Alle politieke partijen in Leiden ondertekenden het Leids Regenboogakkoord. (Foto: Sleutelstad).

GroenLinks en VVD op de bres voor LHBTI+ woningzoekenden

Woningzoekenden die behoren tot de LHBTI+ groep krijgen in Den Haag van makelaars het advies om bepaalde wijken te mijden. Naar aanleiding van de landelijke aandacht die dat feit eerder deze maand kreeg, willen GroenLinks en de VVD in Leiden van het stadsbestuur weten of ook hier dergelijke adviezen worden gegeven. De makelaars bedoelen het weliswaar goed en denken mensen voor problemen te behoeden, maar zo’n ‘eerlijk advies’ vinden de partijen niet kunnen. De oorzaak moet worden aangepakt.

Eind juli kwamen er ook al berichten uit Heerlen, waar een lesbisch transgenderkoppel zich genoodzaakt voelde hun buurt te verlaten na ernstige pesterijen en zelfs fysiek geweld. GroenLinks en de VVD vinden het schokkend dat er nog regelmatig signalen zijn dat niet iedereen zichzelf kan zijn.

Naast een onwelkom onthaal in bepaalde buurten, blijken er ook mensen te maken te hebben met uitsluiting op de woningmarkt op basis van hun achternaam of afkomst. Zo wees eerder onderzoek uit dat mensen met een migratieachtergrond minder vaak worden uitgenodigd voor een bezichtiging van een huurwoning, dan mensen met achternaam als ‘Van Dijk’. Hierdoor maken ook internationale studenten uitsluiting op basis van hun nationaliteit mee in hun zoektocht naar een geschikte woning of kamer.

De GroenLinks-raadsleden Alex Friso en Marleen Schreuder en VVD-raadslid Alyssa Voorwald vinden het zorgelijk dat deze woningzoekenden door zowel krapte op de woningmarkt als inperking van keuzemogelijkheden, mogelijk zelfs kwetsbaarder zijn voor uitbuiting, buitenproportioneel hoge prijzen en oplichting.

De partijen stellen iedere vorm van uitsluiting en discriminatie af te wijzen en willen dat in Leiden iedereen, ongeacht naam of voorkeur prettig en in harmonie kan wonen. Daarom willen de drie raadsleden van het Leidse college weten of ook Leidse makelaars dergelijke adviezen geven en ook om welke buurten het daarbij dan zou gaan. Verder vragen de partijen of de gemeente in beeld heeft hoeveel LHBTI+ bedreigingen of incidenten zich in Leiden per wijk voordoen. 

De gemeente Rotterdam voert een actief beleid om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan. De stad krijgt daarvoor ook extra geld van de Rijksoverheid. GroenLinks en VVD pleiten ervoor dat Leiden gaat kijken of daarbij kan worden aangesloten.

Tenslotte willen de vragenstellers weten hoe het staat met de uitvoering van het Regenboogakkoord dat door alle Leidse politieke partijen is gesloten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart vorig jaar.

Leiden Maatschappij Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×