PvdA vindt verkameren op basis van toekomstig beleid slecht idee

8

Fractievoorzitter Gijs Holla van de Leidse PvdA snapt niet dat wethouder Fleur Spijker bij het afgeven van vergunningen om panden te verkameren, vooruit loopt op de nieuwe regels waar de raad zich nog over moet buigen. Hij reageert daarmee op de situatie aan de Haagweg, waar nu ook volgens de wethouder veel meer panden zijn verkamerd dan waar de gemeente vanuit ging toen ze een vergunning afgaf voor het kolossale pand Haagweg 47 waar sinds eind vorig jaar 37 studenten wonen.

Het steekt  de PvdA-voorman bovendien dat het college zich niet op alle punten aan dat toekomstige beleid houdt. Holla: “In dat nieuwe beleid staat namelijk ook dat als een nieuw te verkameren pand in een straat waar het quotum is overschreden staat, de vergunning wordt afgewezen. Dat hierbij woningen zijn die mogelijk niet voldoen aan de regelgeving en dus illegaal verkamerd zijn, is hierop niet van invloed.”

“Het college geeft aan dat dit is omdat handhaving een kwestie van lange adem is en dat het kan gebeuren dat een pand gelegaliseerd kan worden. In het geval van Haagweg 47 kiest het college er bewust voor om hier niet aan te voldoen. Onze fractie vindt dit bijzonder vreemd,”zegt Holla. “Te meer ook omdat de portefeuillehouder Handhaving (dat is burgemeester Lenferink, red.) keer op keer in de gemeenteraad aangeeft dat concreet zicht op nieuw beleid moet worden meegewogen bij handhaving.”

Holla voelt zich niet serieus genomen door het college. “Hoe kijkt u aan tegen de rol van de gemeenteraad in het mede vormgeven van het handhavingsbeleid als u als college al voordat het beleid door de gemeenteraad is vastgesteld, in de lijn daarvan handelt?”

Ontkameren Haagweg 47
Dat vooruitlopen op beleid dat er nog niet is en waar de raad mogelijk nog zaken aan gaat wijzigen is bovendien een erg onzekere basis voor het verlenen van vergunningen zoals is gebeurd in het geval van Haagweg 47. “Indien de raad het percentage zou verlagen en daarmee zou de Haagweg niet onder het nieuwe percentage van acht procent uitkomen, ook niet na handhaving van de illegale verkameringen, trekt u dan de vergunning van Haagweg 47 in of handhaaft u deze,” wil Holla van het college weten.

Diezelfde vraag speelt als blijkt dat er toch illegaal verkamerde panden aan de Haagweg gelegaliseerd zouden kunnen worden. Ook dan kan het aantal verkamerde panden boven het nieuwe quotum blijven.

Tenslotte vreest de PvdA dat wethouder Spijker de juridische positie van de gemeente verzwakt door soms wel en soms geen rekening met het nieuwe beleid te houden. “Ondergraaft u op deze wijze niet uw eigen redenatie en daarmee uw juridisch pleidooi voor de rechter?”

Deze publicatie is onderdeel van een serie artikelen over verkamering in Leiden, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Delen

8 reacties

 1. Holla heeft gelijk. Er wordt nu met twee maten gemeten. Bovendien wordt een afwijkende definitie gehanteerd voor een verkamerd pand. Daarmee wordt het percentage verkamerde panden kunstmatig laag gehouden. Dat zal voor een rechtbank nooit stand houden.

 2. De vergunning is in november 2018 niet eens verleend op basis van toekomstig beleid. Dat beleid bestond toen nog niet eens, hooguit in een zeer premature embryoale fase. In de bezwaarprocedure heeft de gemeente indertijd ook andere argumenten aangevoerd om de vergunning te verdedigen. Het woord quotum is daarbij niet gevallen. Die toenmalige standpunten zijn overigens van tafel geveegd door de behandelende juristen. Vervolgens is Spijker een toekomstig beleid gaan optuigen om HW47 daarmee met terugwerkende kracht wel te kunnen legaliseren.

 3. Annette Osseman op

  Alles is onlogisch en bijzonder vreemd aan de toekenning van de vergunning voor het studentenhuis Haagweg 47. Maar het standpunt van de wethouder zoals door Holla aangehaald spant misschien we de kroon. De gemeente stelt dat eerder (illegaal) verkamerde panden op de Haagweg geen kans krijgen om een vergunning aan te vragen, terwijl dat, conform het beleidsvoorstel, straks elders in de stad wel kan. Dat is niet eerlijk. Het houdt omwonenden al anderhalf jaar bezig, waarom doet de gemeente er alles aan om dit studentenhuis in deze zwaar verkamerde straat mogelijk te maken? Waarom galoppeerde zij vooruit op toekomstig beleid, nota bene zonder de cijfers te kennen? Zeer veel omwonenden voelen zich betrokken bij deze kwestie en zijn zeer benieuwd naar het antwoord op de vragen van Gijs Holla. Houdt de gemeente het vol om met twee maten te meten?

 4. De grootste boosdoener is de Universiteit Leiden. Die zou voldoende huisvesting moeten scheppen voor haar studenten. Maar ja, zo’n campus kost geld.

  • Een Leids burger op

   En de vele vele buitenlandse studentjes leveren de universiteit nu juist veell geld op. Zelfs meer dan de Nederlandse student……
   .

   De primaire taak van een universiteit is onderzoek en onderwijs.
   DUWO gaat over de studentenhuisvesting.
   .
   De verkameringsproblematiek zou nog beheersbaar kunnen worden met een spreiding van studenten. Geen TE grote concentratie op 1 plek dus. Maar dat gaat er met de Spijkerzachte ¨regels¨ van de wethouder – met toch nog vele mogelijkheden van verkamering – natuurlijk niet van komen.

   • U heeft gelijk. De handhavingscriteria zijn boterzacht in de voorgestelde beleidsregels. Handhaving is onmogelijk. Lees wat de gemeente onder handhaving verstaat onder het kopje uitvoering. Daarvan kan niets en gaat dus in de praktijk niets terechtkomen. De gemeente heeft geen visie en de gemeente komt niet met de enige goede oplossing: een verbod op het kopen van huizen waarin je niet zelf gaat wonen met daaraan gekoppeld een traject om binnen twee jaar minimaal 4.000 woningen voor studenten en werkende jongeren op speciale campussen te realiseren met een vervolgtraject van langere adem zodat na het verstrijken van de gedoogperiode van 5 jaar, de capaciteit van ontkamerde panden ruimschoots in nieuwbouw wordt gecompenseerd en in de schilwijken weer plaats komt voor starters, scheefhuurders die dan eindelijk kunnen doorschuiven en jonge gezinnen. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat de sterke toename van studentenhuizen en migrantenhuizen heel slecht heeft uitgepakt. Voor het woonklimaat en voor de beurs van de geplukte studenten.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline