In Nieuwe Energie werd gisteravond gezocht naar het antwoord op de vraag: wat zijn kleinschalige culturele evenementen? (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Geen uitsluitsel over 'kleinschalige evenementen' in Energiepark

Tijdens een verdiepende participatiebijeenkomst over de toekomst van het Energiepark in Leiden was de gemeente gisteravond voor de laatste keer op zoek naar de toekomstvisie van omwonenden en gebruikers van het gebied. De buurt snakte echter juist naar het antwoord op maar één vraag: wat bedoelen D66, GroenLinks en PvdA met ‘kleinschalige culturele evenementen’. Maar op die vraag kwam ook tijdens de laatste participatiebijeenkomst in Nieuwe Energie geen antwoord.

Afgelopen voorjaar lieten de drie coalitiepartijen in hun beleidsakkoord noteren dat er in het Energiepark ruimte is voor kleinschalige evenementen. Tegelijkertijd werd ook besloten dat de buurt (en de stad) door middel van een participatieproces moest worden betrokken bij de toekomst van het gebied. Het doel van de laatste bijeenkomst was om aan de hand van foto’s en andere referentiebeelden aan te geven hoe de toekomst van het Energiepark eruit moet gaan zien, als vervolg op een bijeenkomst eind januari waar nog veel werd gesproken over hoe die toekomst er vooral niet uit moet gaan zien.

‘Gratis advies’
Een aantal van de ongeveer tachtig aanwezigen wil echter (nog) niet accepteren dat de coalitiepartijen eerder al besloten dat er evenementen gaan komen in het Energiepark. “Wij willen dit gewoon niet”, sprak onder meer een lid van wijkvereniging Noorderkwartier-West uit. “Participatie blijkt alleen mogelijk over de vraag wat kleinschaligheid is, welke geluidsoverlast er mag zijn en welke aantallen bezoekers dit kunnen zijn. Niet over de vraag of er al dan niet behoefte is aan evenementen”, noteerde de wijkvereniging op een A4’tje dat aan de aanwezigen werd uitgedeeld.


IJsbrand Terpstra in gesprek met buurtbewoner Elisa Stolwijk over het participatietraject

Daarmee leggen deze bewoners een gevoelig punt van participatie bloot: de kaders waarbinnen inspraak mogelijk is. Want hoewel wethouder Yvonne van Delft (Evenementenbeleid en Cultuur) de zaal bedankte voor het omvangrijke ‘gratis advies’, had een aantal buurtbewoners nog steeds het idee dat vanuit de participatiebijeenkomsten de toekomst van het gebied wordt bepaald. Daarover was projectleider Simone Eefting heel duidelijk: “wij gaan heel graag met met u het gesprek aan over wat kleinschalig is en hoe we dat ook in de toekomst met elkaar kunnen vasthouden, maar waarover niet geparticipeerd kan worden is het feit dat er – vanuit het beleidsakkoord – evenementen toegestaan worden”.


IJsbrand Terpstra in gesprek met GroenLinks-raadslid Alex Friso en VVD-raadslid Maarten de Crom

Dat gesprek werd met interesse gevolgd door twee raadsleden van GroenLinks en VVD die voor de gelegenheid naar Nieuwe Energie waren gekomen. “Uiteindelijk moeten bij een beslissing maken in het belang van de hele stad. Vanavond kunnen we horen wat de mensen hier voor ideeën hebben”, aldus Maarten de Crom (VVD). Als oppositiepartij had hij het net wat makkelijker dan Alex Friso van GroenLinks, die her en der moest uitleggen wat de ‘kleinschalige culturele evenementen’ uit het coalitieakkoord dan precies behelzen. “Ik had niet verwacht dat er zoveel nadruk op die drie woorden uit het beleidsakkoord zouden worden gelegd, maar we wisten natuurlijk al wel waar de gevoeligheden lagen. De precieze uitwerking daarvan doe je echter niet in een coalitieakkoord, we moeten het er met elkaar hebben over hoe dat er concreet uitziet.”

Leidse Hout
Volgens Van Delft gaat het niet alleen om de inbreng vanuit de participatie, maar speelt ook het – in vernieuwing zijnde – evenementenbeleid een belangrijke rol. “Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd waar je een evenementenvergunning voor nodig hebt en dat is al snel als je iets in de openbare ruimte wilt doen.” Voor haar beeld van evenementen in het Energiepark – of kunnen we het niet beter hebben over ‘activiteiten’, stelde één van de aanwezigen voor – trekt ze een vergelijking met het Leidse Hout. “De muziek die daar op zondagmiddag is, zie ik wel als kleinschalige evenementen.”


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Yvonne van Delft

Over die kleinschaligheid werd in Nieuwe Energie gisteravond in ieder geval wederom geen overeenstemming bereikt; aan sommige participatietafels kwam men aan de vraag zelfs niet eens toe. De omschrijvingen die wel werden genoemd, lopen uiteen van het formaat verjaardagsfeestje – evenementen waar geen vergunning voor nodig is – tot activiteiten met een bezoekersaantal van maximaal 400 personen. Dat beeld komt ongeveer overeen met de eerder gehouden stadsenquête, waarin culturele evenementen zowel worden geassocieerd met ‘parkpop-achtige evenementen’ en Rrrollend als met ‘af en toe een markt’.

Klankboordgroep
De grote vraag na de laatste participatiebijeenkomst blijft echter hoe zwaar die interpretatie van omwonenden uiteindelijk zal worden gewogen. In aanloop naar de presentatie van een gebiedsvisie voor het gebied spreekt de gemeente de komende maanden in de recent geformeerde klankboordgroep namelijk ook nog met onder meer studentenverenigingen, horeca-ondernemers en sportclubs. Op die manier probeert het gemeentebestuur niet alleen de belangen van omwonenden mee te nemen, maar ook de bredere belangen van de stad.


IJsbrand Terpstra in gesprek met voorzitter van wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt Wiecher Steenge

Inspreken
Projectleider Simone Eefting kon de aanwezige participanten op één terrein in ieder geval wel geruststellen: bij de presentatie van de gebiedsvisie in mei/juni zal ze haarfijn toelichten waar en waarom er is afgeweken van de uitkomsten van het participatieproces. “En als u het er dan nog niet mee eens bent, dan zien wij u graag terug bij de commissievergadering waarin de gebiedsvisie wordt besproken. Daar kunt u de gemeenteraad dan zelf toespreken. Want uiteindelijk bereiden wij alleen een gebiedsvisie voor en is het de gemeenteraad die een besluit neemt.”

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Leiden Maatschappij Politiek Toekomst Energiepark Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×