Nieuwe verkenningsronde provinciale coalitie met FvD

De fractie van ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland is alsnog bereid om in gesprek te gaan met Forum voor Democratie, de VVD en het CDA.  Die laatste drie partijen bereikten onlangs een principeakkoord en zochten een noodzakelijke vierde partij om een meerderheid te krijgen voor een te vormen coalitie. ChristenUnie & SGP leken daarbij meteen al de meest voor de hand liggende kandidaat, maar die fractie liet weten ervoor te bedanken om te tekenen bij het kruisje onder het voorlopige akkoord.

De drie onderhandelende partijen hebben nu toegegeven aan die randvoorwaarde van de fractie van ChristenUnie & SGP en hebben hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen van tafel gehaald. “Nu kan er opnieuw begonnen worden met het verkennen van de mogelijkheden voor het vormen van een coalitie,” zegt fractievoorzitter Jacco Schonewille van ChristenUnie & SGP. “We zijn bereid om dit gesprek aan te gaan om te zien of de partijen met eventuele coalitiedeelname hun idealen dichterbij kunnen brengen.”

Schonewille: “Nu de inhoudelijke verkenning van Forum voor Democratie, VVD en CDA van tafel is, kunnen we praten over de keuzes die een te vormen coalitie maakt. We beginnen opnieuw en met gelijkwaardigheid van de gesprekspartners”. Schonewille benadrukt dat in die gesprekken de idealen leidend zullen zijn. “Onze verkiezingsprogramma’s zijn onze inzet. De impact die we inhoudelijk hebben in het belang van de inwoners van Zuid-Holland is de graadmeter of deelname aan een coalitie de moeite waard is. Het mag duidelijk zijn welke keuzes wij daarin willen maken. En daarbij is ook duidelijk dat de verschillen met andere partijen op sommige onderwerpen groot kunnen zijn.”

Voor de ChristenUnie & SGP fractie geldt als belangrijk uitgangspunt onder meer het halen van de doelen van het klimaatakkoord en het komen tot een circulaire landbouw met aandacht voor deze sector die behoorlijk onder druk staat. Daarnaast staat de fractie voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Politiek Regio Provinciale Statenverkiezingen 2019


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×