Gemeente geeft meer uitleg bij kamerplan studenten

26

Omdat het plan van het Leidse college om mensen met een bijstandsuitkering toe te staan kamers te verhuren aan studenten veel vragen oproept, komt de gemeente Leiden met een nadere uitleg over de zaken die het meest in het oog springen. Zo stelt het college dat in deze specifieke regeling de kostendelersnorm niet geldt, de hoogte van de huurtoeslag niet wordt beïnvloed en mensen met een bijstandsuitkering niet gekort worden op hun uitkering.

Verder is het zo dat per woning maximaal één kamer verhuurd mag worden. Daarbij is uitdrukkelijk toestemming nodig van de woningcorporatie en de gemeente moet ook vooraf geïnformeerd worden. “We weten nog niet hoeveel animo er onder studenten en mensen met een bijstandsuitkering is. Dat zal de pilot moeten uitwijzen. Alle ruim 3100 bijstandsgerechtigden krijgen een brief over de pilot. Ook studenten worden geïnformeerd over de mogelijkheden”, aldus de gemeente.

Studentenkamers
Van de circa 30.000 studenten die in Leiden een opleiding volgen aan de Universiteit Leiden of de Hogeschool Leiden zijn er ongeveer 8.500 uitwonend in Leiden. Leiden heeft momenteel een tekort van zo’n 1.200 studentenkamers, waardoor de gemeente ervan uit gaat dat dat aantal op 9.700 uit zou kunnen komen, als het tekort wordt opgelost. Op termijn zou dat aantal volgens de gemeente door kunnen groeien naar 11.000.

Participatiewet
Mensen met een uitkering mogen als ze toestemming hebben nu ook al een kamer verhuren. De huurinkomsten worden dan echter, conform de Participatiewet, verrekend met de uitkering en dus zijn er in Leiden voor zover bij de gemeente bekend geen of bijna geen bijstandsgerechtigden die een kamer verhuren. De verhuurder heeft er immers geen enkel financieel voordeel van.

De pilot ‘Kamernood onder studenten en bijstand’ brengt daar verandering in. Als bijstandsgerechtigden door het verhuren van kamers een hoger besteedbaar inkomen krijgen wordt kamerverhuur voor hen aantrekkelijker. In de pilot waarmee de gemeente op 1 juli wil starten geldt de verrekening namelijk niet als de huurder een student is. Het gaat om een huur van 235,00 euro per maand, waarvan 65,00 euro geldt als vergoeding voor de extra kosten voor water, energie, gemeentelijke heffingen en overige kosten. De verhuurder kan daardoor 170,00 euro extra inkomen verwerven zonder consequenties voor de uitkering. De verhuurder moet wel zelf ook in de woning wonen en de student mag geen familielid zijn.

Vrijwilligersvergoeding
De regeling waarmee de gemeente nu komt is niet conform de Participatiewet. Het college kan wel buitenwettelijk begunstigend beleid vaststellen. Dat houdt in dat een hoger bedrag wordt vrijgelaten. Voor de vrijlating van de inkomsten uit kamerverhuur stelt het college voor om aan te sluiten bij de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk. Een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk wordt vrijgelaten tot een maximumbedrag van 170 euro per maand met een maximum van 1.700 per jaar. In de beleidsregels die het college voor deze pilot heeft opgesteld zit die maximering niet. Een argument daarvoor is dat dit beleid bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk probleem, namelijk de kamernood onder studenten.

Woningcorporaties
De drie woningcorporaties in Leiden, dat zijn Ons Doel, Portaal en De Sleutels, zijn bereid om aan te proef mee te werken. Wel stellen ze een aantal voorwaarden. Zo willen ze vooraf op de hoogte gesteld worden en moet de betreffende woning naar het oordeel van de corporatie geschikt zijn voor het verhuren van een kamer. Ook willen ze, overigens net als de gemeente, dat er niet meer dan één onderhuurder per woning kan zijn. Ook verkrijgt de onderhuurder geen rechten op de woning indien de hoofdhuurder vertrekt. In dat geval moet de onderhuurder de woning ook verlaten.

Huurtoeslag
Bijstandgerechtigden die een kamer gaan verhuren aan een student hoeven niet te vrezen voor hun huurtoeslag. Het verhuren van een kamer heeft geen gevolgen voor de hoogte daarvan. Het strekt wel tot aanbeveling om de onderhuur bij de belastingdienst te melden. “Het financieel voordeel voor de bijstandsgerechtigde wordt volgens de op dit moment beschikbare informatie van de belastingdienst voor de belasting niet als inkomen in aanmerking genomen”, aldus de gemeente.

Kosten
Aan de proef van een jaar zijn voor de gemeente zelf nauwelijks kosten verbonden. Ook zijn er volgens het college geen financiële nadelen.

