Partij voor de Dieren: geen tweede massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil geen tweede massale bomenkap in natuur- en recreatiegebied Vlietland. De partij heeft het provinciebestuur gevraagd om een second opinion uit te laten voeren en wil ook weten hoe de compensatie van de bomenkap is geregeld. Verder vraagt de partij wat de nadelige gevolgen zijn qua geluidsoverlast voor omwonenden als er bomen worden gekapt en of hier onderzoek naar gedaan wordt. Eerder vroeg ook de VVD Voorschoten ook al aandacht voor de toenemende overlast van het geluid van de A4. Die partij pleitte voor gefaseerde kap als het echt niet anders kan.

Staatsbosbeheer, de beheerder van het natuur- en recreatiegebied, gaat na de zomer tien procent van de bomen in het gebied kappen. Dat gebeurt in opdracht van de provincie, omdat veel essen te kampen hebben met de essentakziekte, waarbij takken kunnen afbreken en ook veel populieren in slechte staat zouden zijn. Kortgeleden is ook al een groot deel van de bomen gekapt in verband met de aanleg van de Rijnlandroute.

Fractievoorzitter Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland stelt dat de kap van de bomen zeer nadelige gevolgen heeft voor de natuur, het milieu en de gezondheid en het welzijn van mens en dier. “We willen dat het provinciebestuur veel zorgvuldiger omgaat met bomen, en als bomen al weg moeten, dat zij zoveel mogelijk worden herplaatst.”

Advertentie

Duurzaamheid Politiek Regio vlietland_boomkap


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×