Vanmiddag gaf het college van burgemeester en wethouders in Voorschoten een toelichting op het nieuwe subsidiebeleid. (Foto: Chris de Waard).

Gemeente Voorschoten schrapt voor vier ton aan subsidies

Vanaf volgend jaar wil de gemeente Voorschoten alleen nog subsidies geven aan vrijwilligersorganisaties in het dorp die activiteiten organiseren die ondersteunend zijn aan zeven doelen die het gemeentebestuur heeft geformuleerd in een ‘Maatschappelijke agenda’ voor Voorschoten. Geld voor clubactiviteiten is er in hert nieuwe subsidieplan niet meer. “Dat vinden we echt aan de verenigingen zelf,” zegt wethouder Cramwinckel van financiĆ«n. “We willen vooral activiteiten stimuleren”.

Was er in het verleden zo’n 2,1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor tal van subsidies. In het nieuwe stelsel is daar nog 1,7 miljoen van over. Daarvan gaat 1,2 miljoen euro per jaar naar de nieuwe brede welzijnsorganisatie Voorschoten voor Elkaar (VVE). Een ander deel van het geld gaat naar organisaties die met VVE samenwerken.

Chris de Waard in gesprek met de Voorschotense wethouder Cramwinckel over het nieuwe subsidieplan van de gemeente.

In het herstelplan dat de gemeente enkele jaren geleden al opstelde om onder het financieel toezicht van de provincie uit te komen, was al opgenomen dat de ‘kaasschaafmethode’ zou worden ingeruild voor scherpe keuzes. “Met iedereen wat minder komen we er niet,”licht Cramwinckel toe. “We moesten echt toe naar een heel nieuw stelsel.”

Dat nieuwe stelsel is er nu in de vorm van het nieuwe subsidieplan voor de periode 2020-2023. Morgenavond buigt de raadscommissie Mens en Samenleving zich over het voorstel van het college.

 

 

 

 

Maatschappij Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×