt onderzocht”, zegt voorzitter Jos Arts van Stichting Schaatshal Leiden. “Aan de beantwoording van de technische vragen die naar aanleiding van onze brief zijn gesteld, zien wij dat we nu niet serieus genomen worden.”

Het onderwerp staat morgen in de raadscommissie Onderwijs en Samenleving weer op de agenda. Na die vergadering is het voor het bestuur duidelijk of ze wel of niet verder gaan. Direct opstappen gaat niet gebeuren, want het bestuur wil hoe dan ook netjes de lopende zaken afmaken.

Delen

3 reacties

  1. Hulde hiervoor. Aftreden omdat je je zin niet kunt krijgen, een voorbeeld dat de beruchte zwendelaar en beroepsleugenaar Donald T. te W. snel zou moeten volgen.

  2. Hoeveel haalbaarheidsstudies wil Arts en de zijnen nog doorlopen voordat de eerste spade van het nieuwe sportcomplex de grond in kan gaan? Dit lijkt op het opzettelijk temporiseren van het democratisch besluitvormingsproces zoals dat in de gemeenteraad plaats dient te vinden. Ik heb eigenlijk nog nooit gezien dat bij andere sporten en sportverenigingen de gemeentepolitiek in het verleden zoveel geduld heeft gehad of het bestuur van de schaatshal zoveel keren in de gelegenheid heeft gesteld om met alternatieven of een sluitend exploitatievoorstel te komen voor de extra gewenste meters. De financiële toekomstige risico’s die de gemeente Leiden aangaat bij een 333 meter baan zijn voor de gemeenteraad groot om daarmee akkoord te gaan. Zelfs een qua bezoekersaantallen redelijk goed lopende Uithof in Den Haag (ca. 700.000 bezoekers per jaar) is al eens in juni 2010 failliet gegaan en vervolgens met moeite doorgestart door een commerciėle marktpartij.(de exploitanten Eugène de la Croix en Wout van Reenen) Ik ben trouwens benieuwd hoe Arts c.s. met verhuur van ruimtes aan derden in de nieuw te bouwen schaatshal het extra geld wil ophoesten voor realisatie van de 333 meter. Denkt hij dan aan commerciële exploitatie van die verhuurde ruimtes? Wordt er voor dit doel naast de stichting een BV voor opgericht of hoe moeten we dit zien?

  3. Een Leids burger op

    Dat dreigen met aftreden kan als een soort chantage worden gezien. Maar ik verwacht niet dat men daarom maar gehoor zal geven aan de eis. Het plan van de stichting om die ontbrekende kleine twee miljoen euro te bekostigen is risicovol met mogelijk gevolg dat de gemeente dan later alsnog moet bijspringen.
    Met dat plan had de stichting ook eerder kunnen komen.
    Eerder kon men toch ook geen 2 miljoen op tafel leggen en nu de regio niet wil bijspringen opeens wel?

Over de auteur

Reanne van Kleef

Hoofdredacteur sport, politiek verslaggever, algemeen redacteur, presentator nieuws071 en sport071.

Je bent nu offline