Op 18 november viel het college van CDA, LPL en VVD. De LPL dacht door te kunnen regeren met de toenmalige oppositiepartijen,maar dat pakte anders uit. (Foto: Chris de Waard).

Oproep vertrekkend wethouder De Bas van Leiderdorp: "Blijf oprecht naar elkaar luisteren"

“Met verwondering heb ik gezien hoezeer macht een centraal thema is binnen uw raad en college”. De Leiderdorpse wethouder Martine de Bas die vanavond na twee maanden wethouderschap afscheid neemt van de Leiderdorpse gemeenteraad, windt er in haar ontslagbrief geen doekjes om. Ze neemt afscheid met een hartenkreet voor de Leiderdorpse politiek: “Ik hoop van harte dat u in de toekomst in staat zult zijn om met elkaar te kiezen voor leiderschap boven macht.”

Chris de Waard in gesprek met wethouder Martine de Bas op haar laatste werkdag in Leiderdorp. 

De Bas hamert in het afscheidsinterview op Sleutelstad Radio op het belang van samenwerken. “Blijf oprecht naar elkaar luisteren. Blijf met elkaar in gesprek. U vertegenwoordigt allemaal een ander geluid en mening. Dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid.”

De kwaliteit van besluiten is volgens De Bas het grootst wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gehoord én gewaardeerd wordt. ‘Deep democracy’ noemt ze dat. “Ik hoop dat u heeft ervaren dat ik hier in ieder geval stappen in heb willen zetten vanuit de overtuiging dat alleen deep democracy het antwoord is op zoveel verdeeldheid.”

Vanavond neemt de gemeenteraad afscheid van Martine de Bas die op 8 november 2019 werd geïnstalleerd als wethouder voor de Lokale Partij Leiderdorp (LPL). Ze volgde Angelique Beekhuizen op die na een geschil met haar eigen partij de eer aan zichzelf hield en opstapte. Tien dagen later viel het college toen de LPL de stekker eruit trok na een onoverbrugbaar verschil van mening met het CDA en de VVD in Leiderdorp over de snelheid die in de toekomst gereden mag gaan worden op de Oude Spoorbaan als die deel gaat uitmaken van de Leidse Ring Noord.

Een poging van de LPL om een voorgekookte nieuwe coalitie met D66, GroenLinks en de PvdA gestalte te geven strandde toen D66 de onderhandelingstafel eind november verliet om onder leiding van de VVD onderhandelingen te starten met het CDA en de ChristenUnie- SGP. Die vier partijen bereikten na twee weken praten wel overeenstemming. Vanavond worden drie nieuwe wethouder geïnstalleerd. Oud-CDA-wethouder Daan Binnendijk keert terug, dit maal ook namen de ChristenUnie-SGP die geen eigen wethouder levert. Ook VVD-wethouder Willem Joosten keert terug. De derde wethouder is echt nieuw. Rik van Woudenberg neemt namens D66 Leiderdorp zitting in het Leiderdorpse college.

Advertentie

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×