Stadstuinderij Het Zoete Land met op de achtergrond het huidige sportveld van korfbalvereniging Trigon (Foto: Gerry van Bakel).

College kiest voor multifunctionele scenario's in sportparken Burgemeesters-en Professorenwijk

De Leidse Hockeyclub Roomburg heeft er lang op moeten wachten, maar de twee extra velden lijken er nu toch te gaan komen. Niet allebei in het Roomburgerpark, maar wel in de wijk. Het college wil dat in wijksportpark Roomburgerpark een extra hockeyveld wordt aangelegd en dat er een gedeeld veld voor hockey en korfbal komt in het sportpark aan de Cronesteinkade.

Roelof Hol, voorzitter van de hockeyvereniging, is tevreden met het voorstel van de gemeente. “We zijn verheugd met de uitbreiding. Daar hebben we lang voor gestreden.” Ook blij met dit voorstel is Siebrand van der Ploeg van de Stichting Leiden Oogst die de stadstuinderij Het Zoete Land naast de velden van korfbalvereniging Trigon aan de Cronesteinkade beheert. “Wij zijn positief verrast dat Het Zoete Land mag blijven, eerst dreigden we deels onder een kunstgrasveld te verdwijnen.”

De gemeente wil dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de parken in de wijk en wil ook de huidige verenigingen en organisaties die een plekje in de parken hebben behouden. Dat geldt voor zowel de tennisvereniging, de speeltuin, de kinderopvang en ook de hockeyclub in het Roomburgerpark als voor de korfbalvereniging, wederom de kinderopvang en de stadstuinderij aan de Cronesteinkade. In zijn brief aan de raad benadrukt wethouder Paul Dirkse dat er multifunctionele ontmoetingsplekken in beide parken moeten komen die ook toegankelijk zijn voor mensen uit de buurt en dat de groenbeleving en de biodiversiteit moeten worden vergroot. In een haalbaarheidsonderzoek werden diverse scenario’s bekeken en op basis van de eindrapportage en gesprekken met belanghebbende heeft het college een keuze gemaakt.

Scenario 1 voor Roomburgerpark
Voor Roomburgerpark stelt het college voor scenario 1 te kiezen. In het haalbaarheidsonderzoek wijksportpark Roomburgerpark wordt scenario 1 een minimale herschikking genoemd. Waarbij er een hockeyveld bijkomt, een tennisveld wordt verplaatst en er extra parkeerruimte wordt gerealiseerd aan de Kanaalweg. Voor Hol had het wel wat radicaler gemogen. Hij had een parkeergelegenheid onder hockeyvelden wel zien zitten. “Dat werd te duur. Nu leveren we onze inloopstrook in, maar dat vind ik geen probleem. Ik snap dat er iets aan de parkeerdruk in de wijk moet worden gedaan. Maar vergeet niet dat we ook drie basisscholen hebben met samen meer dan tweeënhalf duizend leerlingen. Wij zijn ook voorstander van de integratie van sport en groen en willen meewerken aan het weghalen of vervangen van hekken. Hoe alles precies moet worden ingericht, daar ga ik niet over. Dat moet je aan specialisten overlaten. Al zijn niet al onze ideeën meegenomen, we zijn blij dat het college een keuze heeft gemaakt. Ik vind dat je als club ook je grenzen moet kennen. Vijf hockeyvelden in deze wijk is het maximum, wij willen ook geen eindeloze groei van de club. We willen onze leden een kwalitatief goed programma kunnen bieden met goede trainers en begeleiding en voldoende velden.”

Maar Hol benadrukt dat het niet alleen draait om extra velden voor hockeyclub. Samen met mensen vanuit de buurt, kinderopvang ’t Kasteel, de Lorentzschool en de tennisvereniging is er anderhalf jaar geleden een initiatief ontstaan die een nieuw plan voor het Roomburgerpark heeft opgesteld. Margot Nicolaes en Ad Usman zijn twee van die initiatiefnemers die in de wijk wonen, zelf op de tennisvereniging zitten en kinderen hebben die hockeyen bij Roomburg. “Wij willen ook veel groen, een oplossing voor de parkeerproblemen en we zijn zeker blij dat tuinderij Het Zoete Land kan blijven. We vinden het voorstel van het college wel een goed begin, maar hopen dat er nog wel wat extra gaat gebeuren in de uitvoeringsfase. We gaan graag met iedereen aan tafel om onze plannen te bespreken.”


Verslaggeefster Gerry van Bakel in gesprek met Margot Nicolaes en Ad Usman van initiatiefnemers NieuwRoomburgpark.

Scenario B voor sportpark Cronesteinkade
Voor sportpark Cronesteinkade stelt het college voor scenario B te kiezen. Waarbij het college wil inzetten op intensiever gebruik van het terrein, een veld dat zowel voor korfbal als hockey geschikt is en een duurzame verankering van stadstuinderij Het Zoete Land. In dat scenario moet het multifunctionele paviljoen dat dienst doet als kantine en kleedkamer en huisvesting biedt aan buitenschoolse kinderopvang. In het andere scenario was de stadstuinderij deels verplaatst naar een stuk aan de Lorentzkade. Van der Ploeg van Het Zoete Land is blij dat ze kunnen blijven op de huidige plek. De tuin bestaat nu vijf jaar en levert groente en fruit aan 125 huishoudens.


Siebrand van der Ploeg, bestuurslid Leiden Oogst, in gesprek met verslaggeefster Gerry van Bakel.

Niet blij met keuzes
De Vrienden van het Roomburgerpark zijn minder te spreken over de keuzes van het college. Zij zijn al eerder een handtekeningenactie gestart. Inmiddels heeft dat 3.825 steunbetuigingen opgeleverd. De Vrienden van het Roomburgerpark en drie Verenigingen van Eigenaren (VVE’s)  uit de omliggende straten zijn erg teleurgesteld dat de gemeente zoveel openbaar groen wil opofferen voor een hockeyveld en parkeerplaatsen. “Wij verwachten dat deze plannen zullen leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, extra parkeerdruk en overlast van de inval van kunstlicht.” Ze zijn wel blij dat Het Zoete Land mag blijven.

Op donderdag 9 mei wordt het voorstel van het college besproken in de raadscommissie Onderwijs en samenleving en dat is de laatste gelegenheid voor organisaties en bewoners om in te spreken en de raadsleden te overtuigen van hun zienswijze. De Vrienden van het Roomburgerpark en hun medestanders roepen op daar gebruik van te maken. Voorzitter Hol van de hockeyclub verwacht dat er ook mensen vanuit zijn verenigingen dat zullen gaan doen.

 

 

 

 

Duurzaamheid Leiden Sport Herinrichtingsplan Roomburgerpark


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×