Oegstgeest bespaart één miljoen euro met deal uitbreiding Het Dok

De unieke deal die wethouder Matthijs Huizing (Onderwijshuisvesting) eerder dit jaar sloot voor de bouw van een uitbreiding voor basisschool Het Dok, levert de gemeente Oegstgeest een besparing tussen de 0,88 en 1,3 miljoen euro op. Dat blijkt uit een nadere toelichting op de overeenkomst met ontwikkelaar Cortese Capital die vandaag is gepubliceerd. Daaruit blijkt ook dat de schooluitbreiding in 32 weken gerealiseerd kan worden, wat veel sneller is dan de 53 weken die een nieuwbouw normaal zou duren.

Omdat er vragen waren ontstaan over de rechtmatigheid van de onderhandse afspraken met de ontwikkelaar van een nieuw gezondheidscentrum naast de school, werd besluitvorming over de nieuwbouw onlangs met twee maanden uitgesteld. In de tussentijd hebben drie bouwkundige bureaus een inschatting gemaakt van de kosten die de nieuwbouw van de basisschool in Nieuw Rhijngeest normaal zou kosten. Die schattingen van de bureaus Arec, Interplan en ICS – tussen de 4.328.733 en 4.750.000 euro –  zijn fors hoger dan de 3.445.000 euro waarvoor de gemeente het nu kan doen.

Fietsenstalling
De combinatie met de bouw van het gezondheidscentrum levert overigens nog meer voordelen op voor de gemeente. Naast dat het gebouw bijna twee keer zo snel kan worden gebouwd (32 weken in plaats van 53 weken), levert de extra verdieping op het gezondheidscentrum ook ruimtelijke voordelen op. Er blijft een stukje grond naast de school onbebouwd, waardoor er ruimte is voor een extra fietsenstalling en het vergroten van de ruimte tussen het gebouw en de naastgelegen woning.

Met het opsommen van de verschillende voordelen van de overeenkomst legt de gemeente uit waarom de samenwerking met Cortese Capital voordelig uitpakt voor de gemeente. Dat is nodig om te laten zien dat een openbare aanbesteding in dit geval niet nodig is. Als die voordelen er namelijk niet waren geweest, was de gemeente volgens eigen regels verplicht om alle geïnteresseerde ontwikkelaars in de gelegenheid te stellen een offerte uit te brengen.

Extra geld
Met het publiceren van een toelichting op de afspraken met Cortese Capital zet de gemeente Oegstgeest een volgende stap in de realisatie van de broodnodige uitbreiding van basisschool Het Dok. Het geld dat daarvoor benodigd is zal naar verwachting in december door de gemeenteraad beschikbaar worden gesteld. Dan zal ook duidelijk worden of de gemeente Oegstgeest nog steeds afspraken wil maken over een toekomstige verkoop van het gebouw aan de ontwikkelaar, als het aantal leerlingen op de school weer afneemt. Bij die constructie werden onlangs ook juridische vraagtekens gezet, maar daar wordt in de vandaag gepubliceerde toelichting niet op ingegaan.

Mocht de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum snel na de besluitvorming van de gemeenteraad in december kunnen beginnen, dan zou de uitbreiding van Het Dok aan het begin van het nieuwe schooljaar – 32 weken later – al klaar moeten kunnen zijn.

Oegstgeest Onderwijs Politiek Nieuwbouw Het Dok


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×