In een motie roept de gemeenteraad wethouder Jan Nieuwenhuis op om ervoor te zorgen dat de nieuwbouw in Nieuw Rhijngeest-Zuid uit minimaal 25% sociale huur zal bestaan. (Foto: gemeente Leiden).

Oegstgeest sorteert voor op meer woningen in Nieuw Rhijngeest-Zuid

In de Oegstgeester nieuwbouwwijk Nieuw Rhijngeest-Zuid moet minimaal 25% van het aantal te bouwen woningen sociale huur worden. Dat heeft de gemeenteraad gisteravond besloten. Daarnaast mag de Universiteit Leiden wel studentenwoningen gaan bouwen, maar tellen die niet mee voor het percentage sociale woningbouw. Wethouder Jan Nieuwenhuis gaf aan dat er daardoor waarschijnlijk meer dan de eerder geplande 400 woningen gebouwd moeten gaan worden, om op die manier een financieel haalbaar plan te krijgen.

De onderhandelingen over woningenbouw in Nieuw Rhijngeest-Zuid aan de rand van het Bio Science Park lopen al sinds het ondertekenen van een overeenkomst tussen de Universiteit Leiden (de eigenaar van de grond) en de gemeente Oegstgeest in 2008. Toen werd afgesproken dat er op twee plekken in het gebied woningen worden gebouwd: op een stuk grond ten noorden van de Wassenaarseweg en op een strook langs de Rijn. Vorig jaar presenteerde de universiteit haar plannen voor dat gebied, maar dat leverde de nodige kritiek op van zowel omwonenden als raadsleden, waarna de onderhandelingen werden heropend.

Belangen
Het belang van de Universiteit Leiden – dat er in het gebied studentenwoningen worden gebouwd – botst namelijk met de wensen van de gemeenteraad. Want hoewel de volksvertegenwoordigers niet tegen de komst van studentenwoningen zijn, maken zij zich vooral hard voor de komst van sociale huurwoningen. “Wij willen daarom graag kaders meegeven zodat de wethouder sterk staat tegenover haar partners”, aldus PrO-fractievoorzitter Melanie van Driel. In een motie roept een overgrote meerderheid van de gemeenteraad (VVD, CDA, PrO, D66 en Lokaal) de wethouder dan ook op tot het bouwen van minimaal 25% sociale huurwoningen in Nieuw Rhijngeest-Zuid.

Wethouder Jan Nieuwenhuis in gesprek met IJsbrand Terpstra

In vergelijking met de oude afspraken – circa 400 woningen, waarvan 30% sociale huur met een maximum van 100 – lijkt deze oproep op het eerste oog weinig verschil te maken. Maar om zowel genoeg sociale huurwoningen als studentenwoningen te kunnen bouwen, zullen er waarschijnlijk meer dan de eerder geplande 400 woningen moeten worden gebouwd, aldus wethouder Nieuwenhuis tegen de gemeenteraad. “Om het plan financieel te kunnen dragen, zal het aantal normale woningen moeten stijgen. En in dat geval kunnen we met deze motie een beter resultaat bereiken dan op basis van de oude afspraken.” Het maximum aantal sociale huurwoningen (100) komt met de motie namelijk te vervallen, waardoor het aantal sociale huurwoningen meestijgt met het totaal aantal woningen.

Starterswoningen
Nieuwenhuis benadrukte ook dat de ‘constructieve gesprekken’ met de universiteit nog in volle gang zijn. Op de vraag van VVD, CDA en D66 of er in die gesprekken ook rekening wordt gehouden met het bouwen van starterswoningen, kon de wethouder dan ook nog weinig toezeggingen doen. “Ik kan onderschrijven dat dat van belang is. Maar het zal nog hele tour zijn om zowel 25% sociale huurwoningen, als starterswoningen, als studentenwoningen voor elkaar te krijgen in een financieel gedekt plan. Maar waar er ruimte voor is, zal ik me inspannen om dat voor elkaar te krijgen.”

Met de noodzaak om meer woningen te bouwen, krijgt de Universiteit Leiden ook te maken met zorgen over hoogbouw van veertig meter – de maximaal toegestane hoogte in het gebied – die volgens omwonenden en raadsleden ‘niet past bij het karakter van Oegstgeest’. “Ik heb het idee dat veel mensen niet realiseren hoe hoog veertig meter eigenlijk is”, zei Barbara van Buren van de VVD daar vorig jaar over. Volgens Nieuwenhuis is dat precies waar het in de gesprekken met de universiteit nu over gaat. “Ik probeer zo goed mogelijk te luisteren en te horen wat de standpunten zijn van de gemeenteraad.”

Nog geen concrete stappen
De aangenomen motie van de gemeenteraad betekent overigens niet dat er nu zomaar gebouwd kan gaan worden. In de onderhandelingen heeft Nieuwenhuis zowel te maken met afspraken uit 2008, wensen van de gemeenteraad als met wensen vanuit de universiteit. “Uit de gesprekken moet blijken of een plan past. Zo niet, dan moeten we weer terug in gesprek”, aldus Nieuwenhuis, die daarom ook niet durft te zeggen wanneer er concrete stappen kunnen worden gezet. De gemeenteraad krijgt in ieder geval nog de kans om zich uit te spreken over het definitieve plan van de universiteit, waarna ook bewoners hun mening daarover nog kunnen geven.

Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×