Leidse gemeenteraad vol vragen over kamerplan college

7

Zeven van de negen partijen in de Leidse gemeenteraad willen van het college van b en w weten waarom er is besloten om een proef van een jaar te gaan doen met het laten verhuren van kamers door mensen met een uitkering zonder de raad daar vooraf in te kennen of het eerst als raadsvoorstel voor te leggen.

“Is het college hier alsnog toe bereid,” zo vragen de raadsleden Sander van Diepen en Lodi van Brussel (D66), Lianne Raat (PvdD), Thomas van der Halm (SP) , Maarten de Crom (VVD), Pieter Krol (CU), Ashley North (GL) en Joost Bleijie (CDA) zich af naar aanleiding van de gisteren bekendgemaakte ‘Pilot kamernood onder studenten en bijstand’.


Leiden kent een fors tekort aan studentenkamers. Veel huishoudens in Leiden hebben, zo denkt het college, in hun woning een kamer over die zij niet echt nodig hebben. Onder hen zijn ook veel bijstandsgerechtigden. “Met een speciale regeling waarbij een bijstandsontvanger een bedrag van 170 per maand bovenop de uitkering ontvangt, stimuleert het college bijstandsontvangers om een kamer te verhuren aan een student. Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar. De pilot loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020,” aldus het besluit van gisteren.

De reacties zijn vooralsnog veelal negatief. Zowel onder inwoners van Leiden als onder raadsleden. Die laatste stellen gezamenlijk een flinke serie van zo’n dertig vragen. Bijvoorbeeld of er een juridische toets heeft plaatsgevonden om na te gaan of de pilot niet in strijd is met landelijke wet- en regelgeving. Die is er niet geweest vertelde wethouder Yvonne van Delft gistermiddag al bij de bekendmaking van het besluit. Waarschijnlijk mag het niet, maar het college schaart het nu onder ‘vrijwilligerswerk’ en dat mogen mensen met een uitkering tot op zekere hoogte wel doen zonder gekort te worden.

De zeven partijen willen ook weten hoeveel kamers er bij Leidse huishoudens niet gebruikt worden en hoe het college aan die cijfers komt en ook of ook MBO-studenten van de regeling gebruik kunnen maken. Verder valt in de lange lijst met vragen te lezen of bijstandsgerechtigden, studenten en de Leidse wijk- en huurdersverenigingen gevraagd zijn om inspraak op deze pilot te leveren en wat hun reactie was.

De hoogte van het huurbedrag dat de Leidse steuntrekkers mogen vragen voor hun leegstaande kamers leidt ook gefronste wenkbrauwen bij de raadsleden. “Waarop is de hoogte van 235 euro gebaseerd, hoeveel kamers mag een huishouden verhuren en worden de verhuurde kamers getoetst aan het bestaande puntensysteem dat gangbaar is voor studentenkamers,”zo vragen ze zich af. “En aan welke voorwaarden en regels moet men verder voldoen?”

De politiek komt ook op voor die bijstandsgerechtigden die geen kamer vrij hebben. “Zij kunnen zich enerzijds benadeeld voelen en anderzijds ontstaat er mogelijk druk op mensen met een uitkering om toch studenten in huis te nemen. Heeft het college deze mogelijke bijeffecten meegewogen?”

Een andere serie vragen aan het college gaat over de financiële gevolgen die het verhuren van een deel van de woning kan hebben voor bijstandsgerechtigden. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de gemeentelijke belastingen, de toepassing van de kostendelersnorm en de verantwoordelijkheid van de onderhoudskosten. Ook zaken als huurtoeslag kunnen in het geding komen, zo vrezen de raadsleden.

De raadsleden besluiten hun spervuur met een aantal opmerkingen over het verkameren van woonhuizen. “Eerder heeft het college met de gemeenteraad afgesproken om regels op te stellen over de verhuur van woningen in Leiden. Bijvoorbeeld dat een woning niet langer dan zestig dagen verhuurd mag worden. Ook over het verkameringsbeleid is met de gemeenteraad eerder gesproken. Hoe verhoudt deze pilot zich tot het eerdere voornemen van het college om extra regels in te stellen van de verhuur van woningen in Leiden en tot het aanstaande verkameringsbeleid en de verkameringsstop?”

Inmiddels heeft de Tweede Kamerfractie van de VVD ook vragen gesteld aan de staatssecretaris van
SZW, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën.

Delen
Zirkzee slaapadviesdagen

7 reacties

 1. Een Leids burger op

  Gelukkig dat er in de gemeenteraad toch nog raadsleden te vinden zijn die ook hun bedenkingen hebben bij dit idiote slinkse selectieve verkameringsplan van de slinkse wethouder.

 2. R. Dentener op

  Kortom, dit is gewoon een ronduit idioot voorstel waar niet goed van tevoren over is nagedacht hoe het uitpakt voor de toekenning van toeslagen vanuit het Rijk, de IB-aanslag of zelfs zoiets als het kwijtscheldingsbeleid van bijvoorbeeld de BSGR. Maar goed, Leiden heeft in het verleden wel vaker aangegeven zich als eiland te gedragen m.b.t. landelijke regelgeving en beleid. Ik vraag me alleen af, waarom er vanuit de ambtelijke organisatie niet eens wat vaker kritische opmerkingen worden geplaatst wanneer dit soort politieke luchtballonnetjes worden opgelaten…

  • Ter aanvulling: Ik twijfel overigens geen moment over de goede bedoelingen van wethouder Van Delft/het College, maar de onderbouwing van dit experiment hapert behoorlijk. Verhuur/onderhuur van kamers in een (sociale huur)woning lijkt mij eerder een commerciële aangelegenheid dan dat het onder de noemer vrijwilligerswerk kan worden geschaard. Liever had ik gezien, dat de wethouder meer de focus had gelegd op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk voor de doelgroep. En dat zijn er heel wat; veel clubs, stichtingen en verenigingen kampen tegenwoordig met een tekort aan en leegloop van vrijwilligers, mede doordat hun personeelsbestand vergrijst. De Belastingdienst heeft duidelijke regelgeving m.b.t. de fiscale gevolgen van vrijwilligerswerk. Er geldt een jaarlijkse -niet onaardige- vrijstelling v.w.b. het fiscaal belastbaar inkomen als je vrijwilligerswerk gaat doen. Ik zou zeggen, besteedt daar dan eens vanuit het college meer aandacht aan of organiseer vanuit de gemeente/het UWV weer eens twee keer per jaar een vrijwilligersmarkt zoals dat vroeger plaatsvond.

 3. Smerige spelletjes van gemeente Leiden. Totaal geschift! Wat is het volgende? Verplicht een asielzoeker in huis nemen of anders wordt men gekort op de uitkering?

 4. Of het nu in strijd is met de regels of niet geen een student, ja een internationale student misschien, gaat zijn ouderlijk huis verlaten om in een ander gezin zijn intrek te doen. De huishoudens zijn niet ingericht op kamerverhuur. Kijk eens naar je eigen situatie en bedenk dat je altijd een vreemde door je huis hebt lopen, 1 douche, 1 wc, 1 keuken. Ook al kreeg men het dubbele,inleveren van zoveel privacy is het niet waard.

  • Jan Leydenaar op

   Het fenomeen “de hospita” is niet voor niets een begrip in leiden. Nog maar 50 jaar geleden woonden de meeste studenten bij gezinnen in huis. En ook nu zijn er vele studenten die bij een gezin een kamer huren. Ook in Oegstgeest en Voorschoten ken ik daarvan voorbeelden. Voor sommige ouderen is het gezellig om aanspraak te hebben. Voor anderen is het een manier om aan extra (belastingvrij) inkomsten te komen. U vindt het niets, anderen doen het graag. Of het plan van het college in juridisch opzicht waterdicht is, kan ik niet beoordelen, maar het is en blijft een goedbedoeld idee om aan de kamernood te werken én Leidenaren die het niet breed hebben, aan een aanvullend inkomen te helpen.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline