Wethouder Jan Nieuwenhuis naast de handtekeningen van de aanwezige sportverenigingen. (Foto's: Reanne van Kleef).

Wethouder en sportverenigingen ondertekenen Sportakkoord Oegstgeest

Veertien Oegstgeester sportverenigingen en sportwethouder Jan Nieuwenhuis hebben deze week in sporthal De Cuyl het Sportakkoord Oegstgeest 2019-2024 ondertekend. In het sportakkoord is de gedeelde visie tussen gemeente en sportverenigingen opgenomen en worden vijf ambities benoemd. Het sportakkoord moet nog wel worden aangenomen door de gemeenteraad, het onderwerp staat op 3 december op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.

In het sportakkoord zijn afspraken gemaakt over de maatschappelijke bijdrage van verenigingen aan de ene kant en de ondersteuning aan verenigingen door de gemeente aan de andere kant. In de vijf ambities staan thema’s beschreven als inclusief sporten en bewegen, gezondheidsaspecten zoals gezonde voeding en verduurzaming van sportaccommodaties.

De gemeente helpt de verenigingen door de grond waar de accommodaties op staan tegen een gereduceerd tarief aan te bieden. Ook wordt er waar nodig bijgedragen aan noodzakelijke investeringen. Het onderhoud van de sportcomplexen komt zoveel mogelijk bij de verenigingen zelf te liggen.

 


Voorzitter Sven de Ruijter van de Oegstgeester Sportfederatie over het sportakkoord.


Sportwethouder Jan Nieuwenhuis over het sportakkoord.

Oegstgeest Sport


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×