Kamerverhuur door bijstandsgerechtigden illegaal: Leidse pilot van de baan

15

De pilot die de gemeente Leiden eind april aankondigde met het verhuren van kamers aan studenten door mensen met een bijstandsuitkering mag niet. Dat blijkt uit de antwoorden van het kabinet op vragen van de VVD Tweede Kamerfractie. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) baseert de gemeente Leiden zich ten onrechte op een bepaald artikel uit de Participatiewet waarbij bepaalde onkostenvergoedingen in het kader van vrijwilligerswerk niet in mindering worden gebracht op de uitkering.

“Een bijstandsuitkering is een tijdelijke vangnetregeling voor de noodzakelijke dagelijkse kosten van bestaan. De uitkering is aanvullend op de eigen middelen van de betrokkene. Als eigen middelen in hoogte veranderen, heeft dit dus gevolgen. Inkomsten van onderhuur moeten op grond van het vierde lid van artikel 33 Participatiewet als eigen middelen worden aangemerkt en dus van de uitkering worden afgetrokken,” zo schrijft Van Ark die sowieso geen voorstander is van het Leidse voornemen.


Wethouder Yvonne van Delft spreekt met presentator IJsbrand Terpstra over het nieuws in Politiek071

Dat voornemen is inmiddels van de baan, zo meldt de staatssecretaris ook nog: “Inmiddels heeft de gemeente Leiden contact gezocht met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aangegeven niet door te gaan met de voorgenomen pilot.

De Leidse VVD reageert verheugd op het Haagse veto. “We plaatsten net als de VVD Tweede Kamerfractie al eerder vraagtekens bij de aangekondigde pilot om bijstandsontvangers bij te laten verdienen door kamers te verhuren aan studenten,” zegt raadslid Maarten de Crom. “Dat de gemeente Leiden nu afziet van de pilot vinden we een verstandig besluit, want zoals wij eerder aangaven leek de pilot gebaseerd op gegoochel met geldende wet- en regelgeving.”


VVD-raadslid Maarten de Crom in gesprek met presentator IJsbrand Terpstra in Politiek071

De pilot staat voor aanstaande donderdag geagendeerd voor de vergadering van de raadscommissie werk & Middelen (linkje). “Fracties zijn daarom volop bezig met de voorbereidingen, voor niks blijkt nu,” aldus De Crom. “De raad weet nog van niks en dat maakt het dubbel pijnlijk. Het is te hopen dat dit college in de toekomst komt met doordachte plannen die wel werken. Het is namelijk hard nodig dat er wordt gezorgd voor meer studentenhuisvesting en dat meer bijstandsgerechtigden aan het werk worden geholpen in plaats van een zakcentje.”

Delen

15 reacties

 1. Marcellus_B op

  “Het is te hopen dat dit college in de toekomst komt met doordachte plannen die wel werken.”
  Natuurlijk helemaal niet hip en geen directe bemoeienis door de zittende socialisten, maar misschien eens wijzen op het belastingvoordeel dat behaald kan worden met het ouderwets verhuren van kamers. Was enkele decennia geleden een normale gang van zaken. Mijn opa en oma hadden altijd twee studenten op de eerste verdieping wonen.
  Voor de voordelen zie bijvoorbeeld: https://www.eigenhuis.nl/actueel/blogs/2018/05/02/10/00/kamer-verhuren-zo-kan-het-belastingvrij

 2. Een Leids burger op

  Zie ook: Indien de belanghebbende de woning bewoont met een of meer huurders, onderhuurders of kostgangers, worden de daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan als inkomen in aanmerking genomen voorzover het college daarmee nog geen rekening heeft gehouden bij de verhoging of verlaging van de norm…

  https://maxius.nl/participatiewet/artikel33

 3. De Leidse lijst met juridische blunders heeft een aanzienlijke lengte en strekt zich uit over vele raadsperioden. Je gaat je dus afvragen of (waarom) de gemeente Leiden nog steeds geen enigszins capabele juristen in dienst heeft. Bovendien, zo moeilijk kan het toch niet zijn, een wetstekst (ook art. 33 lid 4 van de Participatiewet), memorie van toelichting enz. goed lezen? En mocht het niet 100% duidelijk zijn, dan is er de telefoon of andere communicatiemiddel. Ook een wet(!)houder zou het moeten kunnen: de relevante informatie inwinnen en even goed nadenken. Dan kan worden voorkomen dat slecht voorbereide plannetjes worden bedacht en bekendgemaakt.

 4. R. Dentener op

  Uitkomst geheel zoals verwacht. Had men i.d.d. de moeite genomen om eens her en der vooraf info in te winnen bij bv. kennisbank Stimulansz dan was dit ‘gedachteëxperiment’ niet nodig geweest. Overigens staat Leiden niet alleen in het verzinnen van creatieve oplossingen die achteraf juridisch niet door de beugel blijken te kunnen: https://www.sociaalweb.nl/blogs/de-rotterdamse-werkbonus

 5. wim van't hoogerhuys op

  Dat hadden ze tevoren al kunnen weten. Zonde van de tijd en het bestede geld

 6. Eric van 't Groenewout op

  Anders dan mijn bijna naamgenoot vind ik het erg jammer. Waarom zouden alleen kapitaalkrachtige investeerders en vastgoedbaronnen belastingvrij (!) profiteren van de schaarste aan woonruimte? Starters kunnen erover meepraten: er valt niet op te bieden tegen de vastgoedparasieten. Momenteel wordt er onderzoek verricht naar de situatie in leiden en de uitkomsten zouden weleens schrikbarend kunnen zijn (aldus een van de ingewijden): er is een handjevol vastgoedexploitanten die ieder over vele tientallen panden in leiden beschikt. Er zijn constructies waarbij vrijwel niet valt te achterhalen wie de eigenaar. Soms heeft zo’n huisjesmelker drie of vier b.v.’s.
  Wie ziet hoe de prijsstijgingen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, ook op het vlak van huurprijzen (bij iedere mutatie ging én gaat de huur fiks omhoog), gaat vanzelf geloven dat deze kaste – de goeden niet te na gesproken, er zijn ook verhuurders die investeren in goed en regelmatig onderhoud en hun huurprijzen schappelijk houden, ook om te voorkomen dat ontevreden huurders binnen de kortste keren verhuizen – heimelijke prijsafspraken maakt.
  Gelet op de schaarste aan betaalbare woonruimte, hoop ik dat dit initiatief via de omweg van de landelijke politiek alsnog legitimiteit verwerft. Het betekent dat schaarse woonruimte beter wordt benut, dat meer mensen op kamers kunnen wonen, dat huurders voor vastgestelde schappelijke prijzen kunnen wonen in een doorgaans goed onderhouden corporatiewoning én dat mensen aan de onderkant van de financiële ladder, iedere maand een sympathieke bijverdienste kunnen hebben. Zo slecht of onlogisch zijn de gedachten achter dit plan niet.

  • Een Leids burger op

   De gedachte was wel sympathiek maar dit plan kan gewoon de prullenbak in en het is niet te verwachten dat de landelijke politiek na dit plan afgekeurd te hebben dit alsnog later via een omweg zou gaan goedkeuren. Een uitkering is niet bedoeld om bij te verdienen. Hogere lonen zodat werken meer loont t.o.v. de bijstand lijkt me beter. Denk aan de armoedeval. Categoriale bijstand is afgeschaft vanwege te grote verschillen tussen gemeenten onderling. m.b.t. inkomenspolitiek van bijstandsgerechtigden.
   .
   Bovendien was dit voorstel niet eerlijk omdat niet alle minima iedere maand dan dezelfde kans op een sympathieke bijverdienste kunnen hebben omdat niet iedereen een kamer vrij heeft. Ook zou het een vorm van verkamering zijn geweest (TE veel mensen op een Te klein oppervlak.) met alle gevolgen van overlast. Voor de student zou het goedkoop zijn geweest maar het blijft maar de vraag of er veel bijstandsgerechtigden zouden zijn geweest die een kamer vrij zouden hebben en zoja of zij dan een student bij zich zouden willen laten inwonen voor geld en tenkoste van hun privacy. Nee, dit zou zeker niet de oplossing zijn geweest voor de kamernood onder studenten. Men wijkt nu ook naar de buurgemeenten.

   Er moet gewoon meer bijgebouwd worden, ook voor studenten.(DUWO) en minder internationale studenten binnenhalen.

   • Een Leids burger op

    En ter aanvulling: Hoewel vrijwilligerswerk in principe onbetaald is wordt soms een onkostenvergoeding gegeven. Daarvan mag tot 170 euro per maand behouden worden. En zo kan men dus eventueel toch bijverdienen. Die truc dacht de wethouder hier ook te kunnen toepassen maar inkomsten uit onderhuur is geen vrijwilligerswek natuurlijk.

  • Eric schreef: “Waarom zouden alleen kapitaalkrachtige investeerders en vastgoedbaronnen belastingvrij (!) profiteren van de schaarste aan woonruimte?”
   Ik zou het wat krasser formuleren: waarom mogen kapitaalkrachtige investeerders, vermogende speculanten en parasitaire vastgoedbaronnen, gesteund door de overheid, profiteren van de woningnood; waarom weigert de landelijke politiek nog steeds het tekort aan betaalbare woningen serieus en structureel aan te pakken; waarom hebben die politiek en nieuwsmedia het vrijwel uitsluitend over de woningmarkt en niet over volkshuisvesting(sbeleid)? Het korte antwoord op al die vragen: neoliberale ideologie, onwetendheid en desinteresse. Gezien het stemgedrag van de Nederlanders wordt genoemde ideologie breed aangehangen. Of al die kiezers de consequenties van hun stem wel of niet begrijpen is een andere vraag.
   .
   Wat betreft het voornemen van de wethouder: een voorstel dat duidelijk in strijd is met de wet is een slecht voorstel en had niet verder mogen komen dan een intern beraad met ambtenaren. Leuke plannetjes lanceren is niet moeilijk wanneer wettelijke en/of financiële kaders niet in acht worden genomen.

   • Een Leids burger op

    Het stemgedrag van Nederlanders zal vooral door andere belangrijke zaken bepaald worden en minder door de neoliberale marktideologie. Betaalbare kamers voor studenten gaat via DUWO(studentenhuisvester)
    https://www.duwo.nl/inschrijven/
    Maar juist door de toenemende woningnood gaan anderen daarvan profiteren door steeds toenemende verkamering( opdelen van panden in meerdere kamers) .

  • Wim de Leeuw op

   Ik ben toch erg benieuwd naar jouw fiscale tips om belastingvrij te profiteren van de schaarste aan woonruimte. Verder vraag ik me af wat jouw definitie is van ‘vastgoedparasieten’. Die ken ik niet. Ik ken wel particulieren die met keihard werken (en dus per definitie veel belasting betalen) wat privé-vermogen hebben opgebouwd en een woning kopen met het doel om die te verhuren. En daarmee ook zorgen voor aanbod van huurwoningen in de vrije sector waar ook een sterke behoefte aan is. En in zijn algemeenheid zijn dat verhuurders die zuinig zijn op hun bezit en dat ook goed onderhouden.

 7. Leiden heeft zich weer even van de sociale kant laten zien. Jammer het rechtse Den Haag wethouder van Delft heeft teruggefloten.

 8. Stop oplichters op

  Die van Delft is een leugenaar die eerder aantoonbaar de regels heeft overtreden bij o.a. milieu meldcentrum.
  Deze dame is een Groenlinkser met parel ketting LINKS LULLE RECHTS VULLE praatjes over randen van de wet opzoeken is onzin deze regent gaat niet tot de randen van de wet maar gaat er gewoon over.
  Corruptie is hier het enige juiste woord

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline