(Archieffoto: Sleutelstad).

Uitbreiding basisschool Het Dok Oegstgeest kan goedkoper door 'unieke kans'

Terwijl de bouwkosten van bouwprojecten door het hele land alleen maar stijgen, lukt het de gemeente Oegstgeest om de uitbreiding van basisschool Het Dok voor minder geld te realiseren dan eerder gedacht. Volgens wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) is er alle reden om blij te zijn: hij heeft een ‘unieke kans’ gekregen van een partij die in de buurt toch al aan het bouwen is. Snelheid is echter geboden. Daarom moest de gemeenteraad gisteravond alvast akkoord gaan met een investering van 2,85 miljoen euro, zonder dat er een concreet plan op tafel ligt. Daaraan wordt nog gewerkt.

De gemeente is al een tijd aan het zoeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van Het Dok. Door toename van het aantal leerlingen (er wordt flink gebouwd in Nieuw Rhijngeest), heeft de school zich in enkele jaren van ’te groot voor het aantal leerlingen’ naar ‘we hebben extra ruimte nodig’ ontwikkeld. Daarvoor was in eerste instantie een extra verdieping op het huidige gebouw voorzien, maar dat blijkt niet mogelijk (of alleen tegen flinke kosten) door fouten in de constructie van dat gebouw. Daarom is een perceel vlakbij de huidige locatie in beeld gekomen.

‘Voor iedereen beter’
Terwijl de gemeente nog bezig was om daarvoor verschillende scenario’s tegen elkaar af te wegen – van tijdelijke tot permanente bouw – was daar opeens Cortese Capital. De Utrechtse investeringsmaatschappij bood de gemeente aan om de bouw van een gezondheidscentrum nabij Het Dok te combineren met een extra gebouw voor Het Dok. Dat zou in september 2020 geregeld kunnen zijn en door schaalvoordelen te benutten ook nog eens tegen een gereduceerd tarief. “Dit is een hele mooie kans die voor iedereen beter is”, legde Huizing de gemeenteraad donderdagavond voor.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Matthijs Huizing

Daarom vroeg Huizing de raad om 2,85 miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat hij de gesprekken met Cortese kan vervolgen. Dat moest nog voordat er een concreet plan op tafel ligt, omdat zowel Cortese – in verband met de bouw van het gezondheidscentrum – als de gemeente – om de uitbreiding van Het Dok op 1 september 2020 rond te hebben – haast willen maken. Dat betekent ook dat de kosten nog niet in beton zijn gegoten. “Ik begrijp heel goed dat u bedenkingen heeft bij een plan waarvan de kosten nog kunnen stijgen. Maar in deze situatie kan het niet anders, het is work in progress“, aldus Huizing.

Tekenen bij het kruisje
Dat leverde een een bijzonder debat op in de gemeenteraad. “Ik heb van begin af aan het gevoel dat we alleen maar kunnen tekenen bij het kruisje”, verwoorde D66-raadslid Lydie Vellema het. Eelke van den Ouweelen (Lokaal Oegstgeest) had liever een maximumbedrag – ‘een taakstellend maximum’ – gezien dan het huidige voorstel waarvan de kosten waarschijnlijk toch nog gaan stijgen. Daar sloot Frits van Dissel (Hart voor Oegstgeest) zich bij aan. “Dit is dus een bedrag waarvan we weten dat we eroverheen kunnen gaan”, concludeerde hij.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met D66-raadslid Lydie Vellema

De fractie van Progressief Oegstgeest richtte zich vooral op de duurzaamheidsnormen van de nieuwbouw. “Een paar maanden na oplevering komen er nieuwe duurzaamheidsnormen. Waarom zouden we ons dan nu nog aan de oude normen committeren?”, vroeg raadslid Menno Welling (PrO) zich af. Het antwoord daarop kwam direct al vanuit de eigen coalitie. “Het kost 3,5 ton en het gaat om experimentele technieken die de kans op uitlopen vergroten”, aldus VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren. Het CDA deed daar nog een schepje bovenop. “Ook wij willen duurzaam bouwen, maar het plan dat er nu ligt is al veel duurzamer dan hoe we 20 jaar geleden bouwden”, zei Tobias van der Hoeven.

Kostenoverzicht
Hoewel twee van de drie BENG-normen op basis van de huidige eisen gehaald zouden kunnen worden in dit project, kwam de toezegging van Huizing aan PrO niet verder dan dat ‘het mogelijk is in het plan waar nu aan wordt gewerkt’. Welke (extra) kosten daar eventueel aan verbonden zijn, zal in de loop van de zomer duidelijk worden. Op dit moment bekijkt Cortese namelijk nog het Programma van Eisen dat er voor de tijdelijke uitbreiding van de school is. Op basis daarvan komt er uiterlijk in augustus een totaal kostenoverzicht.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren

Aangezien Huizing al verwacht dat die kosten hoger zullen zijn dan het bedrag dat hij nu van de gemeenteraad heeft gekregen, is de kans groot dat de gemeenteraad hier nog een keer over bij elkaar zal moeten komen. “We zijn akkoord met 2,85 miljoen”, citeerde Spaargaren (VVD) het voorliggende besluit nog maar eens. Totdat er een nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) is, houdt de gemeenteraad de wethouder op dit gebied strak aan het lijntje. “Als het een paar euro meer is, dan zien we hem weer terug”, verwoordde Spaargaren de stemming in de gemeenteraad.

Meer geld
Het is echter maar de vraag wat de gemeenteraad kan doen als er om meer geld wordt gevraagd. Het afzien van de samenwerking met Cortese zorgt ervoor dat het project opnieuw in de markt gezet moet worden, waarbij de nieuwbouw volgens Huizing in ieder geval een jaar vertraging oploopt en de kosten waarschijnlijk marktconform – en dus veel hoger – zullen zijn. Dat is een weinig rooskleurig uitzicht voor een gemeente die de schuld weer langzaam ziet oplopen en nog zeker tientallen miljoenen nodig heeft voor andere onderwijshuisvestingsprojecten in Oegstgeest.

Oegstgeest Onderwijs Politiek Nieuwbouw Het Dok


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×