Raadsleden Maarten de Crom (VVD) en Ashley North (GroenLinks) gaan in Politiek071 in debat over het plan. (Foto: IJsbrand Terpstra).

GroenLinks en VVD fundamenteel oneens over kamerverhuur door bijstandsgerechtigden

Een plan om gezinnen met een laag inkomen kamers te laten verhuren aan Leidse studenten heeft veel stof doen opwaaien. Afgelopen week presenteerde wethouder Yvonne van Delft het plan, waarbij mensen met een bijstandsuitkering een leegstaande kamer voor maximaal 235 euro per maand mogen verhuren. Door de meivakantie is er in de gemeenteraad nog niet over gesproken, maar in Politiek071 gaan GroenLinks en de VVD in debat. “Wij verschillen hierin gewoon politiek van inzicht.”

Het plan, waarover door zeven van de negen politieke partijen vragen zijn gesteld, komt uit de koker van GroenLinks-wethouder Yvonne van Delft (Werk en Inkomen). Volgens partijgenoot en fractievoorzitter in de gemeenteraad Ashley North is het een goede oplossing voor het grote tekort aan studentenkamers in Leiden. “Het is een pragmatische oplossing voor een heel nijpend probleem”, aldus North in Politiek071. Hij betoogt dat op deze manier zowel kamernood kan worden bestreden, als dat mensen met een laag inkomen wat extra’s kunnen verdienen. “Een vernieuwend voorstel met mogelijk meerdere winnaars”, is zijn voorlopige conclusie.


IJsbrand Terpstra in gesprek met GroenLinks-fractievoorzitter Ashley North en VVD-raadslid Maarten de Crom

“Dat het probleem van te weinig studentenkamers gedeeld wordt, is goed nieuws”, trapt VVD-raadslid Maarten de Crom de discussie af. “Maar sociale woningen gebruiken als verdienmodel vinden wij de verkeerde oplossing. Wij hadden liever gezien dat het college vorig jaar al aan de slag was gegaan met tijdelijke huisvesting.” Die tijdelijke extra studentenwoningen kwamen er afgelopen najaar niet omdat het lastig is om er locaties voor te vinden. North: “Dit plan is makkelijker te realiseren dan het zomaar overal bouwen van tijdelijke woningen.”

‘Geen sprake van verkamering’
Bij de presentatie van het plan werd al snel de link gelegd met verkamering in Leiden, waar op dit moment een stop op staat. “Die link met verkamering snap ik niet helemaal. Dit is echt wezenlijk wat anders”, zegt North in een reactie daarop. Bij verkamering gaat het om het opdelen van een groot pand in kleinere studentenkamers. Daar is in dit geval inderdaad geen sprake van, omdat de hoofdhuurder in het pand blijft wonen en er maximaal één kamer verhuurd wordt. North: “Dit is het tegenovergestelde van verkamering. Dit zorgt juist voor leefbare wijken en leefbare studentenkamers. Dit voorkomt en verhelpt juist verkamering.”

De Crom heeft op dit punt nog wel een zorg, aangezien hij naar eigen zeggen ‘oneerlijk beleid’ signaleert. “Het is niet eerlijk tegenover huishoudens die al jaren op een wachtlijst staan dat er opeens kamers worden verhuurd aan studenten. Daarnaast is het ook niet eerlijk tegenover huizenbezitters die zelf kamers willen verhuren aan studenten. Die mogen dat op dit moment niet, dan zou ik zeggen: dan mag niemand het”, aldus De Crom, doelend op de verkameringsstop. Ook als het plan uitgebreid wordt uitgebreid naar alle sociale woningen, ziet de VVD het niet zitten. “Sociale woningen zijn niet bedoeld om geld mee te verdienen.”

Laconieke houding van wethouder
Een door veel politici gestelde vraag is waarom het college dit politiek nogal gevoelige plan niet eerst aan de gemeenteraad heeft voorgelegd voordat de proef van één jaar werd afgekondigd. “Maar dat is een beleefdheidsvraag want het college heeft de koninklijke weg bewandeld”, zegt North. “Er wordt geen beleid gewijzigd en het college is altijd gerechtigd om een proef te doen.” Desondanks wil ook GroenLinks het graag in de gemeenteraad bespreken, wat na de meivakantie ook zeker zal gaan gebeuren.

Eén van de belangrijkste vragen voor tijdens deze discussie gaat over de wettelijke kaders waarbinnen het plan valt. “Het is maar zeer de vraag of dit wel kan, daar zijn heel veel vragen over”, zegt De Crom doelend op landelijke kamervragen van zijn partij. “De laconieke houding van de wethouder van ‘we zien wel of Den Haag er mee instemt’ was niet heel hoopgevend. Deze pilot is iets te vroeg gelanceerd, het rammelt aan alle kanten”, besluit de VVD’er de discussie.

Niet kamperen
Afhankelijk van de antwoorden van wethouder Van Delft ziet GroenLinks het plan wel zitten. “Wij kunnen dit plan steunen als blijkt dat dit een goede tijdelijke oplossing is voor de kamernood onder studenten, zodat er in augustus en september niet weer gekampeerd hoeft te worden door studenten.”

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek kamerplan_uitkering


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×