Dakloze Simon uit Voorschoten in hongerstaking bij daklozenopvang De Binnenvest

76

Sinds gisteravond 19.00 uur zit Simon uit Voorschoten in een inmiddels doorweekte slaapzak op een muurtje voor het Papegaaisbolwerk waar Stichting De Binnenvest de daklozenopvang heeft. Hij is vastgelopen in het systeem zegt hij zelf over de reden waarom hij de stromende regen verkiest boven een warme plek in de opvang.

Deze diashow vereist JavaScript.

“Ik kan daar niet meer heen. Je zit maar naar de klok te kijken en er gebeurt niks. Ik wil gewoon een eenvoudige huurwoning. Dat kan ik de draad weer oppakken. Ik ben niet verslaafd, ik wil werken, maar het begint met een huis”, zegt Simon die zegt dat hij net zo lang blijft zitten tot er een oplossing voor hem komt. “En als die niet komt, dan vinden ze hier op een gegeven moment een dood persoon”.

Chris de Waard sprak vanmiddag met de dakloze Simon uit Voorschoten die al sinds gisteravond 19.00 uur tegenover het politiebureau op een muurtje zit om aandacht te vragen voor zijn situatie.

Delen
Zirkzee slaapadviesdagen

76 reacties

  • Bedankt Erika! Het is “het verdomhoekje van Leiden” als het allemaal zo lang moet duren voor mij en 80+ andere mensen.. dan is het Door de opvang de “nieuwe energie” uit het zicht gehaald van de stad.. lijkt de “urgentie” eraf.. maar deze urgentie blijft bestaan.. Want het is geen volwaardig “huis” > maar “slechts” een prijzig doekje tegen het bloeden.. schorsingen (soms om de meest triviale zaken) zijn zout in een open wond.. Een zo spoedig mogelijk maatschappelijk herstel.. >De genezing.. ook voor de gemeentekas!

 1. Willem Beij

  En dat in 2019…waarom zijn er geen instanties of familie en vrienden die dit niet kunnen voorkomen..geloof nooit dat dit uit eigen wil is..schande…

   • U heeft volkomen gelijk. Eigenwijs is nog zacht uitgedrukt. Uit het interview blijkt al duidelijk dat het hele denk en taalgebruik van deze meneer is doorspekt van complot denken en een onwil tot aanpassing

    • “De doelstelling” van st. De binnenvest zou moeten zijn: mensen zsm weer te laten reïntegreren in de maatschappij.. Dit zoveel mogelijk op “eigen kracht” en het liefst op een effectieve kostenbesparende wijze.. lijkt mij.. “het beleid” is onlangs veranderd: er is nu verpicht budgetbeheer》dat ontneemt veel cliënten juist hun “eigen kracht” en het zou voor de “doorstroming” beter werken.. richting woningbouwcorporaties >werd gezegd.. maar aangezien ik ten alle tijden liever uitga van mijn “eigen kracht” zeker wat financiële bewegingsvrijheid betreft.. autonomiteit wil bewaren omdat ik zonder juist vertraagd word.. en dat terwijl ik op een “hulptraject” gezet word die door mij NIET wenselijk geacht is.. ga ik uit van mijn >eigen kracht< die er volgens hun denkwijze zo veel mogelijk zou moeten zijn.. in de praktijk zie ik dezelfde gezichten als ik na lange tijd terugkom.. ookal word er geen heldere prognose gegeven bij navraag.. over de duur van het aangeboden “hulptraject” en ik dus zie dat het wel een lang kan duren.. ookal is mijn individuele geval er een opzich er is gerede twijfel of dit op korte termijn zal plaatsvinden: een huurhuis.. een gewenste zelfstandige woonruimte via het eventueel te doorlopen “hulptraject” Op “eigen kracht” iemand laten functioneren betekend ook >financieel.. als ik vertraagd word in een opgedrongen budgetbeheer dan is dat een uitvoering van “het beleid” het was de bedoeling een versnelde doorstroming te krijgen.. maar niet met MIJN gewenste traject.. maar die van de stichting de binnenvest. Een langdurig traject via deze stichting zie ik mede Door het verblijf in de opvang niet meer zitten.. Daar verlies ik juist “eigen kracht” mee.. Dus kies ik voor de kortste.. meest gewenste EN noodzakelijkste route.. MIJN hulptraject. En gezien de doelstelling van st. De binnenvest zou zijn.. mij zsm. EN goed mogelijk met eigen kracht te laten reïntegreren.. zou het vreemd zijn als: “Het beleid” in de weg staat van een door mij/ons gewenste doelstelling> ik wil een makelaar kunnen betalen.. dat doe ik dmv inkomsten genereren dus vanuit arbeid op kortste termijn.. ook daar is eigen kracht voor nodig.. die zal ik niet vinden als mij de deur word gewezen om het NIET tekenen van “verplicht budgetbeheer” en dus niet aanvaarden van een beleid dat mij niet diend zoals het is bedacht.. nl. Inzake doorstroming.. ik wil doorstromen en met een schorsingssanctie ontneemt men mij juist die mogelijkheid tot een spoediger reïntegratie dan dat het door mij ongewenste hulptraject zal bieden.. bed,bad en brood , regiobinding , eigen kracht cliënt EN de doelstelling.. versus een sanctie voortvloeiende uit een irrelevant beleidsbesluit.. simpel gezegd het strookt niet met elkaar.. Waarom zou ik een spoedig persoonlijk maatschappelijk herstel ondergeschikt achten aan een mogelijke sanctie.. van een beleid.. dat bedacht is voor een langere termijn visie? Een traject dat NIET Door mij gewenst is.. mijn eigen kracht ondermijnt.. mij zelfs: bed bad en brood zou ontzeggen? De basale levensbehoefte zijn nodig om tot de doelstelling te komen.. Dus zou “het beleid” een ondergeschikt belang geacht dienen te worden.. maatwerk.. geen eenheidsworst die enkel belemmering geeft.. geen enkel gewenst doel diend.
     Geld voor een makelaar sparen in eigen beheer zonder restricties met gewenste autonomiteit, eigen kracht.. zal mij spoediger “helpen” dan een verder ongedefinieerde termijn voor een ongewenst “hulptraject” van de kant van de binnenvest..IK kies waar ik woon. IK bepaal of ik financieel onafhankelijk wil blijven. IK wens mijn eigen kracht aan te kunnen wenden. Als men zich alsnog star blijft beroepen op “het beleid” dan moet dat herzien worden.. Want het is dan geen “hulp” wat ik ontvang.. maar een contra op mijn aangegeven eigen kracht en wens.. zelfs de eerder genoemde doelstelling..< NL. > Mijn spoedigste maatschappelijke herstel.

