In het Hilton hotel aan de rand van het gebied informeerden gemeente en universiteit omwonenden over de plannen. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Nieuw plan voor Nieuw Rhijngeest-Zuid met meer woningen die minder hoog zijn

Een verdubbeling van het aantal woningen, extra water door het gebied en van drie woontorens naar één. De gemeente Oegstgeest en Universiteit Leiden hebben de afgelopen twee jaar – na kritiek op de eerdere plannen  voor woningbouw – gewerkt aan een nieuw voorstel voor het ontwikkelingsgebied Nieuw Rhijngeest-Zuid, aan de rand van het Bio Sciencepark. Omwonenden kregen donderdagavond tekst en uitleg.

Er wordt al jaren gewerkt aan een plan om aan de rand van het Bio Sciencepark in Oegstgeest een woonwijk te realiseren. Universiteit Leiden is eigenaar van de grond, maar daarop zijn volgens het huidige bestemmingsplan alleen bedrijfsactiviteiten toegestaan. In 2008 werd al afgesproken dat in een deel van het gebied ook woningen mogen komen, maar daarvoor moet de gemeenteraad van Oegstgeest wel eerst akkoord gaan met de kaders waarbinnen dat gebeurt. Dat leverde begin vorig jaar een stevige discussie op, waarna de gemeente en de universiteit opnieuw achter de tekentafel plaatsnamen.

Extra woningen
In het Hilton hotel werden omwonenden van Nieuw Rhijngeest-Zuid donderdagavond geïnformeerd over het resultaat van de nieuwe onderhandelingen tussen de twee partijen. Het meest opvallend daarbij is de toename van het aantal woningen ten opzichte van 2017: van 400 woningen toen, naar een combinatie van 500 woningen en 300 studentenwoningen nu. “Aan de ene kant om te voldoen aan de woningvraag in de regio en aan de andere kant vinden wij het belangrijk dat er studentenwoningen komen”, aldus Ferdy Poppelier namens het Vastgoedbedrijf van de universiteit, waarvoor de realisatie van studentenwoningen een belangrijke eis is.

Hoogte
De toename van het aantal woningen betekent overigens niet dat er meer gebouwen komen met de gevreesde hoogte van 40 meter. In tegendeel. In het huidige plan komen twee van de drie woontorens van maximaal 40 meter te vervallen en komt er alleen in het zuidelijkste gedeelte van het gebied – bij de Tjalmaweg – één woontoren, voor de studenten. De toename van het aantal woningen wordt opgevangen door over het gehele gebied iets hoger te bouwen, waarbij de maximum bouwhoogte geleidelijk afneemt van 35 tot 20 meter.


IJsbrand Terpstra in gesprek met Ferdy Poppelier (Adjunct-directeur Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden) en stedenbouwkundige Henk Hartzema (Bureau Hartzema)

Van de 500 normale woningen die er nu zijn gepland, wordt 25% in ieder geval bestemd voor sociale huur. Dat kon ook niet anders, omdat de gemeenteraad zich daarover eerder uitsprak in een motie. Door raadsleden werd toen ook het belang van huurwoningen voor het middensegment genoemd, maar daarover wordt in de plannen nog niet concreet gesproken. “We gaan ons daarvoor inspannen, zoals dat heet”, zegt Poppelier, “we hebben dat nog niet specifiek vastgeklikt.”

Haventje en Binnenrijn
In reactie op de kritiek uit 2017 dat er te weinig groen en water in het gebied was opgenomen, is in de huidige plannen nu het doortrekken van de Binnenrijn terug te vinden. Daarmee zou de Rhijnhofweg straks lang het water lopen. Daarnaast is er ook extra groen opgenomen – ‘ongeveer de helft van het gebied wordt groen en de andere helft verhard bebouwd’, aldus stedenbouwkundige Henk Hartzema – en moet een aan te leggen haventje dé centrale plek van het gebied worden. “We denken dat er een cafeetje of een restaurantje komt en een plek om aan het water te zitten”, zegt Hartzema.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met drie aanwezige omwonenden over de plannen

Bij de aanwezige omwonenden leidde de uitleg van de projectgroep bij de thematische panelen zo nu en dan wel tot wat scepsis. Het was duidelijk merkbaar dat de gemeente en universiteit probeerden om zorgen weg te nemen – ‘bent u nu gerustgesteld?’ – waarbij het benoemen van positieve punten soms hand in hand ging met het achterwege laten van controversiëlere aspecten. Wie doorvroeg, kreeg overigens wel een eerlijk antwoord, maar het voedde op z’n minst de kritische grondhouding van diverse aanwezigen.

‘Komende 2,5 jaar nog niets te zien’
Later dit jaar mag de gemeenteraad zich uitspreken over de ontwikkelingen in het gebied. Dan zal er worden gesproken over een nota van uitgangspunten, waarin de kaders voor de ontwikkelingen in het gebied – zoals hoogte, aantal woningen en invulling van groen – kunnen worden geregeld. Die nota vormt vervolgens de basis voor de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan. “Ik denk dat we de komende 2,5 jaar hier buiten nog helemaal niets gaan zien van veranderingen, maar dat er achter de schermen wel gewerkt wordt”, zegt Hartzema over die procedures.

Een digitale versie van de plannen is vooralsnog niet openbaar beschikbaar. De Universiteit Leiden overlegt met de gemeente Oegstgeest of visualisatie van de plannen gepubliceerd mag worden.

Maatschappij Oegstgeest Politiek Nieuw-Rhijngeest Zuid


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×