De toekomst van Leiderdorp in de regio komt geregeld ter sprake tijdens de algemene beschouwingen. (Foto: Sleutelstad / IJsbrand Terpstra).

In Leiderdorp wordt wél gesproken over een regionale toekomst

Hoewel er in alle gemeenten in de Leidse regio wordt gesproken over een mogelijke fusie met Leiden, is Leiderdorp de enige plek waar die discussie ook daadwerkelijk handen en voeten krijgt. Naast dat er een onderzoek loopt naar de bestuurlijke toekomst van het dorp, wordt de discussie ook op praktisch niveau tussen raadsleden gevoerd. De jaarlijkse bespreking van de begroting is hier een goed voorbeeld van.

“Regionaal ligt het gesprek over samenwerking op z’n gat, maar de noodzaak is er sinds de verkiezingen niet minder op geworden”, zegt D66-fractievoorzitter Jeroen Hendriks in zijn jaarlijkse politieke beschouwing. Hij is blij dat er een onderzoek loopt naar de effecten van een fusie met Leiden. “Dan kunnen we een discussie voeren op basis van feiten en gevoelens opzij zetten.” Leiderdorp is de enige gemeente in de regio die onderzoek doet naar de bestuurlijke effecten van een fusie.

Lokale wethouders
Maar het gaat verder dan dat. In veel discussies wordt tussen neus en lippen door gerefereerd aan praktische gevolgen voor de toekomst van het dorp. Als Olaf McDaniel (PvdA) opmerkt dat de nieuwe wethouder niet uit het dorp komt, is LPL-fractievoorzitter Hugo Langenberg er als de kippen bij om zich af te vragen hoe groot het aantal Leiderdorpse wethouders na een gemeentelijke fusie zal zijn. En wanneer Hendriks (D66) zich zorgen maakt over de werkdruk van ambtenaren en dat de ontwikkelingen in het dorp daardoor worden vertraagd, ontstaat er een kleine discussie over de voor- en nadelen van een fusie tussen gemeentes.


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met VVD-fractievoorzitter Bart Hoenen

De vragen over regionale samenwerking zijn daarmee onderdeel van het reguliere debat in Leiderdorp. Ondertussen wordt achter de schermen de aanstaande bespreking van het onderzoek naar de gevolgen van een fusie voorbereid. Opvallend daarbij is het grote verschil tussen coalitiepartners LPL en VVD. “Het lijkt erop alsof wij nog de enige partij zijn die voor de zelfstandigheid van Leiderdorp wil gaan”, zegt Langenberg (LPL). “Zelfstandigheid is een relatief begrip”, zegt fractievoorzitter Bart Hoenen (VVD), daaraan toevoegend dat hij zich wel aan de coalitieafspraak over fusie zal houden: tot 2022 worden er geen onomkeerbare stappen in die richting gezet.

Schijnzelfstandigheid
Hoenen doelt met zijn opmerking op het grote aantal bestuurlijke samenwerkingen met andere gemeenten in de regio. Daardoor is er sprake van ‘schijnzelfstandigheid’, vindt de liberaal. De mening van de Leiderdorpse gemeenteraad telt maar voor een klein deel mee in de besluitvorming die soms in overleg met tientallen gemeenten tot stand komt. Ook Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP) ziet daarin een teken van (bestuurlijke) zwakte. “In die dossiers wacht je voortdurend op elkaars besluitvorming. Die samenwerking moet echt beter.”


Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met PvdA-fractievoorzitter Olaf McDaniel

Schipaanboord merkte in zijn politieke beschouwingen ook fijntjes op dat er van de drie coalitiepartijen (LPL, VVD en CDA) maar één (het CDA) voor een regionale bijeenkomst van raadsleden naar Voorschoten was gekomen. “Is de regio nog wel in beeld bij de coalitie? Het is heel zinvol om elkaar als gemeenteraden periodiek te zien.” Dat laat de dubbele moraal zien van een dorp dat voorop loopt in de discussie over een mogelijke gemeentelijke herindeling, maar dat wel vooral op haar eigen manier wil doen. De conclusies van adviesbureau Berenschot, dat onder meer kijkt naar de financiële en bestuurlijke gevolgen van een fusie, zal duidelijk moeten maken welke manier dat is.

Verkiezingscampagne
De uitkomsten van dat onderzoek worden nog dit jaar verwacht. Op basis daarvan zal de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van het dorp vergaderen en begint een lange verkiezingscampagne richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, waarin de zelfstandigheid van Leiderdorp de inzet zal zijn.

Leiderdorp Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×