Fractievoorzitter Rob Roos van Forum voor Democratie brengt zijn stem uit. (Foto: Rob Roos, via Twitter).

Forum voor Democratie neemt initiatief voor collegevorming Zuid-Holland

Ongeveer 56% van de kiezers maakte woensdag de gang naar de stembus; zo’n 10% meer dan in 2015. De voorlopige verkiezingsuitslag laat zien dat nieuwkomer Forum voor de Democratie (FvD) met 11 zetels in Provinciale Staten de grootste is geworden in Zuid-Holland. Op de voet gevolgd door VVD met 9 zetels. Groen Links, D66 en PvdA hebben ieder 5 zetels en CDA en PVV staan nu op 4 stuks.

Het Centraal Stembureau zal op maandag 25 maart de officiële resultaten aankondigen.

Op woensdag 27 maart is de afscheidsvergadering van de vertrekkende Statenleden.Op donderdag 28 maart starten 55 nieuwe Statenleden officieel in hun nieuwe baan en daarmee start de nieuwe Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de collegeperiode 2019-2013.

Een informateur, inmiddels is VVD-coryfee Hans Wiegel door Thierry Baudet bereid gevonden voor die eerste inventarisatie, zal aan de hand van de officiële resultaten van het Centraal Stembureau advies uitbrengen welke combinaties van partijen mogelijk het dagelijks bestuur, Gedeputeerde Staten, kunnen vormen en doet een voorstel voor een formateur. De formateur, in de regel een vertegenwoordiger van de grootste partij, neemt het initiatief bij de onderhandelingen.

Afgelopen middag vond een eerste bijeenkomst plaats van de fractievoorzitters van alle partijen die in Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn gekozen. Ze waren daartoe uitgenodigd door fractievoorzitter Rob Roos van Forum voor Democratie Zuid-Holland.

“Naar aanleiding van de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland neemt Forum voor Democratie graag het initiatief voor het vormen van een stabiel en succesvol provinciebestuur”, schrijft Roos aan zijn collega’s. Hij wil graag weten welke partijen bereid zijn om samen met Forum voor Democratie deel te nemen aan een nieuw te vormen College van Gedeputeerde Staten en onder welke voorwaarden. Ook wordt de overige partijen gevraagd met welke andere partijen ze absoluut niet willen samenwerken en welke coalitie de partijen als meest logische zien in het licht van de verkiezingsuitslag.

Op maandag 27 mei kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer.

Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×