    • Ik weet niet wie u “volkomen gelijk” geeft.. EN.. ik weet niet wie U bent.. Weet aleen dat ik graag “eigenwijs” zou willen (kunnen) zijn.. 2 woorden gecombineerd tot 1 “eigen” en “wijs” >weet prima wat goed voor MIJ is.. dat is wijsheid.. Mijn eigen wijsheid JA! En wat betreft uw opmerking over “complotdenken” en “aanpassing” het vergt aardig wat aanpassingsvermogen om in een opvang “huis” met ongeveer 80 anderen te >moeten< wonen.. ik denk niet dat U persoonlijk dat vermogen zou kunnen opbrengen.. weken.. maanden.. zonder duidelijk vooruitzicht.. zonder enige indicatie.. waar.. waneer. . er “sociaal-economisch herstel” volgt. De straat.. OF.. de opvang.. niet weer naar vrienden of familie.. altijd overal teveel zijn. Geen eigen huis. Als je je hachje zelf wil redden.. “liever” in de private sector wat huurt.. omdat de gemeente blijkbaar liever het personeel van st. De binnenvest betaald met geld bedoeld voor het oplossen van mijn probleem.. ipv.. mij eenmalig van voldoende Herstelgeld te voorzien.. zodat ik als alternatief een makelaar kan betalen.. > wat velen malen goedkoper is dan mij maanden te laten wachten op een ongewenst eindresultaat.. “verplicht budgetbeheer” is een beleid van de laatste tijd.. bedacht Door de gemeente en (ge)stichting de binnenvest.. voorheen was dat er niet.. ik ben de “casestudy” waarom het geen goed idee is een eenheidsworst te maken van “een algemeen beleid” wat z’n invloed heeft op “iduviduele cassusen” een ander z’n zaak.. is niet de mijne.. “maatwerk” is dus veel logischer in toepassing.. dat een geschatte 10% van de niet passerende “passanten” zijn of haar geld uitgeeft aan drugs of drank.. Wil nog niet zeggen dat IK dat standaard doe.. dan nog.. wat iemand met z’n geld doet moet hij zelf weten.. interne regels van een opvang.. alles best.. maar men creërd als nevenneffect > afhankelijkheid.. waar ga je heen als je stout bent geweest? Met je laatste tientjes op zak.. naar buiten gestuurd.. iets wat daar regelmatig gebeurd in het menselijke kruidvat “de nieuwe energie” genaamd.. ga je stelen? Ga je bedelen? Of wacht je met lege maag tot je weer naar binnen mag? De subsidie voor die maand word gewoon betaald hoor.. wat stroom, water, maaltijden minder als kostenpost voor hun stichting.. maar het geld komt gewoon binnen terwijl de geschorste buiten ligt.. beetje frauduleus is dat wel.. net als het vooruitschuiven van de “urgentie” want iedereen daar is eigenlijk urgent maar die status krijgt men niet.. Daar is de in deze regio zormonopolie houdende stichting de binnenvest verantwoordelijk voor… net als hun eigen “sanctiebeleid” dat er “niet voor niets” is.. maar bij misbruik daarvan wel veel oplevert.. Men schorst soms al voor zoiets triviaals als stemverheffing.. Misschien niet realiserende.. dat mensen dit ophoksysteem laten volhouden.. dat klauwen met geld kost.. >onmenselijk is.. stress veroorzaakt.. buiten lopen nog veel meer. Kom je terug.. sta je weer braaf in de voedselrij.. krijg je met gratie je bordje subsidiegeld.. vertrouw je op het enige systeem dat bedacht is voor de dakloze met regiobinding.. Loop je naar buiten.. zeg je het vertrouwen in de “hulp” op. Dan raak je na uitschrijving je postadres kwijt.. Dus je uitkering.. “Geef 3 adressen op waar je verblijft” De straat, De straat en De straat: nou goed.. burocraat? Bijna niemand zit te wachten op een tijdelijke inschrijving van een (dan) thuisloze.. kortingen op uitkeringen, deurwaarders.. vroeger haalde ik mijn post op bij de opvang hoefde ik niet te slapen daar.. fraudeurs hebben die optie verpest.. maar als men nu ook nog alle bewoners financieel moet knevelen.. als het gespaarde geld niet tijdelijk in de kluis van de opvang ligt te wachten op een goed einddoel (qua huisvesting) maar extern “beheert” word.. als men over het eigen gespaarde geld wil beschikken bij vertrek uit de opvang.. bij het zelf vinden van een nu ontbrekend alternatief.. dan weken of maanden moet wachten tot ontvangst EIGEN geld.. als men daar te pas en te onpas.. klachten heeft over dit “beheer” .. als ik uit eigen ervaring een groot wantrouwen opgedaan heb mbt. Slecht werkende beheerders.. EN.. Google bv.ook: stadsbank Leiden Janny van wanrooij .. voorbeelden genoeg .. Ik heb wettelijk gezien recht op bed,bad en brood bij dakloosheid: De basale levensbehoeften.. een eigen woning en geestelijke rust ook mijnsinziens.. op deze wijze krijg ik niet eens de kans om “EIGEN WIJS” te zijn.. word ik tot een duur langdurig traject gedwongen.. “kiezen of delen” maar ik heb niks te kiezen.. De straat of delen ja. Niet ten gunste van mij.. maar ten gunste van een stichting die inkomsten verkrijgt voor mijn verblijf.. een verblijf dat in “ambulante” vorm.. “goed is.. dat het er is” maar bij een onnodig optredende “hospitalisatie” een blok is aan mijn been.. en de belastingbetaler een rad voor ogen doet draaien.. een rad van mijn onfortuin. “Er is post voor je” < word normaal nooit gezegd.. haal mijn post.. is het een stapel van bijna 2 weken! > De dag ervoor (en eerder) was er bij mijn navraag niks.. Als dan je uitkering opgeschort is omdat je je afspraken niet nakomt.. als de toegewezen “contactpersoon” bij de (A)sociale dienst wel je e-mails adres heeft en daarnaar niets schrijft ook niet belt.. als er bij de gemeente beter bekend is hoe de aan mij “toegewezen persoonlijk begeleider en maatschappelijk werkster” < in dienst van die stichting > bij achternaam heten.. als je word tegengewerkt ipv. geholpen.. als een wethouder aftreed omdat die containerwoningen wat duurder uitvielen.. als je regelementair en financieel gezien geen kant op lijkt te kunnen.. dan lijkt dat idd een “complot” noem het verkeerd (sluw) zakelijk ingesteld.. dan is er misschien wat minder kritiek op >MIJN< “denken” .

