(Foto: Sleutelstad).

Pastor GODcentre: "Voorschoten hoeft niet bang te zijn voor overlast"

GODcentre, dat is de kerk van de Pinkstergemeente aan de Lammenschansweg, verhuist in oktober naar Voorschoten. De kerk moet wijken voor nieuwbouw en heeft een tijdelijk onderkomen gevonden in de Moeder Godskerk aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan in Voorschoten. Het kerkgebouw daar staat al geruime tijd leeg en werd recent verkocht aan de Voorschotense ontwikkelaar Niersman die het gebouw in de jaren 60 ook heeft gebouwd.

Clinton Adeleke in gesprek met pastor Arno van der Knaap van het GODcentre over de komende verhuizing en de daarmee gepaard gaande veranderingen.

Tijdelijk in Voorschoten
Pastor Arno van der Knaap van het GODcentre denkt zeker enkele jaren in Voorschoten te blijven, maar blijft ondertussen in Leiden en Leiderdorp op zoek naar een definitieve plek voor de snelgroeiende kerkgemeenschap. De kerk trekt op zondagen momenteel zo’n 600 bezoekers. In Voorschoten is ruimte voor duizend gelovigen. Een van de plekken die Van der Knaap op het oog voor zo’n definitieve vestigingslocatie is het voormalige onderkomen van de Levensstroom Gemeente in Leiderdorp waarvan het GODcentre zich in 2011 afsplitste.

Openingsdienst
Bij de openingsdienst op 20 oktober verwacht de pastor dat aantal ook daadwerkelijk: “We gaan flink uitpakken. Het GODcentre staat bekend als een levendige ‘happy clappy kerk’. Springen, jubelen, zingen en dansen. Het wordt een viering met dansoptredens en blazers als trompettisten en de saxofonisten. Bovendien hebben we na de dienst voor iedereen die komt een gratis maaltijd.”

Geen overlast
Volgens de pastor van het GODcentre hoeft de omgeving van de Moeder Godskerk in Voorschoten niet te vrezen voor overlast door de komst van zijn kerk: “We zijn samen met gemeente Voorschoten voorbereidingen aan het treffen, zodat alles ordentelijk verloopt. Ook maken we brochures om de wijk te informeren over onze plannen.” Naast de zondagse diensten gaat het GODcentre ook in Voorschoten op doordeweekse avonden activiteiten organiseren. Zowel in de Moeder Godskerk als in het activiteitencentrum tegenover de kerk, waar zaalruimte is gehuurd.

Parkeren
Ook voor parkeerproblemen hoeft de buurt volgens Van der Knaap niet te vrezen. “We hebben bij de Lammenschansweg ook een parkeerteam die de auto’s een plek wijst. Vorige week hebben geteld en kwamen tot 150 auto’s. In Voorschoten zitten we bovendien vlakbij het treinstation en ook de bus stopt voor de deur.”

Deels nieuwe doelgroep
In Leiden trekt het GODcentre veel jongeren. Die zijn er in Voorschoten minder in de directe omgeving van het kerk. “Maar we blijven onze activiteiten voor jongeren zeker behouden,” zegt Van der Knaap die wel aankondigt ook meer voor ouderen te willen gaan organiseren.

Extra locatie in centrum van Leiden
Naast de Moeder Godskerk in Voorschoten wil GODcentre ook in Leiden aanwezig blijven. De kerk is daarom op zoek naar een ruimte van enkele honderden vierkante meters in het centrum. “We vertrekken met pijn in ons hart uit Leiden, maar niet helemaal. Voor onze extra activiteiten zijn we op zoek naar een mooi gebouw.” Het gaat daarbij om het verstrekken van gratis maaltijden aan minderbedeelden in de stad en cursussen en trainingen.

Advertentie

Leiden Maatschappij Voorschoten godcentre


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×