Partij Sleutelstad opent wekelijks spreekuur voor klagende bewoners

10

Partij Sleutelstad houdt vanaf aankomende woensdag een wekelijks spreekuur voor bewoners die zich ‘al tientallen jaren niet gehoord voelen’. Fractievoorzitter Maarten Kersten gaat de klachten van die mensen doorspelen aan de verschillende werkgroepen van zijn partij. “Dat kan gaan over sociale problemen, maar ook over LEAD of een losliggende stoeptegel.”

In de Vergulde Kruik zijn Leidenaren welkom voor een kop koffie of thee om hun hart te luchten over alles wat hun dwars zit. Er zal altijd een raadslid aanwezig zijn. “In de meeste gevallen is dat nummer twee Jitan Anand”, zegt Kersten in Politiek071. De ‘klagers’ hoeven overigens geen lid te zijn van zijn partij. “Iedereen die wat te mopperen heeft is welkom.”

Maarten Kersten in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

De klachten worden vervolgens besproken in bijvoorbeeld de werkgroep ‘Sleutel aan de Stad’. “Zij leggen het dan voor aan de gemeente”, zegt Kersten. Maar in hoeverre is het ‘klaaguurtje’ van Partij Sleutelstad anders dan Servicepunt071, waar bewoners altijd terecht kunnen met hun klacht? “14-071 heeft een drempel”, zegt de fractievoorzitter. “Mensen bellen niet zo makkelijk.”

Nieuwe Democratie
Een andere werkgroep, misschien wel de belangrijkste voor de partij, heet Nieuwe Democratie. Daarin wordt sinds de gemeenteraadsverkiezingen gewerkt aan grootse plannen om burgers meer inspraak in het stadsbestuur te geven. “We staan nu op het punt om die plannen in de raad te brengen”, zegt Kersten. “We doen dat samen met Antje Jordan van D66, waarmee we op dit gebied echt de samenwerking zijn aangegaan.”

Koffie of een biertje
Wie contact wil met de partij, kan elke woensdagmiddag – schoolvakanties uitgezonderd – van 16.00 tot 18.00 uur terecht in café De Vergulde Kruik in de Haarlemmerstraat. Volgens Kersten zijn de raadsleden er niet veel tijd aan kwijt – ‘de investering is meer in de koffie of het biertje dat we verschaffen’ – en het raadswerk verveelt de fractievoorzitter allerminst. Integendeel: “Het is leuk en bevredigend werk.”

Delen

10 reacties

 1. Jantje van Leiden op

  De afgelopen decennia zijn er wat speekuren gehouden. Aad van de Luijt was wel de pikeur. Resultaat? Niks.

 2. Een Leids burger op

  Ook ik heb wel mijn bedenkingen bij de resultaten voor de burger bij dit initiatief.
  Maar goed, de stamkroeg van Kersten aan de haarlemmerstraat wordt nu omgebouwd tot een soort klachtenbureau met spreekuur van dokter Kersten 🙂
  Sympathiek en leuk idee van Partij Sleutelstad(PS) om een plaats te bieden waar burgers met hun klachten terecht kunnen en ook nog een kop koffie of biertje kunnen krijgen.Maar het (beperkte) belang van een dergelijk initiatief moet toch vooral niet overschat worden.

  .
  PS kan de ingebrachte klachten natuurlijk inbrengen in de raad maar die beslist uiteindelijk of er iets mee gedaan zal worden of niet en niet PS.
  Iets dergelijks geldt ook voor dat oeverloze gezever over referenda.
  .

  Het punt is niet zozeer dat burgers te weinig inspraak zouden hebben- in sommige gevallen is dit zo – maar veel meer dat die burgers na de inspraak|participatieproces er te weinig van terugzien in de uiteindelijke besluitvorming en dan teleurgesteld afhaken.

  .
  Een referendum is niet wenselijk als dat niet bindend is en je de uitslag niet kunt nakomen.
  Denk aan het RGL-referendum waarbij de burgers een keuze voorgelegd kregen waar de gemeente helemaal niet over gaat maar de provincie.
  Bovendien is het ook niet in alle gevallen wenselijk burgers meer inspraak te geven.
  Bijvoorbeeld bij die woontoren aan de Willem de Zwijgerlaan die door LEAD gebouwd gaat worden.Omwonenden zouden inspraak moeten krijgen over het aantal en soort parkeerplaatsen, groen in de omgeving e.d. Maar als je ze ook nog inspraak geeft in de hoogte van de woontoren en het aantal en type woningen is het hek van de dam: dan wordt de woningbehoefte nooit opgelost natuurlijk vanwege nimbygedrag. Bovendien wil de een 75% sociale woningbouw terwijl de ander juist meer starterswoningen wil. Kortom:tegenstrijdige belangen. Daarom moet de raad hier, mijns inziens, een beslissing nemen.Bovendien meen ik begrepen te hebben dat de omwonenden daar zelf een referendum gaan organiseren.
  Maar ook daarvoor geldt: de raad beslist uiteindelijk en niet de uitkomst van dat referendum.
  .

  In het verkiezingsprogramma van PS stond dat minimaal 1 keer per maand een referendum of peiling zou moeten worden gehouden. Inmiddels zit PS al bijna een jaar in de raad en hoeveel door PS georganiseerde peilingen en referenda zijn er al geweest?: tot nu toe 0 toch? 🙂
  .

  Het lijkt mij beter dat PS goede oppositie voert zoals hier bijvoorbeeld:
  https://sleutelstad.nl/2019/01/14/zorgen-over-nieuw-armoedebeleid-er-wordt-bezuinigd-over-de-hoofden-van-de-armen/
  Dat zou ze wel eens veel meer kunnen opleveren.

  • Met oppositie tegen het nieuwe armoedebeleid schiet dhr. Kersten niets op. Hoe meer mensen er in moeilijkheden raken, hoe meer mensen er naar dubieuze stichtinkjes zoal bijvoorbeeld ‘BalansZorg Begeleiding’ zullen worden doorverwezen. En driemaal raden wie daar in het bestuur zit …
   [ http://www.balanszorgbegeleiding.nl/ ]

   • Een Leids burger op

    Aan kreten zoals : ¨Jij doet er toe. Jij bent belangrijk ¨ hebben minima niets. Daar kopen ze niets voor.
    Toch verwacht ik niet dat de minima zullen worden doorverwezen naar die stichting waar Kersten in het bestuur zit. Voor het nieuwe armoedebeleid dienen de mensen te worden doorverwezen naar de sociale wijkteams. https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/zorg-en-ondersteuning/sociaal-wijkteam/
    Oppositie tegen het nieuwe armoedige armoedebeleid zou er toe kunnen leiden dat mensen die voorheen op PvdA en GL stemden uit onvrede hierover nu PS gaan stemmen.

 3. Ik citeer: “Het punt is niet zozeer dat burgers te weinig inspraak zouden hebben- in sommige gevallen is dit zo – maar veel meer dat die burgers na de inspraak|participatieproces er te weinig van terugzien in de uiteindelijke besluitvorming en dan teleurgesteld afhaken.” (Een Leids burger):
  Complimenten voor met name deze analyse. Als iedereen hier en op sociale media zo zou reageren, dan zijn bijdragen bijzonder zinvol!

 4. Ik deel de scepsis van andere reageerders. Het succes van deze inspraak valt of staat met de positieve grondhouding van de raadsleden. Dat zullen we eerst nog moeten zien.

 5. Eus de Watergeus op

  Respect. Als iemand mij vertelt dat hij/zij zich al tientallen jaren niet gehoord voelt vanwege een losliggende stoeptegel ben ik weg. Daar kan geen gratis bier tegenop.

  • Een Leids burger op

   Het duurt waarschijnlijk minder lang om die loszittende stoeptegel dan zelf maar vast te maken of te vervangen. 🙂

 6. een heel goed idee, maar helaas na het doorlezen van het stuk kwam er iets naar boven waarbij je dan aan 1 vragenuurtje van beklag niet genoeg hebt. De samen werking met D66. De partij die democratie vervangen heeft voor dictatoriaal. afschaffen referendum, donorwet, kinderpardon en nu klimaat akkoord. Al deze maatregelen kosten de bewoners geld en daar klagen de meeste mensen al jaren over dat ze steeds minder hebben. Dus dit is door deze samenwerking helaas gedoemd snel te stoppen. Hoe goed ik het idee ook vind.

Je bent nu offline