Een volle publieke tribune bij de raadscommissie Mens & Samenleving waar het subsidiebeleid werd besproken. (Foto: Chris de Waard).

Nog veel onduidelijk rond nieuw Voorschotens subsidiebeleid

Voor de coalitiepartijen in Voorschoten lijkt het nieuwe subsidieplan van het college gesneden koek, maar dat geldt nog lang niet voor iedereen. Dat bleek afgelopen woensdag toen de raadscommissie Mens & Samenleving zich voor het eerst over de plannen boog. Plannen die niet alleen een nieuw stelsel beogen, maar die ook gepaard gaan met een bezuiniging van vier ton per jaar. “We willen subsidie geven aan activiteiten die de inwoners ten goede komen en niet alleen de club zelf,” zo melden de wethouders Cramwinckel en Mol in koor.

Chris de Waard in gesprek met Geert Draijer van Leif Eriksson over het nieuwe subsidieplan van de gemeente Voorschoten.

1 september deadline voor subsidieaanvraag
Wat dat betekent voor bestaande subsidies moet de komende maanden duidelijk worden. Om met schone lei te beginnen zijn alle bestaande subsidies opgezegd en voor 1 september moeten verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties hun aanvraag voor 2020 indienen. Verzegeld van een een plan. De gemeente wil ze daar bij gaan helpen, zodat er geen waardevolle activiteiten wegvallen of verenigingen omvallen.

Minder subsidie betekent verhoging contributie
De clubs in het dorp zijn er ondertussen niet gerust op. Zo stuurde het bestuur van scouting Leif Eriksson een brief aan de raad, waarbij de club de vrees uitspreekt de huidige 9.000 euro subsidie per jaar in zijn geheel te verliezen. “En dat opvangen, zou een fikse contributieverhoging betekenen,” zegt secretaris Geert Draijer. “Zeker voor gezinnen met meerdere kinderen op de scouting tikt dat fors aan en we willen juist laagdrempelig zijn.”

Onduidelijkheid over nieuwe activiteiten
Wethouder Cramwinckel denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Misschien moet Leif Eriksson wel wat nieuwe activiteiten ontwikkelen. Als voorbeeld noemt hij het varen met ouderen langs erfgoed in het dorp door de leden van de scouting. Het leverde hem in de commissievergadering ook de nodige kritiek op. PvdA en ONS Voorschoten zien het allemaal nog niet voor zich en ook het CDA is kritisch. Die partij is wel voor de bezuiniging die met het nieuwe subsidieplan wordt doorgevoerd, maar vindt dat er nog teveel zaken onduidelijk zijn.

Chris de Waard in gesprek met commissielid Helga Dulfer over het nieuwe subsidieplan van de gemeente Voorschoten.

Helpende hand van gemeente
De komende tijd wil het college nog uitgebreid in gesprek gaan met alle organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen. “Misschien moeten we ook nog wel een extra informatiebijeenkomst houden,” oppert wethouder Cramwinckel.  “Om het nog beter uit te leggen.” Van uitstel van plannen wil hij niets weten. Oppositiepartijen en ook enkele insprekende clubs vinden de termijn tot 1 september erg kort, omdat daar ook nog de zomervakantieperiode in valt. Uitstel zou het binnenhalen van de reeds ingeboekte bezuiniging van vier ton echter in gevaar brengen en dat risico wil het college niet lopen.

Chris de Waard in gesprek met de wethouder Nanning Mol en Marcel Cramwinckel over het nieuwe subsidieplan van de gemeente Voorschoten.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×