In Nieuwe Energie presenteerde de gemeente Leiden de gebiedsvisie voor het Energiepark. (Foto's: IJsbrand Terpstra).

Rapportcijfer voor participatietraject Energiepark: 7.0

Met de presentatie van de gebiedsvisie voor het Energiepark in Leiden is deze week een uitgebreid participatietraject ten einde gekomen. In Nieuwe Energie presenteerde de gemeente de kaders waarbinnen het voormalige gas- en lichtterrein de komende vijftien zal moeten worden ontwikkeld. Hoewel niet alle aanwezigen enthousiast zijn over de plannen – voornamelijk door aanhoudende vrees voor geluidsoverlast – wordt het participatietraject goed gewaardeerd: wethouder Fleur Spijker kreeg van de zaal een 7.0 op haar participatierapport.

Nadat omwonenden van het Energiepark tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar aan de noodrem hadden getrokken, begon wethouder Fleur Spijker (Stedelijke Ontwikkeling) afgelopen najaar van voor af aan met de plannen voor het industriële gebied tussen de Langegracht en de Maresingel. Ze wil er zoveel mogelijk functies gaan combineren en het gebied, dat nu grotendeels ontoegankelijk is, openbreken. Dat gaat overigens niet van vandaag op morgen: de hele ontwikkeling zal naar verwachting vijftien jaar in beslag nemen.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Fleur Spijker

In de woensdagavond gepresenteerde gebiedsvisie staat een viertal uitgangspunten centraal: (1) er komt een zo groot mogelijk groen en biodivers parkgebied, (2) het historisch erfgoed krijgt een nieuwe functie, (3) er wordt gebouwd in hoge dichtheden, waarbij functies worden menging en auto’s worden geweerd. Tot slot komt er (4) veel aandacht voor ecologie, groen en water. Specifieker wordt er over de energiecentrale bijvoorbeeld gezegd dat de toren uitgelicht gaat worden en dat er wordt gedacht aan een rooftopbar. Zo moet het unieke karakter van de centrale worden benadrukt.

Extra reuring
In de gebiedsvisie (pdf) is ook het aantal evenementen beschreven dat de gemeente toe wil staan in het gebied. Het gaat jaarlijks om twaalf evenementen in de zogenaamde categorie 1 (onversterkte muziek tot 20.00 uur) en zes in categorie 2a (geluid tot maximaal 80 decibel tot 23.00 uur (zo t/m do) of 24.00 uur (vrij en za)). Net als tijdens het de rest van het participatietraject werden hierover zorgen geuit, al klonken er nu ook positieve geluiden over de komst van evenementen. Naast diverse buurtbewoners die wat extra reuring wel zien zitten, was ook de vice-voorzitter van de Leidse Nachtraad Martijn Braat aanwezig. Hij pleitte ten overstaan van de buurtbewoners voor meer evenementen in de stad, omdat jongeren daar behoefte aan hebben.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met Rutger Engelhard van Buurtenergie

Over het algemeen wordt vanuit de buurt overwegend enthousiast gereageerd op de uitkomst van de gesprekken in de afgelopen periode. “Het plan is stukken beter dan het was, daar ben ik de gemeente dankbaar voor”, zegt Rutger Engelhard namens bewonersinitiatief Buurtenergie, dat alvast een ontwikkelingsplan voor het gebied heeft gemaakt en dat woensdagavond aan Spijker overhandigde. De buurt hoopt daarmee ook aan zet te blijven bij de daadwerkelijke ontwikkeling van het terrein, waarvoor wordt samengewerkt met ontwikkelaars BPD en Steenvlinder.

Samenwerking
Met deze gebiedsvisie, die dit najaar door de gemeenteraad zal worden besproken, gaat de gemeente op zoek naar een partner om het gebied mee te ontwikkelen. “Dat zal een combinatie van meerdere partijen zijn”, legt Spijker uit, “aangezien het om een complex gebied gaat waarbij we verschillende expertises nodig zullen hebben.” Er is wel één juridische partner nodig om zaken mee te doen, maar daarvoor kunnen verschillende partijen een speciale samenwerking aangaan.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met Maya Meijer-Bergmans van de MeyerBergman Erfgoed Groep

Zowel Buurtenergie als erfgoedontwikkelaar MeyerBergman, die eerder al een plan maakte voor het gebied, begrijpen die keuze voor meerdere partijen en zien ruimte om samen te werken met andere partijen. “Daar zien wij wel wat in, maar het moet natuurlijk wel in het plan passen”, aldus Maya Meijer-Bergmans van de MeyerBergman Erfgoedgroep. Ze zou zich graag bezig gaan houden met de invulling van het park en de industriële gebouwen. Dat lijkt aan te sluiten bij de partner waar Buurtenergie naar op zoek is. “Je kunt met ons meedoen mits je wat te bieden hebt in de cultuurhoek, het park of de horeca”, aldus Engelhard.

Doelencomplex
Voor een groep bewoners van het Doelencomplex – tussen het Rapenburg en de Witte Singel en de beoogde locatie van een nieuwe Humanities Campus – is het Energiepark een mogelijke nieuwe woonlocatie. In de bouwplannen in het Energiepark is ruimte opgenomen voor 33 compensatiewoningen. Naast een afvaardiging van de bewonerscommissie, die erachter kwam dat er in principe geen tuinen komen bij de woningen in het Energiepark, stak ook een aantal andere bewoners van het complex hun licht op in Nieuwe Energie. “Ons is beloofd dat we er niet op achteruit gaan, maar ik zie weinig plannen waarin mijn type woning terug zou komen”, zei een van de aanwezige bewoners na afloop.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met een van de aanwezige bewoners van het Doelencomplex

Maar zover is het ook nog niet, werd keer op keer benadrukt. De gebiedsvisie van het Energiepark wordt dit najaar eerst in de gemeenteraad besproken. Eenmaal goedgekeurd vormt de visie de basis voor de verdere ontwikkelingen in het gebied, waarvoor de gemeente op zoek gaat naar de combinatie van verschillende ontwikkelaars. “Dat kan door het project openbaar aan te besteden, maar ook door zelf naar een partner toe te stappen”, aldus Spijker, die daarover de komende maanden na gaat denken. Pas met de gevonden partner wordt aan concrete plannen gewerkt.

Advertentie

Leiden Maatschappij Toekomst Energiepark Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×