GroenLinks en VVD fundamenteel oneens over kamerverhuur door bijstandsgerechtigden

15

Een plan om gezinnen met een laag inkomen kamers te laten verhuren aan Leidse studenten heeft veel stof doen opwaaien. Afgelopen week presenteerde wethouder Yvonne van Delft het plan, waarbij mensen met een bijstandsuitkering een leegstaande kamer voor maximaal 235 euro per maand mogen verhuren. Door de meivakantie is er in de gemeenteraad nog niet over gesproken, maar in Politiek071 gaan GroenLinks en de VVD in debat. “Wij verschillen hierin gewoon politiek van inzicht.”

Het plan, waarover door zeven van de negen politieke partijen vragen zijn gesteld, komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen). Volgens partijgenoot en fractievoorzitter in de gemeenteraad Ashley North is het een goede oplossing voor het grote tekort aan studentenkamers in Leiden. “Het is een pragmatische oplossing voor een heel nijpend probleem”, aldus North in Politiek071. Hij betoogt dat op deze manier zowel kamernood kan worden bestreden, als dat mensen met een laag inkomen wat extra’s kunnen verdienen. “Een vernieuwend voorstel met mogelijk meerdere winnaars”, is zijn voorlopige conclusie.


IJsbrand Terpstra in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Ashley North en VVD-raadslid Maarten de Crom

“Dat het probleem van te weinig studentenkamers gedeeld wordt, is goed nieuws”, trapt VVD-raadslid Maarten de Crom de discussie af. “Maar sociale woningen gebruiken als verdienmodel vinden wij de verkeerde oplossing. Wij hadden liever gezien dat het college vorig jaar al aan de slag was gegaan met tijdelijke huisvesting.” Die tijdelijke extra studentenwoningen kwamen er afgelopen najaar niet omdat het lastig is om er locaties voor te vinden. North: “Dit plan is makkelijker te realiseren dan het zomaar overal bouwen van tijdelijke woningen.”

‘Geen sprake van verkamering’
Bij de presentatie van het plan werd al snel de link gelegd met verkamering in Leiden, waar op dit moment een stop op staat. “Die link met verkamering snap ik niet helemaal. Dit is echt wezenlijk wat anders”, zegt North in een reactie daarop. Bij verkamering gaat het om het opdelen van een groot pand in kleinere studentenkamers. Daar is in dit geval inderdaad geen sprake van, omdat de hoofdhuurder in het pand blijft wonen en er maximaal één kamer verhuurd wordt. North: “Dit is het tegenovergestelde van verkamering. Dit zorgt juist voor leefbare wijken en leefbare studentenkamers. Dit voorkomt en verhelpt juist verkamering.”

De Crom heeft op dit punt nog wel een zorg, aangezien hij naar eigen zeggen ‘oneerlijk beleid’ signaleert. “Het is niet eerlijk tegenover huishoudens die al jaren op een wachtlijst staan dat er opeens kamers worden verhuurd aan studenten. Daarnaast is het ook niet eerlijk tegenover huizenbezitters die zelf kamers willen verhuren aan studenten. Die mogen dat op dit moment niet, dan zou ik zeggen: dan mag niemand het”, aldus De Crom, doelend op de verkameringsstop. Ook als het plan uitgebreid wordt uitgebreid naar alle sociale woningen, ziet de VVD het niet zitten. “Sociale woningen zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen.”

Laconieke houding van wethouder
Een door veel politici gestelde vraag is waarom het college dit politiek nogal gevoelige plan niet eerst aan de gemeenteraad heeft voorgelegd voordat de proef van één jaar werd afgekondigd. “Maar dat is een beleefdheidsvraag want het college heeft de koninklijke weg bewandeld”, zegt North. “Er wordt geen beleid gewijzigd en het college is altijd gerechtigd om een proef te doen.” Desondanks wil ook GroenLinks het graag in de gemeenteraad bespreken, wat na de meivakantie ook zeker zal gaan gebeuren.

Eén van de belangrijkste vragen voor tijdens deze discussie gaat over de wettelijke kaders waarbinnen het plan valt. “Het is maar zeer de vraag of dit wel kan, daar zijn heel veel vragen over”, zegt De Crom doelend op landelijke kamervragen van zijn partij. “De laconieke houding van de wethouder van ‘we zien wel of Den Haag er mee instemt’ was niet heel hoopgevend. Deze pilot is iets te vroeg gelanceerd, het rammelt aan alle kanten”, besluit de VVD’er de discussie.

Niet kamperen
Afhankelijk van de antwoorden van wethouder Van Delft ziet GroenLinks het plan wel zitten. “Wij kunnen dit plan steunen als blijkt dat dit een goede tijdelijke oplossing is voor de kamernood onder studenten, zodat er in augustus en september niet weer gekampeerd hoeft te worden door studenten.”

Delen

15 reacties

 1. Petronella Van Rossum

  “Maar sociale woningen gebruiken als verdienmodel vinden wij de verkeerde oplossing”
  Beetje dubbel van VVD-Leiden! Sociale woningnood is de wrange werkelijkheid van de verkoop voorraad sociale woningen aan buitenlandse beleggers, de doorstroom stagneerde door marktconform huren en het wegbezuinigen van bejaardenhuizen waardoor ouderen langer in hun eigen woning blijven dan voorheen.
  Goed voorstel van Groen Links om de sociale puinhopen van Rutte op lokaal niveau te willen fixen.

 2. Eus de Watergeus op

  Ruim baan voor verkamerende huizenbezitters maar Leidenaren aan de onderkant van de samenleving de kans geven iets bij te verdienen door in te schikken is ineens onbetamelijk? Hoeveel maatstaven hanteert de VVD eigenlijk?

  • R. Dentener op

   ‘Hoeveel maatstaven hanteert de VVD eigenlijk?’ De algemeen geaccepteerde, namelijk dat het voeren van inkomenspolitiek een rijksaangelegenheid is en dat een gemeente daar niet over gaat. Den Haag heeft de mogelijkheid van bijverdiensten geregeld via bv. de weg van het vrijwilligerswerk -> vrijlating voor het belastbaar inkomen van €1700,— per jaar voor vergoeding uit vrijwilligerswerk. Verhuur van kamers in woningen is een commerciële aangelegenheid en kan bezwaarlijk worden gezien als vrijwilligerswerk. Categoriale bijstand (niet langer toegestaan sinds de invoering van deParticipatiewet) lijkt me trouwens ook niet de achterliggende reden van de pilot van de wethouder/het college.

   • Eus de Watergeus op

    Als wat jij zegt klopt heeft is het hele plan strijdig met landelijke regelgeving en sterft het binnenkort een wiegedood. Ik ben niet erg thuis in bestuursrecht maar in beginsel lijkt het mij een goed plan omdat het mes aan twee kanten snijdt. De door de VVD gemaakte vergelijking met verkamering voegt niets toe aan de discussie. Daar spelen hele andere belangen tussendoor.

 3. Een Leids burger op

  Het is niet dat bijstandsgerechtigden niet iets zouden mogen bijverdienen.
  Maar dat moet dan wel binnen proporties blijven en niet nu opeens op SLinkse wijze voor een bepaalde categorie een uitzondering gaan bedenken.
  zie ook:https://sleutelstad.nl/2019/04/25/gemeente-geeft-meer-uitleg-bij-kamerplan-studenten/#comment-291567
  Bovendien is een kamer onderverhuren ook geen vrijwillgerswerk …. (Rene wees daar hierboven ook al op.)
  Ook een WEThouder staat niet boven de wet.
  Het is dus niet ondenkbaar dat de wethouder teruggefloten zou kunnen worden.
  .
  Het plan is wel degelijk ook een nieuwe vorm van verkamering met dit verschil dat de kamers er al zijn maar de extra bewoners (studenten) nu nog niet.
  Zodra die in de kamers komen wordt het ook in dit geval gewoon het probleem van TE veel mensen op een TE klein oppervlak met alle te verwachten overlast
  vandien. Het zal de leefbaarheid niet bevorderen:hetzelfde effect als nu ook al bij de “reguliere” verkamering waarvoor nu juist een stop geldt……

  .

  Van sociale woningnood “oplossen” is ook geen sprake. Daarvoor moet je niet gaan verkameren, in welke vorm dan ook, maar juist betaalbare sociale huurwoningen bijbouwen. Het gaat hier alleen om kamers voor studenten.
  .

  Verder vraag ik me af of er veel animo voor dit plan zal zijn en of veel bijstandsgerechtigden uberhaupt een kamer vrij beschikbaar hebbben? En zoja of
  ze die dan willen onderverhuren aan studenten, na toestemming van de verhuurder, en dus daarvoor dan bereid zijn hun privacy op te geven in ruil voor wat geld?
  En als de hoofdhuurder vertrekt(bijvoorbeeld i.v.m. verhuizing) staat de student weer op straat en kan dan bij de Slinkse wethouder aankloppen of daar gaan inwonen.
  🙂

 4. De bijstand ontvangende kamerverhuurders zullen gekort worden op hun huurtoeslag. Dat heeft kennelijk niemand meegewogen bij het ontwerp. Bouwfout?

  • Kom nou, we kunnen toch niet van wethouders en raadsleden verwachten dat ze op de hoogte zijn van zoiets als de huurtoeslag, laat staan dat ze daarvan de regels en voorwaarden kennen. Ze hebben andere prioriteiten, bijvoorbeeld de volgende carrièrestap, veelkleurige zebrapaden of geslachtsneutrale toiletten.

   • Beste Frits,
    .
    Je reactie is niets meer of minder dan conservatief en populistisch getint roddelen. Je neemt aan dat van alles waar is, zonder dat er aanleiding is tot die conclusie. Vervolgens trek je de gewenste conclusie vooraf.
    .
    Populistisch daarin is de aanname dat politici alleen vanuit eigenbelang politiek actief zijn (“Prioriteiten, bijvoorbeeld de volgende carrièrestap”). In het geval van Van Delft is dat aantoonbaar onjuist. Het feit dat ze is opgegroeid in Leiden-Noord zegt niets. Volksheid is geen medicijn tegen vatbaarheid voor graaien. Indien je cynicus bent, beaam je dat volmondig.
    .
    Wel evidentie tegen je conclusie vooraf levert de al behoorlijk gevorderde loopbaan van Van Delft. De door haar vervulde functies staan niet in het teken van groots en belangrijk willen zijn, dan wel zoveel mogelijk geld willen verdienen. Griffier is bijvoorbeeld een door haar uitgeoefende betrekking geweest.
    .
    Conservatief is je verwijzing naar pleidooien voor genderneutrale toiletten en gaybra. Als een ware conservatief veronderstel je dat het gezonde verstand nu snapt dat zulke voorstellen ontaard zijn. Een man is een man, een vrouw een vrouw. Net zo heeft God man en vrouw voor elkaar bedoeld, kijk naar naar de plasser en het gaatje – maar hier past je gezond verstand waarschijnlijk even. Het bezwaar is mogelijk dat die homo’s buitensporig veel aandacht voor zichzelf vragen en gewoon normaal net als iedereen moeten doen.
    .
    Maar eigenlijk doe ik al te moeilijk. Het gelijk van de gewone man hoort vanzelfsprekend te zijn. Hem vragen na te denken en eens ergens een vraagteken achter de eigen in beton gegoten waarheden te zetten ontregelt. Het gemak van het groot gelijk dient de mens en bevordert de nachtrust.
    .
    Grotere ambities mogen we ook niet van de gewone man verwachten. Kom nou.

 5. wim van't hoogerhuys op

  De narigheid die uit het plan kan ontstaan zit ingebakken in het plan. Niet doen dus

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio en presentator van Politiek071.

Je bent nu offline