De gemeenteraad van Oegstgeest benadrukte afgelopen donderdag het belang van continuïteit in de zorg. (Foto: IJsbrand Terpstra).

Oegstgeest wil geen aanbestedingsprocedure voor nieuwe regionale jeugdhulp

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet niks in een aanbestedingsprocedure voor nieuwe jeugdhulp in de Leidse regio. Een motie met die strekking kreeg afgelopen donderdagavond bijna unanieme steun, nadat in Leiden onlangs wel openlijk werd gesproken over aanbesteding van de nieuwe jeugdhulp. De Oegstgeester wethouder moet in de regio gaan pleiten voor het aangaan van zorgcontracten met meerdere partijen, waarbij de continuïteit van de zorg voorop staat en mensen meer keuzevrijheid hebben dan als er via een aanbesteding een select aantal aanbieders wordt gekozen.

Op dit moment maken gemeenten in de Leidse regio voor gespecialiseerde jeugdhulp gebruik van het zogenaamde bestuurlijk contracteren. Dat betekent dat een gemeente een aantal voorwaarden vaststelt, waaronder kwaliteit en prijs van de zorg, waaraan zorgaanbieders moeten voldoen. Jongeren die zorg nodig hebben kunnen vervolgens voor elke aanbieder kiezen, zolang de organisatie maar voldoet aan de gestelde voorwaarden en akkoord gaat met het vastgestelde tarief. Op 1 januari 2021 lopen de huidige contracten echter af en daarom wordt er in de Leidse regio gezocht naar een manier waarop de jeugdhulp vanaf volgend jaar vorm gaat krijgen.


IJsbrand Terpstra in gesprek met raadslid Ingrid van Dillen (CDA Oegstgeest) over een motie en amendement bij het programmaplan voor de regionale jeugdhulp

In Oegstgeest stond het beleidsstuk waarin daarover keuzes worden gemaakt (het programmaplan) in eerste instantie niet op de agenda om inhoudelijk nog te bespreken in de gemeenteraad, aangezien iedereen achter de strekking van het voorstel stond. Daar bracht de behandeling in de Leidse gemeenteraad echter verandering in, zegt raadslid Ingrid van Dillen (CDA Oegstgeest), die afgelopen donderdag samen met D66 een motie en amendement indiende. “In Leiden is keuzevrijheid wel als uitgangspunt genoemd, maar continuïteit van de zorg niet. Ik vind het essentieel om dat wel mee te nemen bij hoe we de inkoop gaan doen”, zegt Van Dillen, die bij de aanbesteding van welzijnswerk in Leiden en Leiderdorp heeft gezien wat zo’n procedure voor de continuïteit betekent.

Overzichtelijk zorglandschap
In Leiden is een van de uitgangspunten namelijk ook een ‘overzichtelijk zorglandschap’, waarbij de gemeente zaken doet met een beperkt aantal zorgaanbieders die voor een aantal jaar worden geselecteerd. Een groot aantal aanbieders, zoals bij bestuurlijke contracten vaak het geval is, kost namelijk veel managementtijd en zorgt ervoor dat zorgaanbieders minder snel onderling gaan samenwerken. Ook zijn sommige gemeenten van mening dat cliënten helemaal geen gebruik maken van de keuzevrijheid die bij deze manier van zorginkoop hoort.


IJsbrand Terpstra in gesprek met wethouder Jan Nieuwenhuis (Oegstgeest) over de regionale afspraken op het gebied van jeugdhulp

Wethouder Jan Nieuwenhuis (Zorg) kon de gemeenteraad van Oegstgeest afgelopen donderdag al wel enigszins geruststellen. “Voorlopig hebben we met de regio-wethouders de afspraak gemaakt dat we voor dat bestuurlijk contracteren gaan”, zei de wethouder in antwoord op de motie van het CDA. “Dat is de rode draad.” Van Dillen is er echter niet gerust op dat dat ook zo blijft. “Het kan zijn dat Leiden toch nog tot een andere keuze komt en dan moet je er wel samen uitkomen. In dat geval hebben we in Oegstgeest bij voorbaat al gezegd: wij gaan voor het bestuurlijk contracteren.”

Inkoopplan Leiden
Op 10 maart spreekt de commissie Onderwijs en Samenleving van de Leidse gemeenteraad over het inkoopplan van de jeugdhulp. Daarin wordt bepaald op welke manier de regionale jeugdhulp vanaf 1 januari 2021 vorm gaat krijgen en voor welke manier van inkopen wordt gekozen. Hoewel de gemeenteraad formeel niet over dat inkoopplan zal beslissen, willen de raadsleden wel tijdig punten kunnen meegeven aan wethouder Marleen Damen (Zorg) die uiteindelijk met haar regio-collega’s een keuze zal maken voor één bepaalde variant.

Maatschappij Oegstgeest Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×