Delen
Zirkzee slaapadviesdagen

26 reacties

 1. Een Leids burger op

  Het is een gewoon een nieuwe vorm van verkamering met alle overlast vandien.
  Bovendien tast het de privacy van de uitkeringsgerechtigde aan als die geld boven privacy verkiest. Ook heeft niet iedere bijstandsgerechtigde een kamer vrij. En waarom alleen voor studenten?
  .
  Van die 235 euro bijverdienen mag normaal gesproken maar een kwart worden behouden. (dus 58,75 euro per maand.) En dat slechts gedurende maximaal 6 maanden. De SLinkse wethouder overschrijdt die periode nu tot een jaar en het bedrag tot 170 euro per maand.
  Voor vrijwilligerswerk geldt dat dit in principe onbetaald is, maar in sommige gevallen wordt voor vrijwilligerswerk een onkostenvergoeding gegeven. Daarvan mag normaal gesproken maar zo’n 95 euro per maand worden behouden.
  Kortom de Slinkse wethouder wijkt fors af.

  • Een Leids burger op

   Even een kleine correctie: voor vrijwilligerswerk zijn de regels inmiddels aangepast en geldt een onkostenvergoeding van inderdaad 170 euro per maand. Maar een kamer onderverhuren is natuurlijk geen vrijwilligerswerk……..

   • Henk Boting op

    Met een maximum van 1700 per jaar. Als iemand daarboven komt geldt het héle bedrag als inkomen.
    Regels van de belastingdienst en daar kan jet college niet eenzijdig van afwijken.

  • Het is gewoon Een Leids Burger met zijn conclusies vooraf, gebracht na het erbij zoeken van argumenten, of althans ‘tekst’, om ze de uitkomst van redelijke overwegingen te laten lijken, wat heet, de enig redelijke uitkomst. Een vermeend gelijk waardoor hij zich vervolgens gerechtigd voelt allerlei negatieve kwalificaties te bezigen over mikpunten, alsof dat de bonus van ‘gelijk hebben’ is.
   .
   Links is slinks, omdat het altijd ongelijk heeft, vindt ELB. En kennelijk altijd geniepig opereert (als het woord ‘slinks’ tenminste om een andere reden gekozen is dan omdat het negatief is en rijmt op ‘links’).
   .
   U maakt vast weleens een fout, het overkomt de besten. Naar uw maatstaven mogen we u dan, na 1, 2, 3 of 4 keer blijvend Een Leipe Burger gaan noemen bij iedere volgende fout naar onze mening.
   .
   Onverdraagzaam en gelijkhebberig is een ander woord voor uw gedrag.

   • Een Leids burger op

    Zeur niet volslagen idiote leipe Comment en projecteer je eigen tekortkomingen niet op mij.

 2. Sandra Van Alphen

  Hoe zit het dan met mensen in de bijstand van wie hun eigen kinderen thuis wonen, studeren en werken, waardoor hun uitkering gekort word ?? Deze mensen worden gestraft omdat hun kinderen geen woning kunnen vinden . Het is een leuk plan maar totaal niet uit te leggen aan die mensen met hun volwassen kinderen die noodgedwongen thuis wonen

  • Een Leids burger op

   Het hele plan is sowieso idioot Sandra. En er zit ook zeker een vorm van discriminatie in.
   .
   De studenten mogen geen familieleden zijn staat in de berichtgeving. Dat sommige mensen die in de bijstand zitten en werkende kinderen hebben gekort kunnen worden komt omdat die jongere ook inkomen heeft en dus ook kan bijdragen aan het levensonderhoud van het gezin. Van studenten wordt geacht dat ze schijnbaar niet (genoeg)bijverdienen en niet kunnen bijdragen tot het levensonderhoud van de bijstandsgerechtigde.

  • Er wordt nooit iemand op AOW gekort.
   Vanaf leeftijd X krijgt iedereen, rijk of arm, het zelfde maandelijkse bedrag. De enige variabele is, of je alleenstaand of samenwonend bent.

  • Een Leids burger op

   Omdat de student(onderhuurder) een KAMER huurt moet die de kamer verlaten als de hoofdhuurder vertrekt. (d.w.z. de hoofdhuurder het contract met de verhuurder opzegt i.v.m. verhuizing o.i.d.)
   De onderhurende student mag dan NIET de woning overnemen en er zelf in gaan wonen., staat weer op straat en kan bij de slinkse wethouder aankloppen. 🙂

 3. R. Dentener op

  ‘Het college kan wel buitenwettelijk begunstigend beleid vaststellen.’ Dat klopt, maar té creatieve beleidsregels die niet aansluiten bij de voorwaarden en de doelstellingen die de Participatiewet voor ogen heeft staan zouden wel eens bij de toezichthouder(s) tot problemen en interpretatiegeschillen kunnen leiden met de gemeente Leiden. Men kijke naar wat branchevereniging Stimulansz opmerkt over buitenwettelijk beleid dat gemeenten middels beleidsregels opstellen in relatie tot de Gemeentewet en de Participatiewet. https://www.stimulansz.nl/buitenwettelijk-beleid-is-geen-toverformule/ Met andere woorden: het doel wat het College voor ogen heeft met het experiment -het oplossen van kamernood onder studenten- vindt geen aansluiting bij de Participatiewet en ligt in een veel te ver verwijderd verband. Het is appels met peren vergelijken.

