De staat van Zoeterwoude 2019-2023 staat in het teken van 'duurzaam verbinden'. (Foto: Robbert Beurse).

Lastenstijging Zoeterwoude valt te bezien

De conclusie dat inwoners van Zoeterwoude met ingang van 2020 tien procent meer aan OZB gaan betalen om zo de stijgende maatschappelijke kosten van de groeiende bevolking op te vangen lijkt voorbaring.

Tijdens de bespreking van ‘De Staat van Zoeterwoude’ bleek donderdag dat zowel de wethouder als de verschillende raadsleden verwachten dat de sociale lasten voor inwoners van Zoeterwoude een stuk minder zullen zijn dan de in het document genoemde tien procent. “Die verhoging was op basis van onvolledige informatie omdat de meicirculaire nog niet bekend was”, aldus PZ duo-fractievoorzitter van Myrna van der Poel. “Bovendien gaat Progressief Zoeterwoude sowieso niet met dit soort draconische verhoging akkoord, voor dat duidelijk is dat het echt niet anders kan”.

Ook wethouder Ton de Gans, die het programma eerder aan de raad presenteerde, is positief: “We dachten eerst dat we financiĆ«el gezien wat krapper zaten, maar gezien de huidige berekeningen ziet het er voor alsnog positief uit”. De financiering van het maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk en vernieuwing van Sportpark Haasbroek en de Klaverhal houdt de Gans op dit moment nog even buiten beschouwing. “Als het zover is gaan we dat apart bekijken”, verklaarde hij.


Robbert Beurse in gesprek met Ton de Gans en Myrna van der Poel over de mogelijke OZB stijging.

Afvalstoffenheffing
Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2019 bleek al dat het grote succes van afvalscheiding in Zoeterwoude er voor zorgt dat de inwoners iets meer afvalstoffenheffing gaan betalen. Portefeuillehouder Liesbeth Bloemen stelt voor om 24 euro per jaar, per huishouden extra te rekenen. Bloemen was aangenaam verrast toen de fracties van CDA en PZ hier donderdag nog even op terugkwamen en achter de verhoging te staan. “Restafval is nou eenmaal duur. De kosten zouden gedekt moeten worden door de opbrengsten van PMD (Plastic-, Metaal- en Drinkpakkenafval), maar deze blijken minder hoog dan gedacht. CDA vindt het niet eerlijk om dat dan via andere belastingen als de OZB op te lossen. We zullen moeten kijken waar het restafval vandaan komt en daar de belasting op heffen”, aldus CDA-fractievoorzitter Arjan Bakx.
Milica Oppe (PZ) complimenteert de inwoners van Zoeterwoude: “Wij hebben als een van de eerste gemeenten in de regio onze duurzaamheidsdoelstelling (voor afval) gehaald en daar mogen we zeker trots op zijn”. PZ pleit ervoor om de beoogde verhoging van de afvalstoffenheffing niet in 1x in te voeren, maar dit geleidelijk aan te doen.


Robbert Beurse in gesprek met Arjan Bakx en Milica Oppe over de stijging van de afvalstoffenheffing.

Politiek Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×