Het college van Voorschoten geeft een toelichting op de jaarrekening over 2018. (Foto: Chris de Waard).

Voorschotense jaarrekening 2018 laat flinke plus zien

De Voorschotense wethouder Marcel Cramwinckel van financiën heeft zijn eerste jaarrekening gepresenteerd. Uit die jaarrekening over 2018 blijkt dat de gemeente in het verslagjaar na de ondertoezichtstelling door de provincie Zuid-Holland op de goede weg is. Onder de streep staat een plus van ruim 1,8 miljoen. “Maar het gaat wel om eenmalige meevallers,” waarschuwt Cramwinckel. “We hebben bijvoorbeeld enkele panden verkocht.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Cramwinckel (D66, financiën) over de jaarrekening van Voorschoten en de komende kadernota.

Kadernota
Voor de zomer presenteert het college ook de kadernota. Dat is het financiële doorkijkje naar de komende jaren waar de gemeenteraad zich over moet buigen. Voor dat meerjarenbeeld kondigt het college alvast aan extra aandacht te willen schenken aan zaken als huisvesting, economie, bereikbaarheid en verdergaande samenwerking met de Leidse regio.

Winstwaarschuwing sociaal domein
Tekorten dreigen er vooral op het gebied van de zorg. Jeugdzorg kost de gemeente een miljoen meer dan wat het rijk ervoor beschikbaar stelt. Voorschoten trekt dan ook op met tal van gemeenten die met hetzelfde probleem te maken hebben. Die stuurden via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) recent een brandbrief naar het kabinet, waarin om meer geld werd gevraagd. Dat komt er, zo werd deze week duidelijk, maar niet om tekorten op te lossen. “Het geld moet gebruikt worden om de problemen structureel op te lossen,” zo luidt de boodschap uit Den Haag.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×