Een volle raadzaal bij de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving die de insprekers hoorde over het beleidskader Sport en Gezondheid. (Foto's: Chris de Waard).

Leidse sportbestuurders op de bres voor Stichting topsport Leiden

Maar liefst 21 insprekers uit de Leidse (top)sportwereld hadden zich afgelopen donderdag aangemeld bij de raadscommissie Onderwijs & Samenleving om de raadsleden deelgenoot te maken van hun zorgen over het voortbestaan van de Stichting Topsport Leiden (TSL) die via topsportcoördinator Tjeerd Scheffer op allerlei manieren ondersteuning biedt aan de Leidse clubs.

Althans, officieel kwamen ze inspreken over de nieuwe sportnota van het college die als titel Beleidskader Sport en Gezondheid meekreeg, maar vrijwel zonder uitzondering deden ze een beroep op de politiek om de subsidie en daarmee het voortbestaan van Topsport Leiden te waarborgen. Want hoewel nergens in de nota echt staat dat Topsport Leiden moet verdwijnen, heeft het er alle schijn van dat het college vindt dat TSL weliswaar goed werk heeft verricht, maar dat het nu tijd is om de bakens te verzetten.

Chris de waard sprak met vier van de 21 insprekers.

Eigen clubruimte met horeca blijft vurige wens
Voorzitter Arthur Haasbroek van Gymsport Leiden kwam twee keer inspreken. Naast de sportnota stond ook het Indoor Sportcentrum op de agenda. In dat kader wees hij de raadsleden nog maar eens op het belang dat ook zijn club hecht aan een eigen clubruimte met horecavoorziening. Dat pleidooi hield ook voorzitter Helga Develing van de Leiden Road Runners Club die bang is dat het verenigingsgevoel zal verdwijnen als er geen eigen clubhuis meer is.

Willem Baljeu, de nieuwe praeses van studenten roeivereniging Njord, wees vooral op de steun die zijn vereniging krijgt van de Stichting Topsport Leiden. “Als dat zou verdwijnen, valt voor ons heel veel support weg. We hebben ambities op het gebied van topsport, maar als club kunnen we niet alles zelf en ook niet zelf betalen. Ze krijgen we onder andere subsidie van Topsport Leiden om mee te doen aan internationale wedstrijden.”

Hockey, Tennis en Voetbal
Bestuurslid Ed Maan van de Stichting Topsport Leiden was ook een van de insprekers. Hij vertelde onder andere over de rol die de stichting speelt bij het stimuleren van jongeren om op topniveau te presteren. Ook wil hij de komende jaren meer aandacht voor sporten die tot nu toe minder aandacht kregen bij de ondersteuning vanuit de STL, zoals hockey, tennis en voetbal.

Leiden Politiek Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×