 4. Eus de Watergeus op

  Ik vind het een creatief plan. Benieuwd hoe het uitpakt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als student en uitkeringsgerechtigde elkaar de tent uit vechten? Die kans is aanwezig omdat beide doelgroepen relatief veel thuis zijn en recht op uitkering nog wel eens samengaat met sociale problematiek. Wat zijn dan de rechten van de student? De pilot zal het uitwijzen.

  • Studenten zijn niet veel thuis die hebben college de hele dag door en als zij vrij zijn moet zij een baantje hebben. daarnaast zijn de meeste lid van een studenten vereniging waar ook de nodige tijd word door gebracht. en dan nog sporten , net werken (café) nee ik heb de jongens niet veel thuis gezien toen ze op hbo en universiteit zaten

  • Studenten zijn niet veel thuis die hebben college de hele dag door en als zij vrij zijn moet zij een baantje hebben. daarnaast zijn de meeste lid van een studenten vereniging waar ook de nodige tijd word door gebracht. en dan nog sporten , net werken (café) nee ik heb de jongens niet veel thuis gezien toen ze op hbo en universiteit zaten

 5. Heel leuk plan, maar volkomen belachelijk.
  Je mag niet je sociale huur woning verhuren of onder verhuren.
  dit staat in elk huurcontract, het gaat dan alleen om mensen in de bijstand met een eigen huis.
  en die zijn er ook weer niet, een onuitvoerbaar plan.

  En een kinderslaapkamer verhuren? van 6 x 2,5 of het kleine kamertje van 2×3 meter???
  geen eigen keuken, studenten komen laat thuis of studeren de nacht door.
  feestjes kan je ook al niet op kleine kamer. internet gaat nog, dat kan via wifi maar voor een tv moet je wel een kabel
  door treken, kook de student zelf of eet deze mee? 1 kleinen keuken rooster maken ? het zelfde voor de badkamer.
  dat word toch helemaal niets!!

  En ik kan het weten mijn 2 zonen hebben allebei gestudeerd hbo en universiteit .
  gezellige tijd, maar dat waren wel mijn eigen jongens, die dan weer vroeg (05.00 uur) thuis kwamen. ging ik maar weer koffie zetten, want vaak moesten ze dan om 6.00 weer aan het werk, want dat hoort bij het studeren ook een baantje hebben ander red je het niet.

 6. Moeder van studerende kinderen op

  Hoe wonen deze mensen dan? En een extra persoon in huis is meer stroom en water verbruik? Douche en keuken delen. Vaak hebben huishoudens een open keuken in de woonkamer en zijn de woningen gehorig. Mooi plan maar of er mensen zijn die hun privacy voor zo’n kleine bedrag willen opgeven is de vraag. Als ouder van thuiswonende studerende kinderen is het best lastig.Dus mijn kinderen gaan niet bij een ander gezin in wonen.

 7. Sonja De Graaf

  Ik moest mijn dakloze vriend onder een brug laten slapen .. anders zou ik gekort worden… wat een hel was dat om hem weer de straat op te moeten schoppen….in de winter zelfs nog… hufters… beesten zijn het

 8. Wim de Leeuw op

  Er is een grote woningnood in Leiden. Er is een tekort aan koopwoningen maar er is vooral een tekort aan sociale huurwoningen. Dat heeft deels te maken met ‘scheefwoners’, mensen die ofwel een inkomen hebben waardoor ze probleemloos terecht zouden kunnen in vrije sector huur of een koopwoning ofwel mensen die een woning hebben die inmiddels te groot is. Dat probleem is niet aan te pakken door onze krankzinnige privacy-wetgeving. Als je een bijstandsuitkering krijgt, moet je aantonen dat je niet over inkomen en vermogen beschikt. Maar als je VER onder de marktprijs in een te grote huurwoning woont mag je – ook met een dik inkomen – gewoon blijven zitten. En zit je andere mensen in de weg voor wie de sociale woningen werkelijk zijn bedoeld.

  Dit plan komt er op neer dat scheefwoners – mensen die blijkbaar zoveel ruimte in hun huis hebben dat er een kamer kan worden verhuurd aan een student – nog worden gefaciliteerd ook. Te gek voor woorden! Laat mensen die te groot wonen gedwongen vertrekken naar een kleinere en passende woning. Zodat hun grotere woning beschikbaar komt voor grotere gezinnen, die nu soms jaren op een wachtlijst moeten staan.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline