Leidse gemeenteraad vol vragen over kamerplan college

Zeven van de negen partijen in de Leidse gemeenteraad willen van het college van b en w weten waarom er is besloten om een proef van een jaar te gaan doen met het laten verhuren van kamers door mensen met een uitkering zonder de raad daar vooraf in te kennen of het eerst als raadsvoorstel voor te leggen.

“Is het college hier alsnog toe bereid,” zo vragen de raadsleden Sander van Diepen en Lodi van Brussel (D66), Lianne Raat (PvdD), Thomas van der Halm (SP) , Maarten de Crom (VVD), Pieter Krol (CU), Ashley North (GL) en Joost Bleijie (CDA) zich af naar aanleiding van de gisteren bekendgemaakte ‘Pilot kamernood onder studenten en bijstand’.


Leiden kent een fors tekort aan studentenkamers. Veel huishoudens in Leiden hebben, zo denkt het college, in hun woning een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Onder hen zijn ook veel bijstandsgerechtigden. “Met een speciale regeling waarbij een bijstandsontvanger een bedrag van 170 per maand bovenop de uitkering ontvangt, stimuleert het college bijstandsontvangers om een kamer te verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. De pilot loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020,” aldus het besluit van gisteren.

De reacties zijn vooralsnog veelal negatief. Zowel onder inwoners van Leiden als onder raadsleden. Die laatste stellen gezamenlijk een flinke serie van zo’n dertig vragen. Bijvoorbeeld of er een juridische toets heeft plaatsgevonden om na te gaan of de pilot niet in strijd is met landelijke wet- en regelgeving. Die is er niet geweest vertelde wethouder Yvonne van Delft gistermiddag al bij de bekendmaking van het besluit. Waarschijnlijk mag het niet, maar het college schaart het nu onder ‘vrijwilligerswerk’ en dat mogen mensen met een uitkering tot op zekere hoogte wel doen zonder gekort te worden.

De zeven partijen willen ook weten hoeveel kamers er bij Leidse huishoudens niet gebruikt worden en hoe het college aan die cijfers komt en ook of ook MBO-studenten van de regeling gebruik kunnen maken. Verder valt in de lange lijst met vragen te lezen of bijstandsgerechtigden, studenten en de Leidse wijk- en huurdersverenigingen gevraagd zijn om inspraak op deze pilot te leveren en wat hun reactie was.

De hoogte van het huurbedrag dat de Leidse steuntrekkers mogen vragen voor hun leegstaande kamers leidt ook gefronste wenkbrauwen bij de raadsleden. “Waarop is de hoogte van 235 euro gebaseerd, hoeveel kamers mag een huishouden verhuren en worden de verhuurde kamers getoetst aan het bestaande puntensysteem dat gangbaar is voor studentenkamers,”zo vragen ze zich af. “En aan welke voorwaarden en regels moet men verder voldoen?”

De politiek komt ook op voor die bijstandsgerechtigden die geen kamer vrij hebben. “Zij kunnen zich enerzijds benadeeld voelen en anderzijds ontstaat er mogelijk druk op mensen met een uitkering om toch studenten in huis te nemen. Heeft het college deze mogelijke bijeffecten meegewogen?”

Een andere serie vragen aan het college gaat over de financiële gevolgen die het verhuren van een deel van de woning kan hebben voor bijstandsgerechtigden. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de gemeentelijke belastingen, de toepassing van de kostendelersnorm en de verantwoordelijkheid van de onderhoudskosten. Ook zaken als huurtoeslag kunnen in het geding komen, zo vrezen de raadsleden.

De raadsleden besluiten hun spervuur met een aantal opmerkingen over het verkameren van woonhuizen. “Eerder heeft het college met de gemeenteraad afgesproken om regels op te stellen over de verhuur van woningen in Leiden. Bijvoorbeeld dat een woning niet langer dan zestig dagen verhuurd mag worden. Ook over het verkameringsbeleid is met de gemeenteraad eerder gesproken. Hoe verhoudt deze pilot zich tot het eerdere voornemen van het college om extra regels in te stellen van de verhuur van woningen in Leiden en tot het aanstaande verkameringsbeleid en de verkameringsstop?”

Inmiddels heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD ook vragen gesteld aan de staatssecretaris van
SZW, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën.

Advertentie

Leiden Maatschappij Politiek kamerplan_uitkering


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×