Raad Voorschoten 14 juni 2019. (Foto: Lieuwe van Slooten).

Voorschoten wil meer banen voor mensen met een beperking

In een motie roept de gemeenteraad van Voorschoten op tot het realiseren van meer garantiebanen bij gemeenschappelijke regelingen. Het gaat om banen voor mensen met een lichamelijke en fysieke beperking die zelfstandig niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In ambtelijke samenwerkingsverbanden van meer dan 25 werknemers waarin Voorschoten participeert, wil de gemeente dat deze garantiebanen gerealiseerd worden.

Volgens de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten zijn bedrijven en overheidsinstellingen die meer dan 25 werknemers in dienst hebben verplicht om mensen met een arbeidsbeperking een garantiebaan te bieden. Doel van de wet is om in de komende jaren 125.000 garantiebanen te realiseren. Volgens de Voorschotense gemeenteraad ligt de overheid echter niet op schema om die doelstelling te halen.

“We hebben als overheid een voorbeeldfunctie en we willen met deze motie het op de agenda zetten. Die mensen zijn heel gemotiveerd om aan de slag te gaan”, zegt D66-raadslid Jolien Schroot. Omdat Voorschoten niet de enige gemeente is die wat te zeggen heeft over de gemeenschappelijke regelingen gaat het haar vooral om de symboliek van de motie.


Verslaggever Lieuwe van Slooten in gesprek met D66-raadslid Jolien Schroot over garantiebanen in Voorschoten

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×