   • De wethouder ook.. die geeft teveel geld uit en de cliënt word onnodig vertraagd in zijn doen en laten.. “Het was toch jouw idee? Om geld direct aan mensen beschikbaar stellen.. Goed idee!” 《 100% gezegd tegen mij door veronique: manager van de opvang de “nieuwe energie” van st. De binnenvest.. Nou.. Doe dat dan!!! Kan ik naar een makelaar en is mijn probleem opgelost.. nou nog die 80 anderen die in de maling worden genomen.. Zoals de belastingbetaler!

    • Een Leids burger op

     Stel dat Simon manager was bij Nieuwe Energie.
     Zou hij dan geld geven aan iemand die schulden heeft in de hoop dat het dan vanzelf allemaal wel goed zou komen ? Budgetbeheer en schuldhulpverlening is er niet zomaar voor de lol natuurlijk… Bovendien zijn de huurprijzen bij een makelaar prijzig.

     • Weer zo dom en kort door de bocht.. Nee deze manager hoeft mij dat geld niet direct in mijn handen te geven hoor.. “budgetbeheer en schuldhulpverlening zijn er niet voor de lol natuurlijk” < Joh.. het is zwaar irritant en NIET lollig.. dat je zo’n clown die voor z’n diensten ook nog betaald word vraagt of hij geld over wil boeken.. die iets beloofd en dan niet nakomt.. ineens zegt dat hij dat niet meer kan herinneren.. ofzo.. dat je voor elk wissewasje toestemming moet vragen als een klein kind die om een kauwgombal zeurt.. en dat makelaars duur zijn dat weet ik.. aangezien mijn betaalbare huurwoning die juridisch weggeript werd.. voor een hoge prijs werd aangeboden.. aan mij > als flexwerker meestal geen hypotheek.. die lege kamer erbij huren wou ik niet.. Toen kwam sjoerd breekijzer en kornuit om het wat sneller op de markt te brengen.. anyway.. 2 maanden huur vooruit, borg, makelaarskosten.. inrichting etc. Kosten: equals 1 maand subsidie aan de binnenvest opvang.. heb ik 1. Een zelfstandige huurwoning op een plek die MIJ uitkomt 2. Een beslagvoet hoger dan 0% >ZONDER woning 3. Kost ik de gemeentekas zeker 25.000,- minder uitgaande van een half jaar opvang en “hulp” >>> kan veeeeelll langer duren dus duurder zijn.. een baan volhouden kun je enkel met rust.. zeker in mijn geval.. Money talks! Ik moet een goed gevulde enveloppe op tafel gooien dan krijg ik echt wel ergens een sleutel hoor.. maar.. als je dat wil.. als je ZELF je spaarvarken liever vult.. “beheer” niet vertrouwd en dus niet tekend.. “verplicht” DAN.. moet je naar buiten? Dan mag je niet van de noodzakelijke basale levensbehoeften gebruik maken? Loopt je nieuwe baan bij voorbaat al risico tot problematiek op? Hey.. De binnenvest kan er wel een lange termijn strategie op nahouden.. mij evt. In een gezamelijke woning in katwijk willen plaatsen.. maar.. wat nou als ik in eerst in Den-Haag werk vind ofzo? Moet ik na maanden wachten maar accepteren wat er aangeboden word? Krijg ik na een hoop gedoe eindelijk mijn spaarsaldo.. Na dingen betaald te hebben die me NU nog geen fuck schelen.. wat boeit mij die openstaande schuld nou? Het gaat om een makelaar niet de versoepelde “doorstroom” condities: als reden gebruikt voor een “budgetbeheer” HOUSING FIRST < eerst een huis.. Zij zien dat anders.. ZIJ zien dat anders.. not ME! >ik wil eerst een huis, volle koelkast.. dan komen de schuldeisers vanzelf wel.. zit ik niet te balen op een kamertje in een huis van st. De binnenvest.. in Katwijk.. waar ik niet wil wonen.. kan ik niet achtelijk geschorst worden na huur betaald te hebben.. in iets.. wat nog niet mijn huis is.. blijkbaar.. HUN TRAJECT.. is niet per definitie > MIJN TRAJECT< mijn eigen weg bepalen in het leven.. niet geleefd worden.. Door mensen die me maar wat graag bestempelen als probleem geval.. me ook zo gaan behandelen.. vat op mij.. EN.. hun inkomsten houden! Ik heb recht op een alternatief! Ik heb nog steeds een tijdelijke hulpvraag.. dat ontzeggen op basis van “het beleid” dat “verbeterde doorstroming” zou bewerkstelligen.. verbeterd mijn doorstroom helemaal niet.. als mijn doel anders is.. als ik niet teken.. als ik geen publiek geld > subsidie.. omzet naar privaat geld > salarissen.. niet teken voor een kleinere spaarpot die toch al open moet dan.. DAN moet ik de straat op? Word het me juist moeilijker gemaakt? Is de doelstelling niet.. “we gaan je helpen” maar.. TEGENWERKEN ? >”Follow The money”< tja.. doe IK ook toch?

     • Een Leids burger op

      Simon is helaas nogal dom en kortzichtig en gedraagt zich als een internettrol. Op idereen die het niet met hem eens is heeft hij kritiek. Eerst zegt hij: ¨Om geld direct aan mensen beschikbaar stellen.. Goed idee!…. Nou.. Doe dat dan!!! Kan ik naar een makelaar en is mijn probleem opgelost¨’ en even later ¨Nee deze manager hoeft mij dat geld niet direct in mijn handen te geven hoor..¨
      Nogal tegenstrijdig dus.

   • Als de criteria budget beheer is zul je daar aan moeten voldoen. Wil je dat niet moet je ook je eigen hachje redden, en niet zielig gaan zitten doen. Er zijn waarschijnlijk niet voor niets regels opgesteld…..

  • Dank u! Als je sociaal netwerk uitgeput raakt.. als je familie en vrienden niet meer wilt belasten met sleep-overs.. als je toch echt een uitkering moet gaan aanvragen omdat je inkomen nodig hebt.. je nergens kan inschrijven daarvoor.. er zonder inschrijfadres grote kans is dat je met loonbeslag te maken krijgt.. De beslagvrije voet dan zonder woonadres op 0% staat.. als de malafide reeds ontslagen boekhouder van de levenspartner van je moeder nog even snel naar de bank gaat.. en 30.000,- opneemt.. waar je ma een ervenis.. en.. jouw verhuisbedrag.. mee verliest.. als je daarmee dan tussen wal en schip valt.. DAN dan ga je naar de opvang voor een postadres.. Helaas moet men daar dan tegenwoordig ook >verblijven< en dat heeft dan een inpact op je leven.. als je daar verblijven “leven” mag noemen > je staat dan op “pauze” OF.. word op pauze gezet door personeel.. in > eigen wil.

  • Dank je.. ik ook.. volgende week meer.. er zit niets concreets in kannen en kruiken.. en het is nog steeds zonder enige toezeggingen.. erg vaag omschreven.. er komt nog een vervolg

  • Waar mijn hulpvraag eigenlijk ook hoort te zijn.. mijn netwerk is in Voorschoten.. Daar stuurde ze me naar Leiden: de Kerngemeente voor de regionale zorg.. die krijgen ook de subsidie voor daklozenzorg van oa. Voorschoten en dit komt bij st. De binnenvest terecht.. naar zeggen.. 4000,- + per persoon per maand.. overheadkosten.. personeel.. zelf kom ik geld voor een makelaar tekort.. word IK gekort en regelementair ernstig belemmerd een eigen plan te trekken.. los van deze stichting.. ipv. Maanden subsidie storten aan opvang.. kunnen ze beter onder voorwaarden 1 maand storten naar een door mij zelf gekozen makelaar want van een echte “participatie” in de maatschappij is pas sprake.. met een eigen woning. Hun methode is onnodig traag en duur.. het huidige “beleid” schuift alles op een lange baan.. maanden, jaren? geen garanties.. een “hulp”traject waar ik niet mee geholpen ben.. niet qua tijd.. waarschijnlijk niet qua einddoel.. het volgende binnenvest tussen-stationhuis.. waar dan? Maar zeker ook.. Waneer? Weggaan of gestuurd worden.. inschrijfadres verliezen dus ook recht op uitkering.. een beslagvrije voet van 0% zonder woning.. solliciteren vanuit een poort? Slapeloze nachten BINNEN? Ik kan het sneller en goedkoper.. maar dan sturen ze me weg.. omdat ik hun (vertragings) salaris niet oplever.. kiezen tussen 2 kwade > behalve de logische keuze.. De goede.. besteed het aan de cliënt.. Daar is die subsidie ook voor.. dat is de doelstelling ook > een zo spoedig mogelijk herstel op een financieel veel efficiëntere manier.. > dan nu het geval is!

  • Een Leids burger op

   Inderdaad eind 2016 was de wachttijd voor reguliere woningzoekenden ruim 6 jaar terwijl die van statushouders slechts een half jaar was….

   • Het zou wel zo integer zijn als u openlijk discrimineerde, in plaats van voorwendselen te gebruiken. U lijkt een zelfbeeld van redelijk mens, man van de feiten, te koesteren, maar de praktijk logenstraft dat.
    .
    Gaf u eerder deze week lucht aan uw moeizame omgang met homoseksualiteit door ‘instemmend mee te praten’ met iemand die zijn moeite met een kunstwerk voor diversiteit een wens van ‘reetridders’ noemde, nu valt u discrimineerder A.J. Buurs bij, die een ander geliefd voorwendsel gebruikt: “Zullie worden voorgetrokken”. Uw eigen bedompte denkraam spreekt uit het grofmazig gebruik van ‘allochtoon’. Die term dekt meer mensen dan statushouders. Wilt u derde generatie Neder-Marokkanen of Neder-Turken het leven zuur maken, dan valt u terug op het etiket ‘moslim’. de ‘moslims’ dit en de ‘moslims’ dat.
    .
    Voor een allochtoon gaan niet alle deuren open. Als u van zulke doorzichtige onzin geen afstand neemt, maar zich probeert in te likken, bent u een stuk miezeriger dan A. J. Buurs, die in elk geval niet de intellectueel uithangt maar onomwonden negatieve vooroordelen ventileert.

    • Een Leids burger op

     Allemaal weer valse verdachtmakingen en verdraaingen van de idiote Comment die niet de essentie van de reactie van A.J,Buurs wil of kan begrijpen ook al is die dan niet correct geformuleerd. Eerder meende de hypocriete Comment zelf juist VVD-ers te moeten karakteriseren als goedlachse mensen die je een poot uitdraaien.
     .
     Wie mijn reactie hierboven goed leest ziet dat de instemming met A.J.Buurs juist NIET IEDERE allochtoon betreft: niet alle deuren gaan voor ¨de allochtoon¨ open maar statushouder kregen dus.wel voorrang. DAT zijn geen vooroordelen maar gewoon de FEITEN en is nu juist discriminerend.
     .
     Die dakloze Simon wil nu met zijn hongerstaking eigenlijk ook voorrang afdwingen.

     • In plaats van om 6 uur ’s ochtends wild om u heen te slaan, kunt u beter eens langdurig in de spiegel kijken. U presteert het te beweren dat ik de kern van de eenregelige reactie van A.J. Buurs niet zou begrijpen. Hier komt Buurs nog eens: “Was hij nou alochtoon dan gingen alle deuren voor hem open.”. Mijn samenvatting : “Zullie worden voorgetrokken” lijkt me correct, zo niet, graag correctie.
      .
      Nog onredelijker wordt u wanneer u beweert dat uw reactie, voor wie hem goed leest, toont dat u een beperktere groep voorgetrokken ziet worden.
      .
      De werkelijke situatie is, dat u kromtaal schreef. Het eenvoudige Nederlandse, instemmende woord waarmee u uw reactie op Buurs begon is “Inderdaad”. “Inderdaad” werden zullies voorgetrokken, zoals A.J. Buurs schreef.
      .
      Ook heeft u geen afstand genomen van de positie van A.J. Buurs, maar ingestemd (“Inderdaad”) en daarna een andere groep zullies opgevoerd, “statushouders”. U klaagt mee in plaats van tegen te spreken.
      .
      Mogelijke achtergrond voor uw instemming, heb ik aangegeven in mijn eerste reactie, is een algehele antipathie tegen wie u als “vreemdelingen” ziet (“grofmazig gebruik van de term ‘allochtoon'”).
      .
      “Allochtoon” is bij sommigen een term om hen onwelgevallige groepen voor eeuwig ‘vreemdeling’te laten blijven, zoals bij u bijvoorbeeld tweede of derde generatie Marokkaanse of Turkse Nederlanders, indien zij het islamitische geloof toegenegen blijven. Dan vallen zij onder een andere grofmazige term door u met pijnlijk gemak gebruikt, “Moslims”. Meer zullies.
      .
      Dat schreef ik in mijn eerste reactie. Niet bij machte hier iets zinnigs tegen in te brengen, valt u gewoontegetrouw terug op gescheld (“idioot”) en beweren dat ik u niet goed begrepen heb en verdraai, verdachtmakingen pleeg.
      .
      Dan is de cirkel rond, en mag ik uw betoog weer ontzenuwen, tot ik er genoeg van krijg.

    • Een Leids burger op

     Comment ontzenuwd helemaal niets maar zeurt.

     Aangezien het woord inderdaad hier verkeerd begrepen zou kunnen worden heb ik een toelichting gegeven. Maar dan moet men die wel willen begrijpen…..
     .
     De interpretatie.¨Zullie worden voorgetrokken¨ is correct. Echter zoals ik heb aangegeven, in correctie op Buurs, slaat dat ¨zullie¨ niet op de allochtoon in het algemeen maar op de statushouders die voorrang kregen.
     En aangezien statushouders allochtonen zijn neem ik daar geen afstand van. Wel van de veralgemenisering zoals Buurs dat doet.
     https://sleutelstad.nl/2019/02/06/dakloze-simon-uit-voorschoten-in-hongerstaking-bij-daklozenopvang-de-binnenvest/#comment-286312

     • Het woord “Inderdaad” werd door mij niet verkeerd begrepen. Evenmin nam u in uw eerste reactie afstand van A.J. Buurs. U schreef toen kromtaal, door enerzijds met A.J. Buurs in te stemmen (“inderdaad”) om het anderzijds vervolgens te gaan hebben over statushouders.
      .
      Er bestaan mensen die deze overstap vreemd vinden.
      “Allochtoon” verwijst men in de regel naar de kinderen van wat vroeger gastarbeiders heetten. Niet naar “erkende vluchtelingen”.
      .
      Een van de redenen waarom sommigen de term “allochtoon” hinderlijk vinden, is dat deze tot in de derde of vierde generatie toegepast blijft worden. Wanneer is een allochtoon eindelijk een autochtoon. De term lijkt dan vooral bedoeld om het eeuwige anders zijn te blijven benadrukken
      .
      Voor mensen bij wie buitenlanders en vreemdelingen in het algemeen allereerst wantrouwen wekken, is de stap van ‘allochtoon’ naar ‘statushouder’ echter minder groot. En als een derde generatie Marokkaanse of Turkse Nederlander van de weeromstuit best normaal begint over te komen, kan men altijd nog zijn of haar religie bedenkelijk verklaren, en op deze wijze het anders zijn onderhouden. “moslim”, “allochtoon”, “vreemdeling” = “niet als wij”. U bent zo iemand die zonder blikken of blozen over “moslims” schrijft.
      .
      Over en uit.

    • Een Leids burger op

     Helemaal niet enerzijds anderzijds want statushouders zijn OOK allochtonen.(in de zin van afkomstig uit een ander land en daar geboren.) Vandaar die partiele instemming met Buurs.(die mogelijk ook statushouders bedoelde)
     .
     Over andere allochtonen zoals moslims, gastarbeiders, derde generatie´s e.d. heb ik hier helemaal niets gezegd, alleen maar over een bepaalde groep allochtonen genaamd statushouders die voorrang kregen. Dat is alles.
     .

     Het woord inderdaad werd door Comment wel degelijk verkeerd begrepen: die ging er tenonrechte vanuit dat ik volledig zou instemmen met Buurs reactie die het over de ¨allochtoon¨ in het algemeen had terwijl ik het toch duidelijk had alleen over statushouders.
     .

     Maar goedbegrijpemd lezen blijft moeilijk voor de hypocriete Comment die anderen graag de maat neemt maar zich meestal denigrerend over anderen meent te moeten uitlaten. Ik blijf bij wat ik heb gezegd en dat is NET wat Comment er graag in wil lezen of er allemaal bij meent te moeten halen. Over en uit.

  • Niet als ik niet teken voor verplicht budgetbeheer.. dan word ik zonder pardon weer de straat op gestuurd.. verlies ik mijn inschrijfadres.. en word de beslagvrije voet op 0% gesteld.. werken dus lastig.. zonder woning.. blijf ik: dan heb ik uitzicht op dingen die me totaal niet aanstaan.. Zoals maanden wachten in een drukke opvang met junkies en pshygoten.. bemoeienissen van personeel.. slaapgebrek.. geen eigen beoogd einddoel: een woning die MIJ aanstaat.. die niet aangewezen is.. maar zelf gekozen.

 2. Martijn Apeldoorn

  Ik kan daar niet zitten… pfff wat een kut excuus! Ik heb er zelf ruim een jaar moeten zitten… maar heb nu wel mn woning al bijna 5jr! Als je niet geholpen wil worden, moet je niet de schuld bij een ander leggen…

  • Leuk voor je.. maar ik ben jou niet… trouwens …. dan heb je rond de half ton gekost en dat kon best goedkoper! Bovendien is er wel het een en ander veranderd lately dude!

 3. Liesbeth Vermeij op

  Als oud vice voorzitter van de decentrale clientenraad & secretaris van de centrale clientenraad en teven ex-dakloze wil ik hier best wel even op reageren. Ik heb in de zomer Simon al eens gesproken. Dit ging over het toegangsbeleid,wij hebben dit volledig intern besproken! Kijk een huis willen alle 100 daklozen die momenteel in de binnenvest zitten in mijn tijd & nu ook! Echter is het wel zaak dat je een redelijke vorm van aanpassingsvermogen bezit. Het werkt niet zo dat er “even” een huis voor je uit de kast wordt getrokken!! Iedereen moet door het systeem heen!! Zou even mooi worden als Simon morgen een huis zou krijgen dan zit er bij wijze van spreken overmorgen 80 man in hongerstaking op de stoep. Ook Simon moet zich aanpassen! En als daar bij hoort je schulden onder de loep nemen en verplicht in budgetbeheer gaan dan is dat zo!! Een huis huren zonder gaat met schulden toch niet meer!!

  • Een Leids burger op

   Precies daar moet je niet aan toegeven. Bovendien moeten reguliere woningzoekenden wel meer dan 6 jaar wachten. Het feit dat hij kortstondig geschorst is bij de opvang geeft ook al aan dat hij aanpassingsproblemen heeft. En aangezien hij schulden heeft zou hij dan waarschijnlijk weer binnen de kortste keren op straat staan wegens achterstallige huur.

   • Ik ken je niet eens.. “get of your high horse”
    Volgens mij ben je gewoon een binnenvest troll.. “aanpassingsproblemen” Ja dat krijg je wel in zo’n nagemaakte heropvoeding klus commune vol mensen waar je je liever zsm. mee DIS-associeerd om verder te kunnen met je leven.. heb het nog eerder over de begeleiders dan over menig bewoner in dit voorbeeld.. kwestie van de mogelijkheid krijgen van de gemeente om een postadres te mogen houden terwijl je er niet HOEFT te verblijven.. Zoals “de bakkerij” was.. of de “nieuwe energie” post halen.. niet geleefd worden. Aanpassingsproblemen.. weetje: als het staatsgeld nuttiger werd besteed aan mijn problematiek.. directer beschikbaar was> was ik nou als in een huis had ik een baan.. zaten er stukken minder passanten daar te balen dat “passeren” niet lukt.. niet zo iig.

  • Precies het is niet u vraagt wij draaien ! Er zit nou eenmaal traject aan vast en zonder dat traject is het dweilen met de kraan open

   • “Er zit nou eenmaal” JULLIE “traject” JaJa… dweilen > dat zowieso! ik vraag aan: jullie draaien.. (ik Hulp en jullie inkomsten)

 4. Tamara Brunt

  Heb er gewoond terwijl ik zwanger was t was niet ideaal maar had n dak boven me hoofd eten een douche en een bed na een aantal maanden en gelukkig voor de bevalling een woning gekregen

  • Gefeliciteerd een jongen of een meisje? Opzich wel chill ja.. dan zien ze je ineens WEL als “urgent” .. alsof je dat nog niet was ..

  • Dank je vriendelijk “buurv” ; ) Om tussen alle begriploze azijnzeikers > dit bericht aan te treffen was chill.. in het leegstaande huis van mijn moeder inwonen was eindelijk iets wat op “zelfstandigheid” leek.. Ze zat nog in de bijstand dus door “de kostendelersnorm” kon zij evt. gekort worden.. Dus logeerde ik daar niet permanent (zonder inschrijving) je was een toffe buur en stond altijd uit jezelf met een bakkie eten voor de deur.. jij weet wie ik ben.. stratenmaken, heftruckchauffeur, loonbeslag.. voedselbank met gratie op het adres van onafhankelijk maatschappelijk werk.. het kwadraat.. Zij ging samenwonen met haar vriend en zegde haar uitkering en huurwoning op.. mijn jeugdherinneringen.. opgegroeid in die flat.. moest ik achterlaten voor de volgende wachtende op de lange wachtlijst voor sociale woningbouw > ik moet dat nou zijn helaas.. maar deze opvang is wel een schril contrast met die vrijheid en gezelligheid hoor ; ) Tof van je ! GreetzZz Simon

 5. Net als menig reaguurder kan ook staker Simon het niet laten populistische argumenten te gebruiken. In het interview zinspeelt hij enkele keren op de medewerkers van De Nieuwe Energie die toch wel subsidie blijven ontvangen, ongeacht hoe het hem vergaat. Het blijft vaag, maar de zinspeling is dat die medewerkers geen hart voor de zaak/hem hebben, onverschillig zijn zolang zij hun baantje behouden. De reactie van Liesbeth Vermeij en andere ex-gebruikers van De Nieuwe Energie geeft geen aanleiding geloof aan dat verwijt te hechten.
  .
  Populistisch gepraat doet ook Simons zaak geen goed. Als hij een punt heeft, kan hij dat beter zakelijk maken. Dat is wel lastig, als de nood hoog is (en hij kennelijk aan de valium).

  • Een Leids burger op

   ¨op de medewerkers van De Nieuwe Energie die toch wel subsidie blijven ontvangen,.¨ Dat is niet populistisch ,maar feitelijk gewoon juist. De interpretatie ¨geen hard voor de zaak hebben¨ is uiteraard wel een onjuist.

   • U zegt niets wat ik niet zei maar zoekt een spijker op laag water. Wel begrijpt u ‘populisme’ niet. Want een van de weinige constanten in de vele vormen van populisme, links en rechts, is dat het drijft op een onderscheid tussen een corrupte elite en een goed/echt/zuiver volk.
    .
    Het wat vaag blijvende verwijt van heer Simon, dat de medewerkers van De Nieuwe Energie geen hart voor de daklozen zouden hebben maar/zolang ze de subsidie kunnen opstrijken, is populistisch. Vergelijk het bekendere “Haagse politici zijn allemaal zakkenvullers”.
    .
    Als u uw gezicht wat van het water weghaalt en achteruit loopt, merkt u wellicht op enig moment een zee op. Immens en toch vol nuance.

    • Een Leids burger op

     Als er 1 spijker op laag water zoekt is het Comment zelf wel.
     Dat de medewerkers subsidie ontvangen ontvangen hoeft op zich niet populistisch te zijn maar is feitelijk juist.

     • U brengt uw spijker weer in: “Dat de medewerkers subsidie ontvangen is feitelijk juist”. Ik heb dat niet ontkend, vandaar het zeurkarakter van uw commentaar. U bent met niemand in discussie maar zoekt iets om te kunnen kapittelen.
      .
      Het ging mij (3x) om de verdraaiing door Simon van dit gegeven naar het populistische (“De subsidiepot blijft gevuld worden”, Simon op 1 minuut in het audio-interview).
      .
      U stemt ermee in dat Simon’s verdraaiing in de richting van dat medewerkers van De Binnenvest geen hart voor de zaak zouden hebben onterecht is.
      .
      Dus, nogmaals, u zit te zoeken naar iets om te kunnen kapittelen maar het gaat nergens over, behalve moedwillig dan wel onmachtig verkeerd begrijpen van wat er staat.
      .
      Op dit laatste oordeel volgt doorgaans uw spiegelende jijbak: “Nee, jij kunt niet begrijpend lezen en zeurt!,”af en toe versierd met uitroepen als “idioot”. Veel plezier achter uw toetsenbord.

    • Een Leids burger op

     Een koekje van eigen deeg Comment. De reactie die hij hiervoven schreef (9 feb. 23:16)zou een prima prima analyse zijn als hij die eens op zichzelf zou betrekken!!!
     .
     Immers wie de reacties van Comment leest ziet dat hij het nu juist is die steeds weer een verkeerde valse interpretatie geeft aan wat anderen zeggen. Dit om maar weer iets te hebben om over te kunnen zeuren.
     https://sleutelstad.nl/2019/02/06/dakloze-simon-uit-voorschoten-in-hongerstaking-bij-daklozenopvang-de-binnenvest/#comment-286454

     Overigens wil Simon ,volgens mij, gewoon zeggen dat volgens hem de stichting wel subsidie krijgt maar daar te weinig voor zou doen.

  • Barbara Kroos op

   Laat die man recht hebben op zijn waarheid en noem het niet meteen populistisch.Hij weet exact als klant hoe de hulpverlening in elkaar zit als je echt dakloos wordt.Op papier en in werkelijkheid zijn 2 dingen. Het kan iedereen overkomen. Binnenkort staat de helft van de Leidse minima op straat aangezin groenlinks, d66 en pvda het minimabeleid af gaan schaffen vanaf juni 2019.

   • Ehh…onderscheid maken tussen een (corrupte) elite en een (echt/goed) volk is nu net definiërend kenmerk van populisme (aldus Cas Mudde, https://www.aup.nl/en/book/9789462984851/populisme). Ik haal die trek daarom op goede grond naar voren in het betoog van Simon, en bestempel hem juist niet gemakkelijk ‘populistisch’.
    .
    Ik deed het ook omdat Simon’s verwijt aan de medewerkers van de maatschappelijke opvang dat ze elite zijn (corrupt, niet gevend om de noden van de dakloze) minder overtuigend overkomt, indien met bedenkt dat bij Stichting De Binnenvest ook veel ervaringsdeskundigen betrokken zijn.
    .
    Voor zover daklozen tot ‘het volk’ behoren, behoort het volk in die gevallen ook tot ‘de elite’.
    .
    Om het even verwijt mevr. Verweij, oud-dakloze en nu betrokken bij de centrale cliëntenraad (ik weet niet of dit een betaalde functie is), Simon stuitend elitair gedrag, een corrupte mentaliteit, immers willen voordringend en zichzelf belangrijker verklarend dan andere daklozen. Verweij reageerde boven.

  • Volgens mij volgt er een hoop “populistisch gepraat” als de wethouder op bezoek komt in de opvang.. als die een maand het geld dat jullie opvang aan subsidie kost voor die maand.. beschikbaar zou stellen aan door bewoners uitgekozen makelaars EN dit met ONburocratische snelle snelheid als “bijzondere bijstand” werd overgeboekt.. 2 maanden huur vooruit, borg, makelaarskosten.. en een kleine extra toelage op rekening van de Cliënt zelf.. Dit na een strikte toetsing van de individuele casussen gebeurde.. als er bij het voorportaal.. bij binnenkomst in kaart gebracht werd wie welke problematiek heeft.. verslavingen beter aangepakt zouden worden ipv (soort van) gefaciliteerd.. als je net als die geslaagde proef in Engeland eenmalig onder voorwaarden een herstartkapitaal kon aanwenden.. DAN.. was het bij jullie leeg in het pand.. hadden de werknemers andere taken gekregen.. waren ze vrij.. of hadden ze minder uren > betaald gekregen uit het tot miljoenen opgehoopte banksaldo van st. De binnenvest.. Was dat “hulp”geld dat jullie verkrijgen om mensen ook daadwerkelijk te >helpen< eindelijk besteed: zoals het zou moeten! IPV mensen uitleggen.. hoe te leven.. Hoe met geld om te gaan.. zou je zelf ook kunnen beginnen dat goede voorbeeld te geven.. nu neem je het.. Door “passanten” te laten plakken.. roof je waardevolle levensmaanden van wachtende niet effectief passerende bewoners die al met hun eigen leven bezig konden zijn.. roof je het in zekere zin.. met “populistisch gepraat” uit de gemeentekas.
   Een “Non-profit” organisatie die blijft profiteren. “Zonder winstoogmerk”? Dus mijn idee is niet zo slecht? De doelstelling behaald.

 6. Kim Hamaker

  Wie wil er nou niet een huurwoning in leiden? Voor jou nog duizenden andere Leidenaren , denk dat je daar kan zitten tot je een ons weegt👍 en als je je zo verveelt ga je klusjes doen binnen verdien je nog wat extra centen mee ook!!

  • Pleur op met je klusje.. ik kan 1800,- per maand verdienen om over 2 maanden een huis te kunnen huren van een makelaar.. maar zou wel fijn zijn te kunnen slapen tussen de bedrijven door.. zonder in een poort te liggen.. of tussen de schreeuwende maloten in een stapelbed kunnen rusten is ook niet alles.. en.. ik vertik het om om m’n eigen geld te moeten bedelen bij een of andere verplichte spaardude die me de les gaat lezen zoals het personeel dat betaald word met mijn verblijf daar.. meer dan 4 duizend per maand subsidie? 4 euro voor een extra klusje? “Dagbesteding” van het schorsen zeker.. laaielichters.. word ik weggestuurd dan mis ik alle basale levensbehoeften: bed,bad,brood daar heb ik hun voor nodig.. geen spaarpot watchdog.. ik vertrouw “beheerders” niet.. Alle reden toe.. mijn handtekening is vertraging. Het gaat om mijn spoedige herstel.. DAT is de doelstelling.. wat niet strookt met “het beleid”

 7. Daniël van den Berg op

  Öok hij moet zich aan de regels houden die op de Nieuwe Energie gelden voorzitter Decentrale cliënten raad Nieuwe Energie

  • Ga nou maar weer vergaderen over de slechte maaltijden ofzo.. De gegarandeerde financiële stromen staan verder toch buiten kijf. Al dat nutteloze gezwam.. is bezigheidstherapie.. schijndemocratie.. een mentale afleidingsmanoeuvre voor cliënten door een googelaarsclubje “simsalabim” subsidie weg!

 8. Een Leids burger op

  Allemaal weer valse verdachtmakingen en verdraaingen van de idiote Comment die niet de essentie van de reactie van A.J,Buurs wil of kan begrijpen ook al is die dan niet correct geformuleerd. Eerder meende de hypocriete Comment zelf juist VVD-ers te moeten karakteriseren als goedlachse mensen die je een poot uitdraaien.
  .
  Wie mijn reactie hierboven goed leest ziet dat de instemming met A.J.Buurs juist NIET IEDERE allochtoon betreft: niet alle deuren gaan voor ¨de allochtoon¨ open maar statushouder kregen dus.wel voorrang. DAT zijn geen vooroordelen maar gewoon de FEITEN en is nu juist discriminerend.
  .
  Die dakloze Simon wil nu met zijn hongerstaking eigenlijk ook voorrang afdwingen.

 9. Leidse dakloze op

  Ik zit zelf op dit moment in de dakloze opvang en de meeste regeltjes die hier gelden zijn logisch. Het is ook niet lastig om je daarvoor aan te passen, omdat veel regeltjes op een aantal na overal van toepassing is.

  • Juist ze proberen door regels de boel.leefbaar te houden en begeleiding is hard nodig heb zelf 9 jaar ex dakloze met hoop problemen al buur gehad die zelf aan huis was gekomen een en allende zonder begeleiding vervuiling overlast leegstand omdat die gene er niet woonde ongedierte en stank en snacht ongewenst bezoek het is dus logisch dat eerst met cognient verhuurt wordt

    • Cognient is 3 weg overeenkomst tussen client woni gbouw vereniging en hulpverlening om te voorkomen dat iemand weer zijn huis kwijt raakt

     • Een beetje zoals een 3 weg overeenkomst tussen De gemeente voorschoten, woningbouwcorporatie woonzorg nederland, en RVG vastgoed >Waardoor< ik destijds mijn huis kwijtraakte.. alles “leuk en aardig” maar het verkrijgen van een contigent woning is moeilijk Door de probleem gevallen die jij als voorbeeld geeft.. Dus moet je individuele zaak eerst in kaart worden gebracht.. en er is een wachtlijst.. Ze gaan er maar standaard van uit dat dat de behoefte is van de cliënt.. ik red het niet in de opvang.. Daar is nog nooit een oplossing voor mij uit gekomen.. het duurd te lang.. maar wil ik het op eigen manier doen dan heb ik geen inschrijfadres, geen inkomen, geen eigen huis om te kunnen rusten, douchen, geen lunch op mijn werk.. en tja.. al zou ik werken dan kan men ook nog mijn geld in beslag nemen.. >omdat< ik geen woning heb.. Dus is de beslagvrije voet gesteld op 0% <

 10. De enige optie om een opgeknapte ingerichte woning te krijgen is je naam veranieren in mohammed en de islam te gaan aanhangen zo niet dan zul je daar op dat muurtje sterven

  • Een Leids burger op

   Het gaat hier om een dakloze die voorrang wil krijgen bij het verkrijgen van een huurwoning en dit meent te moeten afdwingen met hongerstaking.
   Bovendien heeft hij schulden maar wil hij geen budgetbeheer en zich aan de regels houden bij de opvang in Nieuwe Energie wil hij ook al niet.(eerder al tijdelijk geschorst)
   Eigen schuld dus.

   • Vraag me echt af wie jij bent.. Waarom je hier constant de boel loopt af te zeiken en mij in een kwaad daglicht probeert te zetten.. Daar ben je nogal fanatiek in.. opvallend. 》Als ik in een eigen huis zat dan kon ook niemand me schorsen! Ben verder een rustig persoon en.. als ik dat niet ben dan komt dat omdat ik niet voldoende kan rusten of in gespannen situaties terecht ben gekomen. Mensen hebben totaal geen notie van het leven in een opvanghuis. “Ga je toch weg daar” dat soort opmerkingen.. maar dat moet wel kunnen. Dat is iig gewenst.. maar de gemeente Leiden en stichting de binnenvest hebben de boel regelemantair dichtgetimmerd.. Daar vroeg ik aandacht voor.. >vraag ik aandacht voor.. Want het valt op dat mensen doen alsof ze boter op hun hoofd hebben.. er word maandelijks betaald voor personeel omdat er daklozen zijn.. een hele industrie eromheen.. geeft men het geld uit aan de mensen waar het om gaat.. dan loopt er een stuk minder personeel.. is de soeplijn ineens heel kort.. dat men niet inziet dat dit een krom systeem is.. en zegt “het is nou eenmaal zo” dat is nogal dom.. en irritant als je daar zit.
    Als je commando’s krijgt van iemand die misschien geen baan heeft.. als jij er niet was.. overal pandjes.. overal vriendjes.. als het maar gevoed blijft worden.. noem mij maar een “complottheorist” dan noem ik een teveel betalende gemeente stupide.
    (Eigen schuld dus)

 11. Het klopt wel denk ik. Gewoon onderdak een budgetbeheerder en begeleiding met zoeken naar een nieuwe baan zou het menselijkst zijn en economisch de beste oplossing zijn.
  suxxes en sterkte aan de dakloze Simon.

  • Dank je! Maar.. 1. “gewoon” onderdak is het niet 2. “Budgetbeheer en begeleiding” die kunnen me NU gestolen worden.. >eerst een woning< geen sociale-woning? Ok dan in de private sector.. een makelaar.. geld voor nodig.. dat geld dat je niet beschikbaar hebt.. Want zit vast aan regels die gemaakt zijn met het oog op HUN traject.. waar ik dus van af wil wijken.. niet de kans voor krijg 3.”het menselijkst” en “economisch de beste oplossing” 》 daar gaat het om: al die schijn.. “hulptrajecten” het menselijkst is mensen zsm te laten vertrekken.. geef 1 maand subsidie aan kosten voor die opvang.. beschikbaar: gestort naar een makelaar naar keuze.. hoef ik daar geen maanden te lopen in een GEEN keuze kamp waar ik niet menselijk leef.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline