Op een drukbezochte informatieavond kregen bewoners uitleg en was er genoeg ruimte voor vragen over het project. (Foto's: Sleutelstad / IJsbrand Terpstra).

Klinkenbergerplas in beeld als bron voor warmtenet Oegstgeest

Een groep bewoners van de Oegstgeester wijk Poelgeest doet sinds een jaar onderzoek naar een eigen warmtevoorziening. De wijk is al aangesloten op een warmtenet, maar de warmte daarvoor komt nu nog uit Leiden. Als het aan bewonersgroep Energiek Poelgeest ligt komt er binnenkort een eigen systeem, waarbij het warme water uit de Klinkenbergerplas of Haarlemmertrekvaart wordt gebruikt om de wijk te verwarmen.

Op een drukbezochte informatieavond kregen zo’n tachtig inwoners van de wijk op de grens met Leiden dinsdagavond tekst en uitleg van de initiatiefnemers van het plan. “Op een van onze laatste bijeenkomsten ging het over de toekomst van de Leidse stadsverwarming”, blikt Frank ter Beek van bewonersgroep Energiek Poelgeest terug. Dat was in 2015, toen het idee van een warmterotonde uit de Rotterdamse havens werd gepresenteerd. “Wij willen echter een duurzame en lokale bron van warmte en zijn daarom een onderzoek gestart naar de mogelijkheden in de omgeving van onze wijk.”

‘Interessante wijk’
De eerste resultaten van dat onderzoek werden dinsdagavond in basisschool De Vogels gepresenteerd. “Dit is een heel interessante wijk om te zoeken naar een aardgasloze oplossing”, zegt onderzoeker Mark Wolf van Greenvis uit Utrecht. Om het warmtenet op lokaal niveau te voeden zijn er grofweg twee opties, legt de onderzoeker uit: warmte uit omliggend oppervlaktewater gebruiken of het water van de afvalwaterzuivering in Leiden. De warmte uit open water, zoals de Klinkenbergerplas en de Haarlemmertrekvaart, kan ’s zomers ondergronds worden opgeslagen en in de winter worden gebruikt om de huizen mee te verwarmen. “Er is daarnaast dan nog wel elektriciteit nodig om het water warm genoeg te krijgen.”

Verslaggever IJsbrand Terpstra in gesprek met verschillende aanwezigen op de informatieavond

Hoewel het onderzoek nog niet helemaal is afgerond, blijkt uit antwoorden op vragen van de aanwezige bewoners dat de Klinkenbergerplas voorlopig de meest voor de hand liggende keuze zou zijn voor een warmte-installatie. Hoewel dat water wel wat verder van de wijk af ligt dan bijvoorbeeld de Haarlemmertrekvaart – en er daardoor een langere pijpleiding moet worden aangelegd – is er wel ruim voldoende water beschikbaar en is ook genoeg ruimte onder de grond voor een warmte-koudeopslag (WKO), een systeem dat nodig is om de warmte ’s zomers in op te slaan. Het afvalwater uit Leiden is minder aantrekkelijk omdat het niet zo efficiënt gebruikt kan worden voor een warmtenet en er in dit geval ook nog een spoorverbinding tussen de wijk en de afvalzuivering ligt, die de aanleg van een pijpleiding bemoeilijkt.

Onontgonnen gebied
De voorlopige conclusies stellen naast de bewoners en de onderzoeker, ook Laurien Smies hoopvol. Zij is namens Vattenfall verantwoordelijk voor het warmtenet in Leiden en Oegstgeest. “Aquathermie (warmte winnen uit water, red.) is een mooie techniek, maar heeft voor ons hele warmtenet verre van voldoende capaciteit. Daarom zijn we zelf op zoek naar grotere bronnen, maar we sluiten ons graag aan bij dit initiatief van bewoners”, aldus Smies. Omdat het warmtenet van Poelgeest redelijk afgezonderd ligt van de rest van het Leidse net, is een eigen voorziening ook goed mogelijk, legt ze uit. De Leidse stadsverwarming zal op de achtergrond wel altijd beschikbaar blijven, aangezien Vattenfall een leveringsverplichting van warmte heeft aan de wijk.

Zowel voor de bewoners, de gemeente als Vattenfall bevindt het onderzoek zich op een gebied waar weinig ervaring mee is. Dat leidt tot de nodige vragen waar nog niet altijd een passend antwoord op kan worden gegeven. Welk effect heeft warmtewinning bijvoorbeeld op de natuur? Wie is de eigenaar van oppervlaktewater? Welke vergunningen zijn er nodig om onder de Klinkenbergerplas warmte op te mogen slaan? En zijn er voor deze lokale oplossing grote gebouwen nodig in de wijk? Op die laatste vraag heeft onderzoeker Wolf al wel een antwoord. “De toevoegingen die er nodig zijn, komen vooral ondergronds. Er komt wellicht wel een klein energiehuisje te staan, maar dat heeft weinig impact op de wijk.”

Voorjaar 2020
Energiek Poelgeest hoopt dat het onderzoek naar de mogelijkheden van een lokaal warmtenet in december van dit jaar is afgerond. Vanaf dat moment zal er worden gekeken wat de mogelijkheden zijn voor bewoners om aandeelhouder van de te bouwen lokale voorziening te worden, welke rol Vattenfall daarbij zal spelen en wie er eventueel nog meer geïnteresseerd is om bij het project betrokken te worden. De volgende informatieavond voor bewoners uit de wijk vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Advertentie

Duurzaamheid Economie Oegstgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×