(Foto's: Gerry van Bakel).

Initiatiefnemers Nico van der Horstpark tevreden

Het Hoogheemraadschap Rijnland kwam in groten getale naar het tuinhuis van het tijdelijke woonproject op hun eigen terrein naast de zuiveringsinstallatie om terug te blikken met de mensen van de betrokken woningbouwcorporaties en de gemeente Leiden op de totstandkoming van de honderd één- en driekamerwoningen voor statushouders en woningzoekenden die al lang op de wachtlijst stonden.

Vorig jaar werd het Nico van der Horstpark opgeleverd, nu zijn alle woningen bezet. Aanvankelijke weerstand vanuit de aangrenzende wijk verstomde al tijdens de bouwfase. De overschrijding van 1,2 miljoen was wel een tegenvaller, geeft Lex Kampues van de gemeente Leiden toe. Hij legt uit dat het voor de gemeente ook de eerste keer was dat ze een dergelijk bouwproject deden. Min of meer permanente woningen neerzetten op een tijdelijke locatie. Wat inhoudt dat de woningen zonder al te veel problemen verplaatst moeten kunnen worden. Want het Hoogheemraadschap heeft het terrein voor vijf jaar uitgleend, waarbij iedereen ervan uitgaat dat het met nog eens vijf jaar verlengd zal worden, maar daarna moet er hoogstwaarschijnlijk een andere locatie gevonden worden. Men wilde niet kiezen voor de meer gebruikelijke zeecontainers verbouwd tot studio’s maar woningen met een permanente en kwalitatief betere uitstraling. Lex Kamphues: “Achteraf gezien is het het wel allemaal waard geweest. Gemeentes uit bijvoorbeeld krimpregio’s zijn er erg in geïnteresseerd.”

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Lex Kamphues van de gemeente Leiden.

Geen negatief stempel
Voor woningbouwcorporatie Ons Doel was het bijna vanzelfsprekend om deel te nemen. Directeur Christoffel Klap zegt daarover tijdens de bijeenkomst in het tuinhuis dat Ons Doel graag meedeed. “Wij zagen het als een goed nieuw traject. dat past bij onze doelstelling. Wij wilden ook dat het geen negatief stempel kreeg. Vandaar de keuze voor dit type woning.” Marco Veenstra van Ons Doel voegt toe dat alle woningen hun eigen lucht-waterwarmtepomp hebben, plus zonnepanelen op het dak. “Het is niet energieneutraal, maar wel duurzaam.” Gebruikmaken van de restwarmte van de zuiveringsinstallatie is wel overwogen, maar in de korte tijd die er was om deze woonwijk te realiseren, was daar een andere bestemming voor bedacht. Bovendien zijn de eenheden nu zelfvoorzienend en dat maakt het ook gemakkelijker om ze in de toekomst elders te plaatsen, aldus Veenstra. Hij zegt verder dat Ons Doel streeft naar het bouwen van permanente woningen waar dat kan, maar dat dit type woonprojecten ook in ogenschouw wordt genomen.

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Marco Veenstra van Ons Doel.

2015
Het idee voor een woonproject ontstond bij het Hoogheemraadschap zelf nadat in 2015 de stroom van vluchtelingen was toegenomen. Hoogheemraad Jeroen Haan vond het een goede aanleiding om te laten zien dat het waterschap midden in de samenleving staat. Hij zegt dat er in het begin wel wat vraagtekens waren bij andere bestuursleden of we dit wel moesten doen. “Ik ben er trots op dat mensen een fijne woonplek hebben op ons terrein.” Ook wat weerstand vanuit omwonenden verdween als sneeuw voor zon, aldus Haan. “Vooral door andere wijkbewoners die betoogden dat deze mensen een status hadden gekregen en daarmee recht op een woning.” En nu de woningen er eenmaal staan, is het volgens Haan een hele gewone, rustige wijk.

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Hoogheemraad Jeroen Haan.

Werken bij waterzuivering
Naast wonen is werken van belang voor mensen die uiteindelijk als statushouder in Nederland verblijven. Ook daaraan wil het Hoogheemraadschap Rijnland bijdragen. Aan P&O-adviseur Lara van der Zon werd gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken. Naast contact leggen met de instanties die vluchtelingen begeleiden, keek Van der Zon ook naar de eigen orgnaistaie en maakte medewekers binnen het bedrijf bewust van hun eigen cultuur. Het is belangrijk om te bedenken hoe we in Nederland met elkaar omgaan, aldus Van der Zon. “Wat zijn onze gewoontes? Wat vinden wij belangrijk? Inmiddels zijn er drie mensen aan het werk die ooit als vluchteling naar Nederland kwamen. Een van hen is Iman Durgham, zij kwam vier jaar geleden vanuit Syrië naar Nederland. Ze is elektrotechnisch ingenieur en werkte 25 jaar als radiocommunicatie op de luchthaven van Damscus. Nu werkt ze bij de waterzuiveringsinstallatie en volgt meteen ook een opleiding in haar nieuwe vakgebied.

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Iman Durgham.

Rona Vink is de teamleider van Durgham. Zij geeft Durgham de ruimte haar nieuwe werkzaamheden op te pakken en eigen te maken en probeert ook de integratie binnen het bedrijf goed te laten verlopen. Durgham vertelt dat ze wel moest wennen aan de Nederlandse lunchcultuur waar iedereen samen eet en van alles bespreekt. “Ik weet nu alles van de mensen en hun families, waar ze op vakantie gaan en zo. Ik vind dat heel mooi.” En soms neemt ze ook een broodje kaas mee naar het werk.

Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Iman Durgham en Rona Vink.

 

Advertentie

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×